pageheroimage
AIA E-DOCUMENT บริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับยุคดิจิทัล

ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2564 เป็นต้นไป เอไอเอ พร้อมให้บริการ “จัดส่งเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์” เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับลูกค้าที่ต้องการได้รับเอกสารผ่านอีเมล ซึ่งรวดเร็ว สะดวกในการจัดเก็บ และมีความปลอดภัยของข้อมูลมากขึ้น ด้วยการกำหนดสิทธิการเข้าถึงเอกสาร อีกทั้งสามารถเรียกดูเอกสารดังกล่าวได้ตลอดเวลาผ่านเว็บไซต์ AIA iService

ข้อดีของการรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

  • รวดเร็ว ด้วยการรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทางอีเมล
  • ปลอดภัยเพราะจำกัดการเข้าดูเอกสารด้วยการใส่รหัสเพื่อเปิดไฟล์
  • มั่นใจว่าเป็นเอกสารที่จัดทำโดยเอไอเอ ตรวจสอบได้จากลายเซ็นดิจิทัล (Digital Signature)
  • ไร้กังวลเรื่องเอกสารสูญหาย เพิ่มช่องทางดาวน์โหลดเอกสารได้ง่ายๆ ผ่าน เว็บไซต์ AIA iService


นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการลดการใช้กระดาษในการออกเอกสารและจดหมายต่างๆ เพื่อร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมผ่านการลดการใช้ทรัพยากรจากต้นไม้ และการประหยัดพลังงาน 

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ AIA Call Center โทร. 02-353-8811

 

สมัครบริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพียง 5 ขั้นตอน

 

คำถามที่พบบ่อย

1. ขั้นตอนการลงทะเบียนใช้งานระบบ AIA iService ทำอย่างไร?

ลูกค้าสามารถลงทะเบียนใช้งานระบบ โดยทำตามขั้นตอนในเอกสารได้ ที่นี่

หากลูกค้าเคยสร้างบัญชีไว้แล้ว แต่ลืมรหัสประจำตัวหรือรหัสผ่าน คลิกที่นี่

2. ลูกค้าสามารถสมัครรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ e-Document ที่ช่องทางใด?

สำหรับลูกค้าปัจจุบันที่มีกรมธรรม์ที่มีผลบังคับ สมัครได้ 2 ช่องทาง

   1. สมัครผ่านเว็บไซต์ www.aia.co.th/paperless

   2. สมัครผ่านแอปพลิเคชัน AIA iService เมนู “บริการกรมธรรม์” > “ส่งคำขอบริการ” > “ขอรับ E-DOCUMENTS”

สำหรับลูกค้าใหม่ที่ซื้อกรมธรรม์ผ่านระบบ iPoS+ จากตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ

   1. สามารถแจ้งความประสงค์กับตัวแทนเพื่อสมัครผ่านเมนู “เจ้าของกรมธรรม์” และติ๊กเลือก “การรับเอกสารบริการกรมธรรม์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)”

   2. สามารถสมัครภายหลังเมื่อกรมธรรม์อนุมัติทาง www.aia.co.th/paperless หรือแอปพลิเคชัน AIA iService

3. ลูกค้าจะรู้ได้อย่างไรว่าสมัคร e-Document เรียบร้อยแล้ว?

หลังจากทำรายการสมัครเรียบร้อย ระบบจะส่งอีเมลยืนยันการสมัครไปยังที่อยู่อีเมลที่ลูกค้าได้ระบุไว้

4. การสมัคร e-Document จะมีผลต่อทุกกรมธรรม์ของลูกค้าใช่หรือไม่?

สำหรับการสมัครผ่านระบบ iPoS+ เมื่อซื้อกรมธรรม์ใหม่ จะเป็นการสมัครสำหรับกรมธรรม์ใหม่ฉบับนั้นเท่านั้น แต่การสมัครผ่านเว็บไซต์ www.aia.co.th/paperless หรือแอปพลิเคชัน AIA iService จะมีผลกับทุกกรมธรรม์ที่ลูกค้ามีอยู่กับบริษัทในเวลานั้น

5. กรณีกรมธรรม์เคยสมัคร e-Document ไว้แล้วกรมธรรม์ขาดอายุ เมื่อกลับมาต่ออายุแล้ว ลูกค้ายังคงได้รับ e-Document เหมือนเดิมหรือไม่?

