pageheroimage

บริการจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคล (Personal Medical Case Management)

บริการการจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคลจะช่วยให้คุณ:

 • เข้าใจได้ดีขึ้น หรือตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการแพทย์ที่ซับซ้อน

 • รับทราบทางเลือกอื่นในการรักษา

 • ช่วยเหลือคุณในการตัดสินใจด้านการแพทย์ที่สำคัญ เช่น การผ่าตัด

 • ช่วยเหลือคุณในการได้รับ ความคิดเห็นที่สองสำหรับทางเลือกในการรักษาของคุณ
   

บริการจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคล ครอบคลุมอะไรบ้าง?

 • เข้าถึงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแขนงต่างๆ ชั้นนำทั่วโลกกว่า 50,000 คน ครอบคลุม 450 สาขาย่อยเฉพาะทาง

 • การพิจารณาและประเมินอาการเจ็บป่วยอีกครั้งจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

 • คำแนะนำจากการวิเคราะห์ผลการวินิจฉัยโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจและเลือกการรักษาที่เหมาะสมที่สุด 

 • ดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องทุกขั้นตอน โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง ตลอดระยะเวลาที่คุณได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการ
   

ดาวน์โหลดรายการแผนความคุ้มครองที่ได้รับสิทธิ ที่นี่

ดาวน์โหลดรายการของอาการเจ็บป่วยที่อยู่ในขอบเขตของการให้บริการ ที่นี่

ติดต่อใช้บริการหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

• ต้องการตรวจสอบสิทธิ หรือขอรายละเอียดของบริการเพิ่มเติม โปรดติดต่อ

- ตัวแทนประกันของคุณหรือติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรง

- สายด่วน Teladoc Health: 02 026 0306 ทุกวัน ตั้งแต่ 9:00 น. – 21:00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ให้บริการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

- อีเมล ถึง Teladoc Health: aiath_casemgt@teladochealthasia.com

• ต้องการใช้บริการนี้ โปรดไปที่เว็บพอร์ทัล https://agthap.teladochealthasia.com/

หรือสแกน QR Code:

หมายเหตุ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติในการรับบริการ ผู้ที่มีสิทธิต้องเคยได้รับการตรวจและปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาก่อนอย่างน้อยหนึ่งคน โดยได้รับการวินิจฉัยว่าป่วยเป็นโรค หรือมีแผนการรักษาโรค (ถ้าเป็นไปได้) ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับปัญหาด้านการแพทย์ที่ต้องการปรึกษากับ Teladoc Health ก่อนใช้บริการจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคล

คำถามที่พบบ่อย

บริการจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคล (Personal Medical Case Management) คือ บริการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม โดย Teladoc Health ซึ่งให้คำปรึกษาทางการแพทย์แก่ลูกค้าเป็นรายบุคคลแบบทางไกล พร้อมทั้งมอบความคิดเห็นทางการแพทย์จากเครือข่ายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสหสาขา ในกรณีที่ลูกค้าต้องเผชิญกับอาการเจ็บป่วยและโรคร้ายแรงและมีความไม่มั่นใจในข้อวินิจฉัยหรือแนวทางการรักษา ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะช่วยทบทวนและประเมินอาการเจ็บป่วยอีกครั้ง เพื่อช่วยให้ลูกค้ามั่นใจว่าอาการเจ็บป่วยของท่านได้รับการวินิจฉัยอย่างถูกต้อง รวมทั้งช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจและเลือกการรักษาที่เหมาะสมที่สุด โดยดูแลและติดตามทุกขั้นตอนการรักษาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ลูกค้าได้รับสิทธิใช้บริการ

Teladoc Health เป็นผู้นำในการให้บริการดูแลแบบ Virtual care ซึ่งให้บริการลูกค้านับล้านคนทั้งในเอเชียและทั่วโลกมานานกว่า 20 ปี โดยมีสำนักงานจำนวน 26 แห่งตั้งอยู่ในหลายประเทศทั่วโลก

