บทความ - Best Wealth

วางแผนการเงินเพื่ออนาคต “เลือกประกันแบบไหน” ให้เหมาะกับเรา?

2 นาที
วางแผนการเงิน ประกันสะสมทรัพย์ ประกันชีวิตควบการลงทุน ประกันออมทรัพย์ ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ประกันบำนาญ บำนาญแบบลดหย่อนภาษีได้

เลือกแบบประกันที่ตอบโจทย์ตัวเอง👍 AIA ขอแนะนำ

 

คนอยากมีเงินก้อน ต้องประกันชีวิตเพื่อการสะสมทรัพย์ AIA Endowment 15/25 (Non Par)

จ่ายเบี้ยฯ 15 ปี คุ้มครอง 25 ปี มีเงินก้อนไว้ใช้ในอนาคต เหมาะสำหรับวัยทำงานระยะต้นถึงกลางที่อยากออมเงินสำรองไว้สักก้อน หรือคุณพ่อคุณแม่ที่อยากออมเงินในรูปแบบประกันเพื่อการศึกษาให้ลูกในอนาคต

 

คนที่อยากได้ความคุ้มครองชีวิต และมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวม ต้องประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ AIA Issara Plus (Unit Linked) ประกันชีวิตควบการลงทุนที่มีความยืดหยุ่นสูง ปรับเปลี่ยนได้ทุกช่วงของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่ม/ลดความคุ้มครอง เพิ่ม/ถอนเงินออม หรือหยุดพักชำระเบี้ยฯ*

 

คนอยากมีเงินบำนาญ ต้องประกันชีวิตแบบบำนาญ เอไอเอ บำนาญ ได้ชัวร์ (บำนาญแบบลดหย่อนภาษีได้) AIA Annuity Sure ส่งเบี้ยฯ เพียง 9 ปี หรือส่งถึงอายุครบ 60 ปี แล้วรับเงินบำนาญรายปีตั้งแต่อายุ 60-90 ปี พร้อมรับสิทธิลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 200,000 บาท**

หมายเหตุ:
• การทำประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไม่ใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยง ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง รวมถึงศึกษา อ่าน และทำความเข้าใจในเอกสารประกอบการเสนอขายและหนังสือชี้ชวนของกองทุน ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยและลงทุน
• การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองทุนรวมภายใต้กรมธรรม์เอไอเอ ยูนิต ลิงค์ (aia.co.th)
• ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
• ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครอง รวมทั้งข้อยกเว้นไม่คุ้มครองของผลิตภัณฑ์ประกันภัย และเงื่อนไขที่เอไอเอประกาศ ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
• ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์

ลงชื่อเพื่อรับข่าวสารจากเอไอเอ

ขอบคุณสำหรับข้อมูล

รับข่าวสารจากเอไอเอ ในการปกป้องสุขภาพและความมั่งคั่งของคุณ

warning icon
กรุณากรอกข้อมูลอีเมลให้ถูกต้อง