pageheroimage
AIA E-DOCUMENT บริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับยุคดิจิทัล

เอไอเอ พร้อมให้บริการ “จัดส่งเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์” เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับลูกค้าที่ต้องการรับเอกสารผ่านทางอีเมล ซึ่งรวดเร็ว สะดวกในการจัดเก็บ และมีความปลอดภัยของข้อมูลมากขึ้น ด้วยการกำหนดสิทธิการเข้าถึงเอกสาร​​

ข้อดีของการรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์​​

 • รวดเร็ว ด้วยการรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทางอีเมล​​

 • ปลอดภัยเพราะจำกัดการเข้าถึงเอกสารด้วยการใส่รหัสผ่านเพื่อเปิดไฟล์​​

 • มั่นใจว่าเป็นเอกสารที่จัดทำโดยเอไอเอ ตรวจสอบได้จากลายเซ็นดิจิทัล (Digital Signature)​​

 • ไร้กังวลเรื่องเอกสารสูญหาย​

 • ส่งเสริมการลดการใช้กระดาษ เพื่อร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมผ่านการลดการใช้ทรัพยากรจากต้นไม้ และการประหยัดพลังงาน ​

และยังมีช่องทางในการสมัครรับเอกสารและดาวน์โหลดเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ง่าย สะดวก ผ่านแอปพลิเคชัน AIA+ (เอไอเอ พลัส) รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่​

 

สมัครบริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพียง 5 ขั้นตอน

 

ขั้นตอนการสมัครบริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับลูกค้าองค์กร​

1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม​

2. ส่งแบบฟอร์มผ่านทางอีเมล เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลกรุณาเข้ารหัสไฟล์ และแยกส่งรหัสผ่านทางอีเมล​

หมายเหตุ: ผู้รับเอกสาร จะต้องเป็นผู้มีอำนาจหรือได้รับการแต่งตั้งให้สามารถรับข้อมูลและเข้าถึงข้อมูลได้

คำถามที่พบบ่อย

1. ขั้นตอนการลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชัน AIA+ (เอไอเอ พลัส) ทำอย่างไร?​

ลูกค้าสามารถลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชัน AIA+ (เอไอเอ พลัส) โดยทำตามขั้นตอนในเอกสารได้ คลิกที่นี่​

หากลูกค้าเคยสร้างบัญชีไว้แล้ว แต่ลืมรหัสประจำตัวหรือรหัสผ่าน คลิกที่นี่​

2. ลูกค้าสามารถสมัครรับกรมธรรม์/เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ช่องทางใด?​

2.1 สำหรับลูกค้าใหม่ที่ซื้อกรมธรรม์จากตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ สามารถแจ้งตัวแทนให้เลือกในระบบ (iPoS+) ​

• กรณีต้องการเลือกรับ กรมธรรม์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Policy) สมัครผ่านเมนู “ข้อมูลกรมธรรม์” > “การรับกรมธรรม์” > “กรมธรรม์อิเล็กทรอนิกส์” ​

• กรณีต้องการเลือกรับ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) สมัครผ่านเมนู “เจ้าของกรมธรรม์” และเลือก “การรับเอกสารบริการกรมธรรม์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)” ​

2.2 สำหรับลูกค้าปัจจุบันที่มีกรมธรรม์ที่มีผลบังคับ สมัครรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ได้ทาง www.aia.co.th/paperless หรือ แอปพลิเคชัน AIA+ (เอไอเอ พลัส) เมนู “กรมธรรม์ > สมัครบริการ e-Document > สมัครบริการ​

3. ลูกค้าจะรู้ได้อย่างไรว่าสมัคร กรมธรรม์/เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Policy/e-Document) เรียบร้อยแล้ว?​

หลังจากทำรายการสมัครเรียบร้อย ระบบจะส่งอีเมลยืนยันการสมัครไปยังที่อยู่อีเมลที่ลูกค้าที่ได้ระบุไว้​