เราเข้าใจดีว่าลูกค้าที่ต้องเผชิญกับอาการเจ็บป่วยและโรคร้ายแรงมักจะมีความไม่มั่นใจว่าแนวทางการรักษาใดเป็นวิธีที่เหมาะสมและมีความรู้สึกเครียดและกังวลตลอดระยะเวลาที่รับการรักษา บริการนี้จะช่วยให้ลูกค้าของเรามั่นใจว่าได้รับการวินิฉัยโรคที่ถูกต้องและมีโอกาสเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสม ลูกค้าสามารถขอคำแนะนำจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอิสระได้จากทั่วโลก อีกทั้งได้รับความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาของการรักษา

โดยส่วนใหญ่แล้ว ในการให้ความเห็นที่สอง แพทย์จะพิจารณารายงานและข้อมูลทางการแพทย์เพื่อให้การวินิจฉัยที่เป็นกลางและคำแนะนำสำหรับแผนการรักษา ซึ่งหลังจากได้รับความเห็นที่สองแล้ว ผู้ป่วยอาจจะมีคำถามที่คลางแคลงใจหลงเหลืออยู่ และมีความต้องการที่จะเสาะหาแพทย์และโรงพยาบาลที่เหมาะสมสำหรับการรักษา

บริการจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคล (Personal Medical Case Management) ไม่เพียงแต่ให้ความเห็นที่สองทางการแพทย์แก่ท่าน แต่ยังให้บริการการแพทย์แบบองค์รวม โดยบริการนี้จะช่วยเหลือลูกค้าทุกขั้นตอน ตั้งแต่การรวบรวมรายงานทางการแพทย์ที่เป็นอิสระและความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลก ส่งต่อและนัดหมายการเข้ารับการรักษากับแพทย์ที่เหมาะสม และติดตามการรักษา จนกระทั่งการฟื้นฟูร่างกาย โดยทีมบริหารจัดการเคสซึ่งนำโดยแพทย์ผู้บริหารเคส

บริการนี้เป็นบริการเสริมด้านสุขภาพที่เอไอเอมอบให้กับลูกค้าคนสำคัญที่มีความคุ้มครองกรมธรรม์ตามแผนที่ระบุไว้ โปรดคลิกที่นี่เพื่อค้นหารายละเอียดเพิ่มเติม หรือสอบถามตัวแทนเอไอเอของท่าน 

ลูกค้าที่ได้รับบริการเสริมด้านสุขภาพนี้สามารถติดต่อขอใช้บริการนี้ได้โดยไม่เสียค่าบริการ อย่างไรก็ตาม ลูกค้าอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอันเกิดขึ้นจากการตรวจ การรักษาพยาบาล การปฏิบัติการ การใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ หรือยาที่แนะนำโดย Teladoc Health ซึ่งไม่อยู่ในแผนความคุ้มครองตามกรมธรรม์หรือสัญญาประกันภัยของเอไอเอ ลูกค้าควรตรวจสอบเงื่อนไขของกรมธรรม์หรือสัญญาเพิ่มเติมก่อนรับการรักษา

ลูกค้าผู้ได้รับบริการเสริมด้านสุขภาพนี้สามารถเริ่มต้นใช้บริการนี้ได้ ผ่านทางเว็บพอร์ทัล https://agthap.teladochealthasia.com/ โดยกรมธรรม์ของลูกค้าที่มีความคุ้มครองกรมธรรม์ตามแผนที่ระบุไว้ จะต้องมีผลบังคับ ณ วันที่ลงทะเบียนในเว็บพอร์ทัล

หลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิเรียบร้อย แพทย์ผู้บริหารเคสจะติดต่อกลับผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมลที่ลูกค้าได้ให้ไว้ และแนะนำแนวทางตลอดขั้นตอนการใช้บริการ

กรุณาติดต่อสายด่วน (Hotline) ของ Teladoc Health: 02 026 0306 ทุกวัน ตั้งแต่ 9:00 น. – 21:00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ให้บริการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หรืออีเมล ถึง Teladoc Health: aiath_casemgt@teladochealthasia.com เพื่อขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิหรืออธิบายรายละเอียดของบริการเพิ่มเติม

