pageheroimage

AIA E-POLICY บริการกรมธรรม์อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับยุคดิจิทัล

AIA พร้อมให้บริการออกกรมธรรม์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Policy​

เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ในยุคดิจิทัล ให้ผู้เอาประกันภัยได้รับเอกสารความคุ้มครอง ตารางกรมธรรม์ เงื่อนไขความคุ้มครอง เอกสารแนบท้าย อย่างรวดเร็วด้วยการส่งไฟล์กรมธรรม์ทางอีเมลถึงผู้เอาประกันภัย และส่ง SMS เพื่อแจ้งเตือน ทำให้ง่ายต่อการจัดเก็บ ลดความเสี่ยงการสูญหายของกรมธรรม์ประกันภัย อีกทั้งไฟล์กรมธรรม์ยังสามารถใช้เป็นหลักฐานในการอ้างอิงและการแจ้งเคลมสินไหมทดแทนได้ทันทีโดยไม่ต้องจัดพิมพ์เอกสาร ทั้งนี้ผู้เอาประกันภัยยังสามารถดูสำเนากรมธรรม์ได้ทางแอปพลิเคชัน AIA+ (เอไอเอ พลัส) ได้ทุกที่ทุกเวลา​

นอกจากนี้ยังเป็นการขับเคลื่อนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ด้วยการลดการใช้กระดาษในการออกกรมธรรม์ประกันภัย เพื่อร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมผ่านการลดการใช้ทรัพยากรจากต้นไม้และการประหยัดพลังงาน

1.กรมธรรม์แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Policy) ต่างจากแบบเล่มกระดาษอย่างไร ?

เนื้อหาในเล่มสัญญากรมธรรม์ประกันภัยไม่มีความแตกต่างกัน มีผลในทางกฎหมายเช่นเดียวกับแบบพิมพ์เล่มกระดาษ โดยลูกค้าจะได้รับ e-Policy ทางอีเมลตามที่แจ้งไว้ ซึ่งมีการเข้ารหัสก่อนเปิดไฟล์ และเพิ่มความมั่นใจด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) จากทางเอไอเอ

2.หากเลือกรับ e-Policy ลูกค้าต้องทำอะไรเพิ่มเติมจากการรับเล่มกรมธรรม์แบบกระดาษ ?

ลูกค้าต้องแจ้งอีเมลให้ตัวแทน เพื่อกรอกในระบบ iPoS+ และระบบจะส่งอีเมลไปให้ลูกค้า โดยจะต้องคลิกลิงค์ยืนยันอีเมล เพื่อให้มั่นใจว่าเอไอเอจะสามารถส่ง e-Policy ไปถึงที่อยู่อีเมลของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง

3.หากลูกค้าลบอีเมลหรือหาอีเมลที่ได้รับไฟล์ e-Policy ไม่เจอ จะต้องทำอย่างไร?​

ลูกค้าสามารถดาวน์โหลดไฟล์สำเนากรมธรรม์ประกันภัยได้ ผ่านแอปพลิเคชัน AIA+ (เอไอเอ พลัส) ​โดยทำตามขั้นตอนในเอกสารได้ ที่นี่

4. ขั้นตอนการลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชัน AIA+ (เอไอเอ พลัส) ทำอย่างไร?​

ลูกค้าสามารถลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชัน AIA+ (เอไอเอ พลัส) โดยทำตามขั้นตอนในเอกสารได้ คลิกที่นี่

หากลูกค้าเคยสร้างบัญชีไว้แล้ว แต่ลืมรหัสประจำตัวหรือรหัสผ่าน คลิกที่นี่

5.ลูกค้าจะตอบรับใบรับกรมธรรม์ (Freelook) สำหรับกรมธรรม์อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างไร ?

ลูกค้าไม่ต้องตอบกลับใบรับกรมธรรม์ประกันภัย ระบบทำการยืนยันอัตโนมัติโดยตรวจสอบวันที่ที่อีเมล e-Policy ถูกจัดส่งถึงอีเมลลูกค้า ซึ่งจะนับเป็นวันที่ลูกค้าได้รับกรมธรรม์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Policy) พร้อมให้ลูกค้าได้อ่านและตรวจสอบข้อมูลความคุ้มครองในกรมธรรม์ว่าเป็นไปตามที่ตกลงกับตัวแทนหรือไม่

6.ไม่สามารถเปิดไฟล์ e-Policy ได้ ต้องทำอย่างไร ?

สามารถเปิดไฟล์เอกสารได้โดยใส่รหัส 8 หลัก คือ DDMMYYYY (DD: วันเกิด, MM: เดือนเกิด,YYYY: ปี ค.ศ. เกิด ของเจ้าของกรมธรรม์ประกันภัย)

ตัวอย่าง: เกิดวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2531 (ค.ศ. 1988) รหัสคือ 02111988

สำหรับไฟล์ zip ท่านสามารถใช้โปรแกรมหรือแอปพลิเคชัน iZip หรือ WinZip ในการเปิดไฟล์ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ App Store หรือ Play Store