4. การสมัคร เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) จะมีผลต่อทุกกรมธรรม์ของลูกค้าใช่หรือไม่?​

สำหรับการสมัครผ่านระบบ iPoS+ เมื่อซื้อกรมธรรม์ใหม่ จะเป็นการสมัครสำหรับกรมธรรม์ใหม่ฉบับนั้นเท่านั้น แต่การสมัครผ่านเว็บไซต์ www.aia.co.th/paperless หรือ แอปพลิเคชัน AIA+ (เอไอเอ พลัส) จะมีผลกับทุกกรมธรรม์ที่ลูกค้ามีอยู่กับบริษัทในเวลานั้น​

5. กรณีกรมธรรม์เคยสมัคร เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ไว้แล้วกรมธรรม์ขาดอายุ เมื่อกลับมาต่ออายุแล้ว ลูกค้ายังคงได้รับ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) เหมือนเดิมหรือไม่?​

ลูกค้ายังได้รับ e-Document เหมือนเดิมตามที่เคยสมัครไว้

1. เอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ต่างจากแบบกระดาษอย่างไร?​

เนื้อหาในเอกสารไม่มีความแตกต่างกัน โดยลูกค้าจะได้รับเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ทางอีเมลตามที่แจ้งไว้ ซึ่งมีการเข้ารหัส (Password) เพื่อเปิดดูข้อมูล และยังเพิ่มความมั่นใจด้วยลายเซ็นดิจิทัล (Digital Signature) เพื่อยืนยันว่าเอกสารถูกจัดทำโดยเอไอเออย่างแท้จริง​

2. หากสมัครรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ลูกค้าจะยังได้รับเอกสารแบบกระดาษอีกหรือไม่?​

หากลูกค้าเลือก e-Document ลูกค้าจะได้รับเอกสารทางอีเมล และยังสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ผ่านทาง แอปพลิเคชัน AIA+ (เอไอเอ พลัส) ไปที่เมนู “ดาวน์โหลดเอกสาร”​

ทั้งนี้ ยังคงมีเอกสารที่ยังไม่พร้อมให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทจะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ตามเดิม ได้แก่​

 • เอกสารใบแจ้งเตือน (Billing Notice) ​

 • เอกสารแจ้งขอข้อมูลเพิ่มเติม (Memo) กรณีมีการเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์

3. ลูกค้าเก่าที่รับเล่มกรมธรรม์แบบกระดาษ และไม่ได้สมัครรับ e-Policy แต่ต้องการสมัครรับ e-Document สามารถทำได้หรือไม่?​

การสมัครรับ e-Policy ไม่ถือว่าลูกค้าจะได้รับเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ด้วย ลูกค้าต้องทำการสมัครเพื่อรับเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ทุกกรณี​

ลูกค้าที่ถือกรมธรรม์กับเอไอเอ สามารถสมัครบริการรับเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ได้ที่เว็บไซต์ www.aia.co.th/paperless หรือ แอปพลิเคชัน AIA+ (เอไอเอ พลัส)​

4. หากลูกค้าลบอีเมลหรือหาอีเมลที่ได้รับไฟล์เอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำอย่างไร?​

ลูกค้าสามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร e-Document หรือ เอกสาร PA e-Policy ได้ ผ่านแอปพลิเคชัน AIA+ ที่เมนู “กรมธรรม์” > “ดาวน์โหลดเอกสาร” ​

5. ไฟล์เอกสารใน แอปพลิเคชัน AIA+ (เอไอเอ พลัส) สามารถดูย้อนหลังได้นานแค่ไหน?​

ตรวจสอบเอกสารได้สำหรับปีปัจจุบัน และย้อนหลัง 1 ปี​

ตัวอย่าง​

• บริการ “จัดส่งเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์” เริ่มวันที่ 8 เมษายน 2564 จะเห็นเอกสารที่ออกตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564 เป็นต้นไป​
• กรณีดูข้อมูล ณ วันที่ 8 เมษายน 2565 จะเห็นเอกสารที่ออกตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564 จนถึงวันที่ 8 เมษายน 2565​
• กรณีดูข้อมูล ณ วันที่ 8 เมษายน 2566 จะเห็นเอกสารที่ออกปี 2565 ทั้งปี (มกราคมถึงธันวาคม) จนถึงวันที่ 8 เมษายน 2566