ในกรณีที่ลูกค้าได้รับบริการเสริมด้านสุขภาพนี้แต่ยังไม่ต้องการใช้บริการ บริการจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคล (Personal Medical Case Management)  ลูกค้าไม่จำเป็นต้องขอยืนยันสิทธิใดๆ ล่วงหน้า บริการเสริมด้านสุขภาพนี้จะยังคงอยู่ตราบเท่าที่กรมธรรม์ของลูกค้าที่มีความคุ้มครองกรมธรรม์ตามแผนที่ระบุไว้มีผลบังคับ หรือตามเงื่อนไขที่เอไอเอ และ Teladoc Health กำหนด

ไม่ได้ เจ้าหน้าที่ไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับบริการจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคล (Personal Medical Case Management) แทนลูกค้าได้ เนื่องจากนโยบายความปลอดภัยของข้อมูลของ Teladoc Health ซึ่งรวมถึงพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ) และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป (อียู) 2016/679 (จีดีพีอาร์) เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของลูกค้าจากการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าต่อบุคคลที่สาม

ตัวแทนเอไอเอสามารถกรอกข้อมูลการลงทะเบียนให้กับลูกค้าที่ได้รับบริการเสริมด้านสุขภาพนี้ได้  แต่อย่างไรก็ตาม ตัวแทนเอไอเอไม่สามารถให้ความยินยอมหรือลงนามแทนลูกค้าได้

กรณีที่ตัวแทนเอไอเอลงทะเบียนให้กับท่านผ่านทางเว็บพอร์ทัล https://agthap.teladochealthasia.com/language/th ท่านจะต้องเป็นผู้ลงนามในแบบฟอร์มการให้ความยินยอมในการเข้ารับบริการ (Consent Form) ด้วยตนเอง

กรณีที่ตัวแทนเอไอเอลงทะเบียนให้กับท่านด้วยแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้ารับบริการ (Enrolment Form) ท่านจะต้องเป็นผู้ลงนามในส่วนของการให้ความยินยอมซึ่งอยู่ในแบบฟอร์มลงทะเบียนนั้นด้วยตนเอง

โปรดคลิกที่นี่ เพื่อศึกษารายการของอาการเจ็บป่วยที่อยู่ภายใต้บริการจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคล (Personal Medical Case Management)

เมื่อลูกค้าประสงค์ใช้บริการจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคล (Personal Medical Case Management) ลูกค้าจำเป็นต้องให้ความยินยอมและตกลงตามเงื่อนไขการบริการจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคล (Personal Medical Case Management) รวมทั้งส่งข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลหรือรายงานทางการแพทย์ต่างๆ ให้แก่ Teladoc Health ผ่านทางอีเมลหรือแพลตฟอร์มของ Teladoc Health

เอไอเอ และ Teladoc Health ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า และจะส่งต่อเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการบริการจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคล (Personal Medical Case Management) เท่านั้น

การประเมินวิธีการรักษาพยาบาลจะขึ้นอยู่กับความจำเป็นทางการแพทย์ โดยปกติทีมแพทย์จะส่งลูกค้าให้ได้รับการรักษาพยาบาลในประเทศ แต่อาจมีการส่งปรึกษาหรือรับการรักษาพยาบาลในต่างประเทศในกรณีที่ความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ในสาขาที่เกี่ยวข้องภายในประเทศไม่เพียงพอ

อย่างไรก็ตาม กรณีที่ท่านตัดสินใจเข้ารับการรักษาตามคำแนะนำของ Teladoc Health อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเนื่องจากค่าบริการในการตรวจและ/หรือการรักษาพยาบาล ที่อาจไม่ครอบคลุมตามเงื่อนไขความคุ้มครองในสัญญาประกันภัยหลักและสัญญาเพิ่มเติม โปรดตรวจสอบความคุ้มครองในสัญญาประกันภัยของท่านกับเอไอเอก่อนตกลงรับการรักษา

ในกรณีนี้ ภายใต้ความยินยอมของลูกค้า Teladoc Health จะหารือร่วมกับแพทย์ผู้ให้การรักษาเพื่อเลือกแผนการรักษาที่เหมาะสมร่วมกัน และในท้ายที่สุดลูกค้าจะเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะดำเนินการตามแผนการรักษาที่แนะนำอย่างไร