ลูกค้ายังได้รับ e-Document เหมือนเดิมที่เคยสมัครไว้

1. เอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ต่างจากแบบกระดาษอย่างไร?

เนื้อหาในเอกสารไม่มีความแตกต่างกัน โดยลูกค้าจะได้รับ e-Document ทางอีเมลตามที่แจ้งไว้ ซึ่งมีการเข้ารหัส (Password) เพื่อเปิดดูข้อมูล และยังเพิ่มความมั่นใจด้วยลายเซ็นดิจิทัล (Digital Signature) ยืนยันว่าเอกสารถูกจัดทำโดยเอไอเออย่างแท้จริง

2. หากสมัครรับ e-Document ลูกค้าจะยังได้รับเอกสารแบบกระดาษอีกหรือไม่?

กรณีเอกสารบริการกรมธรรม์ตามรายการที่ระบุในข้อ 6

หากลูกค้าเลือก e-Document ลูกค้าจะได้รับเอกสารทางอีเมล และยังสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ผ่านทาง AIA iService เมนูดาวน์โหลดเอกสาร

นอกเหนือจากเอกสารที่ระบุในข้อ 7 บริษัทจะทยอยสร้างรายการเอกสารในระบบงานหลังบ้าน ที่พร้อมจัดส่งในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารที่ยังไม่พร้อมให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทจะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ตามเดิม

กรณีเอกสารใบแจ้งเตือน (Billing Notice)

บริษัทจะดำเนินการพิมพ์เอกสารใบแจ้งเตือน และจะจัดส่งให้ลูกค้าทางไปรษณีย์ โดยลูกค้าสามารถดาวน์โหลดไฟล์ใบแจ้งถึงกำหนดชำระเบี้ยฯ ได้ผ่านทาง AIA iService เมนูดาวน์โหลดเอกสาร

3. ลูกค้าเก่าที่รับเล่มกรมธรรม์แบบกระดาษ และไม่ได้สมัครรับ e-Policy แต่ต้องการสมัครรับ e-Document สามารถทำได้หรือไม่?

การสมัครรับ e-Policy ไม่ถือว่าลูกค้าจะได้รับ e-Document ด้วย ลูกค้าต้องทำการสมัครเพื่อรับ e-Document ทุกกรณี

ลูกค้าที่ถือกรมธรรม์กับเอไอเอ สามารถสมัครบริการรับ e-Document ได้ทุกท่าน ที่เว็บไซต์ www.aia.co.th/paperless

4. หากลูกค้าลบอีเมลหรือหาอีเมลที่ได้รับไฟล์เอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำอย่างไร?

ในกรณีเอกสาร e-Document

ลูกค้าสามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ผ่านระบข้อมูลลูกค้า AIA iService ที่เมนูเอกสารและจดหมาย > เลือกเอกสารและจดหมายอื่นๆ

ในกรณีเอกสาร PA e-Policy (ปีต่ออายุ)

ลูกค้าสามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ผ่านระบบข้อมูลลูกค้า AIA iService ที่เมนูกรมธรรม์ > เลือกกรมธรรม์และเอกสารอื่นๆ

5. ไฟล์เอกสารในระบบ AIA iService สามารถดูย้อนหลังได้นานแค่ไหน?