 6. เอกสารใดบ้างที่อยู่ในขอบเขตการจัดทำในรูปแบบ e-Document?​

 • เอกสารบริการเกี่ยวกับกรมธรรม์​

 • เอกสารรายงานสถานะสินไหม​

 • กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (ปีต่ออายุ)​

 • เอกสารบันทึกสลักหลัง​

 • ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-RECEIPT)​

​7. หากเลือกรับ กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลปีต่ออายุ (Renewal Year) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (PA e-Policy) ลูกค้าจะยังได้รับเอกสารแบบกระดาษอีกหรือไม่?​

ลูกค้าจะได้รับหนังสือรับรองการต่ออายุกรมธรรม์อุบัติเหตุส่วนบุคคลในรูปแบบอิล็กทรอนิกส์ (PA e-Policy) ผ่านทางอีเมลเพียงช่องทางเดียว และจะไม่ได้รับเอกสารแบบกระดาษอีก และหากในอนาคตมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ความคุ้มครอง ลูกค้าจะได้รับกรมธรรม์ประกันภัยในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางอีเมลช่องทางเดียวด้วยเช่นกัน​

ในกรณีที่สถานะการจัดส่งอีเมลไม่สำเร็จ บริษัทจะจัดส่งเอกสารแบบพิมพ์กระดาษให้ลูกค้าทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ได้ให้ไว้​

8. ลูกค้าที่ได้เลือกรับบริการ PA e-Policy ในใบคำขอเอาประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล และต้องการรับบริการ PA e-Policy ปีต่ออายุ เพิ่มเติม ต้องทำอย่างไร?​

ลูกค้าที่เลือกรับ PA e-Policy ปีแรก ในขั้นตอนการสมัครแล้ว จะได้รับ PA e-Policy ปีต่ออายุ ผ่านช่องทางอีเมลด้วยเช่นกัน โดยไม่ต้องเข้าไปเลือกรับบริการที่เว็บไซต์ www.aia.co.th/paperless อีก​

9. เอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์มีผลทางกฎหมาย ใช้โต้แย้งในกรณีเกิดข้อพิพาทได้หรือไม่?​

กฎหมายอนุญาตให้สามารถใช้เอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นเอกสารหลักฐานประกอบข้อโต้แย้งได้ เหมือนการใช้เอกสารแบบกระดาษ​

ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีกฎหมายรองรับชัดเจน คือ พ.ร.บ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ซึ่งพระราชบัญญัตินี้กำหนดห้ามมิให้ปฏิเสธความมีผลผูกพันและการบังคับใช้ทางกฎหมายของข้อความที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์​

10. หากมีการเปลี่ยนแปลงอีเมล (Email) ในการรับ e-Document ต้องทำอย่างไร?​

ลูกค้าสามารถเปลี่ยนแปลงอีเมลสำหรับรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.aia.co.th/paperless หรือแอปพลิเคชัน AIA+ (เอไอเอ พลัส) ในขั้นตอนที่ 3 ให้เลือกบริการ และกรอกข้อมูล “อีเมลสำหรับรับเอกสาร”​

11. ไม่สามารถเปิดไฟล์ e-Policy ได้ ต้องทำอย่างไร?​

สามารถเปิดไฟล์เอกสารได้โดยใส่รหัส 8 หลัก คือ DDMMYYYY (DD: วันเกิด, MM: เดือนเกิด, YYYY: ปี ค.ศ. เกิด ของเจ้าของกรมธรรม์ประกันภัย)​

ตัวอย่าง: เกิดวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2531 (ค.ศ. 1988) รหัสคือ 02111988​