คำแนะนำทางการแพทย์ที่ Teladoc Health แนะนำลูกค้า  คือข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกแผนการรักษา  โปรดทราบว่าเอไอเอและ Teladoc Health ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการรักษาพยาบาลที่แนะนำโดยแพทย์ และไม่สามารถรับผิดชอบถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลหรือแนวทางการตัดสินใจที่ลูกค้าเลือก

ทีมแพทย์ที่ได้รับมอบหมาย จะให้คำแนะนำด้านการแพทย์ เฝ้าติดตาม และช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องนานเท่าที่ลูกค้าต้องการตลอดระยะเวลาที่ลูกค้าได้รับสิทธิ โดยสิทธิในการรับบริการเป็นไปตามเงื่อนไขที่เอไอเอ และ Teladoc Health กำหนด

ลูกค้าเอไอเอที่ได้รับสิทธิบริการจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคล (Personal Medical Case Management) สามารถเปิดใช้บริการได้โดยไม่จำกัดจำนวนโรคในกรณีที่ตรวจพบอาการเจ็บป่วยที่อยู่ในขอบเขตการให้บริการ

อย่างไรก็ตาม ลูกค้าอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นจากการตรวจ การรักษาพยาบาล การปฏิบัติการ การใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ หรือยาที่แนะนำโดย Teladoc Health ซึ่งไม่คุ้มครองตามเงื่อนไขในกรมธรรม์หรือสัญญาประกันภัยของเอไอเอ โปรดตรวจสอบความคุ้มครองในสัญญาประกันภัยของท่านกับเอไอเอก่อนตกลงรับการรักษา

หมายเหตุ

 • บริการจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคล (Personal Medical Case Management) เป็นบริการเสริมด้านสุขภาพที่เอไอเอมอบให้กับลูกค้าคนสำคัญที่มีความคุ้มครองกรมธรรม์ตามแผนที่ระบุไว้เท่านั้น  กรมธรรม์ของลูกค้าจะต้องมีผลบังคับ ณ วันที่ลงทะเบียนรับสิทธิ เอไอเอและ Teladoc Health จะเป็นผู้ประเมินสิทธิในการรับบริการ โดยสิทธิในการรับบริการเป็นไปตามเงื่อนไขที่เอไอเอ และ Teladoc Health กำหนด
 • บริการจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคล (Personal Medical Case Management) ให้บริการโดย Teladoc Health
 • Teladoc Health เป็นบริษัทที่มีความเป็นอิสระจากเอไอเอ เอไอเอไม่มีความเกี่ยวข้องกับ Teladoc Health ในแง่ของการถือหุ้นและผู้บริหาร และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจใดๆ ของ Teladoc Health ความพยายามในการชักชวนให้ใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพโดย Teladoc Health ไม่ได้เป็นการขายหรือนำเสนอโดยเอไอเอ เอไอเอจะไม่รับผิดชอบต่อบริการหรือผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพใดๆ ดังกล่าว
 • การตรวจ การรักษาพยาบาล การปฏิบัติการ การใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์หรือยาบางรายการที่แนะนำโดย Teladoc Health อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งไม่คุ้มครองตามเงื่อนไขในกรมธรรม์หรือสัญญาประกันภัยของเอไอเอ โปรดตรวจสอบความคุ้มครองในสัญญาประกันภัยของท่านกับเอไอเอก่อนตกลงรับการรักษา
 • เอไอเอจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรมธรรม์ของลูกค้าไปยัง Teladoc Health ในการรับบริการจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคล ก็ต่อเมื่อลูกค้าลงนามในแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้ารับบริการ (Enrolment Form) กับ Teladoc Health แล้วเท่านั้น
 • ตัวเลขสถิติและข้อมูลเกี่ยวกับบริการที่ปรากฏในเอกสารชุดนี้ผ่านการตรวจสอบโดย Teladoc Health เท่านั้น
 • โปรดติดต่อ Teladoc Health เพื่อขอทราบรายละเอียดที่ครบถ้วนสมบูรณ์เกี่ยวกับขอบเขตของการให้บริการ