ดูเอกสารได้สำหรับปีปัจจุบัน และย้อนหลัง 1 ปี

ตัวอย่าง

• บริการ “จัดส่งเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์” เริ่มวันที่ 8 เมษายน 2564 จะเห็นเอกสารที่ออกตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564 เป็นต้นไป
• กรณีดูข้อมูล ณ วันที่ 8 เมษายน 2565 จะเห็นเอกสารที่ออกตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564 จนถึงวันที่ 8 เมษายน 2565
• กรณีดูข้อมูล ณ วันที่ 8 เมษายน 2566 จะเห็นเอกสารที่ออกปี 2565 ทั้งปี (มกราคมถึงธันวาคม) จนถึงวันที่ 8 เมษายน 2566

6. เอกสารใดบ้างที่อยู่ในขอบเขตการจัดทำในรูปแบบ e-Document?

บริษัทจะทยอยสร้างรายการเอกสารในระบบงานหลังบ้านเพื่อจัดส่งในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีเอกสารตามรายการดังนี้ (ปรับปรุง 17 ก.พ. 2565)

- แจ้งกรมธรรม์ประกันภัยครบกำหนดสัญญา

- แจ้งกรมธรรม์สิ้นผลบังคับ (ยูนิเวอร์แซลไลฟ์)

- แจ้งเตือนกรมธรรม์ขาดอายุ (ยูนิเวอร์แซลไลฟ์)

- แจ้งเตือนมูลค่าบัญชีกรมธรรม์ประกันภัยไม่เพียงพอ

- แจ้งเปลี่ยนที่อยู่ กรมธรรม์ PA และ Life

- แจ้งเปลี่ยนแปลงเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม

- แจ้งยอดมูลค่าบัญชีกรมธรรม์ประกันภัยประจำปี

- แจ้งรายละเอียดกรมธรรม์ประจำปี

- แจ้งสถานะกรมธรรม์ขาดอายุ (ยูนิเวอร์แซลไลฟ์)

- แจ้งสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับ

- แจ้งสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับ (ยูนิเวอร์แซลไลฟ์)

- แจ้งสิทธิพิเศษในการต่ออายุสัญญาเพิ่มเติม

- แจ้งสิทธิพิเศษในการเปลี่ยนแบบประกัน

- แจ้งสิ้นสุดการคุ้มครองสัญญาเพิ่มเติมสำหรับบุตรและคู่สมรส

- แจ้งหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัย (ยูนิเวอร์แซลไลฟ์)

- รายงานสถานะกรมธรรม์ประจำปี

- กรมธรรม์ประกันภัยครบกำหนดรับเงินบำนาญรายงวด

- การแจ้งกรมธรรม์เปลี่ยนสถานะเป็นกู้ชำระเบี้ยอัตโนมัติ

- แจ้งสถานะกรมธรรม์ประกันภัยขาดอายุ

- แจ้งสถานะกรมธรรม์แบบขยายระยะเวลา

- แจ้งสถานะกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ

- แจ้งผลการเปลี่ยนแปลงงวดชำระเบี้ยประกันภัย

- การจ่ายเงินผลประโยชน์กรณีไม่มีการเรียกร้องสินไหม

- แจ้งกรมธรรม์เปลี่ยนสถานะเป็นกู้ชำระเบี้ยอัตโนมัติ

- กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นสุดความคุ้มครอง (PA)

- แจ้งเตือนให้ชำระคืนเงินกู้

กลุ่มเอกสารและจดหมาย สำหรับแบบประกันยูนิต ลิงค์

- แจ้งสิทธิของการมีผลบังคับอย่างต่อเนื่องกรมธรรม์

- รายงานสถานะการเงินของกรมธรรม์ประกันภัย

- แจ้งสถานะสิ้นผลบังคับของกรมธรรม์

- แจ้งผลการสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ

- แจ้งผลการสับเปลี่ยนกองทุนของกรมธรรม์

- แจ้งเตือนมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่เพียงพอ

- แจ้งเตือนกรมธรรม์ขาดอายุ

- แจ้งปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติของกรมธรรม์

- แจ้งเตือนมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่เพียงพอ

- แจ้งสถานะหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์

- แจ้งผลการสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติของกรมธรรม์

- แจ้งการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติของกรมธรรม์

- แจ้งสถานะหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัย

- รายงานการซื้อหน่วยลงทุน

7. หากเลือกรับ กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลปีต่ออายุ (PA-Renewal Year) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Policy) ลูกค้าจะยังได้รับเอกสารแบบกระดาษอีกหรือไม่?

ลูกค้าจะได้รับหนังสือรับรองการต่ออายุกรมธรรม์อุบัติเหตุส่วนบุคคลในรูปแบบอิล็กทรอนิกส์ (PA e-Policy) ผ่านทางอีเมลเพียงช่องทางเดียว และจะไม่ได้รับเอกสารแบบกระดาษอีก และหากในอนาคตมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ความคุ้มครอง ลูกค้าจะได้รับกรมธรรม์ประกันภัยในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางอีเมลช่องทางเดียวด้วยเช่นกัน

ในกรณีที่สถานะการจัดส่งอีเมลไม่สำเร็จ บริษัทจะจัดส่งเอกสารแบบพิมพ์กระดาษให้ลูกค้าทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ได้ให้ไว้

8.ลูกค้าที่เคยเลือกรับบริการ e-Document ในเว็บไซต์ www.aia.co.th/paperless ก่อนวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 และต้องการรับบริการ PA e-Policy (ปีต่ออายุ) เพิ่มเติม ต้องทำอย่างไร?

เนื่องจากบริษัทเปิดบริการเอกสารประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA (ปีต่ออายุ) ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ลูกค้าที่ได้สมัครบริการ e-Document ที่เว็บไซต์ www.aia.co.th/paperless ก่อนวันที่ 8 ก.ค. 64 จะไม่ส่งผลกับการสมัครรับ PA e-Policy (ปีต่ออายุ)

ลูกค้าที่ต้องการรับบริการ PA e-Policy (ปีต่ออายุ) เพิ่มเติม จึงต้องเข้าไปเลือกรับบริการอีกครั้งที่เว็บไซต์เดิม www.aia.co.th/paperless

9. ลูกค้าที่ได้เลือกรับบริการ e-Policy ในใบคำขอเอาประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล และต้องการรับบริการ PA e-Policy (ปีต่ออายุ) เพิ่มเติม ต้องทำอย่างไร?

ลูกค้าที่เลือกรับ PA e-Policy (ปีแรก) ในขั้นตอนการสมัครแล้ว จะได้รับ PA e-Policy (ปีต่ออายุ) ผ่านช่องทางอีเมลด้วยเช่นกัน โดยไม่ต้องเข้าไปเลือกรับบริการที่เว็บไซต์ www.aia.co.th/paperless อีก

10. เอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์มีผลทางกฎหมาย ใช้โต้แย้งในกรณีเกิดข้อพิพาทได้หรือไม่?

กฎหมายอนุญาตให้สามารถใช้เอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นเอกสารหลักฐานประกอบข้อโต้แย้งได้ เหมือนการใช้เอกสารแบบกระดาษ

ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีกฎหมายรองรับชัดเจน คือ พ.ร.บ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ซึ่งพระราชบัญญัตินี้กำหนดห้ามมิให้ปฏิเสธความมีผลผูกพันและการบังคับใช้ทางกฎหมายของข้อความที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

11. หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อีเมล (Email Address) ในการรับ e-Document ต้องทำอย่างไร?

ลูกค้าสามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่อีเมลสำหรับรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทางการสมัครทั้งเว็บไซต์ www.aia.co.th/paperless หรือแอปพลิเคชัน AIA iService ในขั้นตอนที่ 3 เลือกบริการ และกรอกข้อมูล “อีเมลสำหรับรับเอกสาร”

12. ไม่สามารถเปิดไฟล์ e-Policy ได้ ต้องทำอย่างไร?

สามารถเปิดไฟล์เอกสารได้โดยใส่รหัส 8 หลัก คือ DDMMYYYY (DD: วันเกิด, MM: เดือนเกิด, YYYY: ปี ค.ศ. เกิด ของเจ้าของกรมธรรม์ประกันภัย)

ตัวอย่าง: เกิดวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2531 (ค.ศ. 1988) รหัสคือ 02111988