ตรวจสอบความคุ้มครอง

ตรวจสอบข้อมูลความคุ้มครองตามกรมธรรม์

ไม่ว่าคุณจะมีกรมธรรม์กี่ฉบับกับ เอไอเอ ความคุ้มครองทั้งหมดที่คุณมีจะถูกสรุปไว้ให้คุณเรียกดูได้ทุกที่ทุกเวลา ได้ง่ายๆ ผ่านแอปพลิชัน AIA+ (เอไอเอ พลัส) ซึ่งสามารถตรวจสอบรายละเอียดความคุ้มครอง และผลประโยชน์ต่างๆ ของแต่ละกรมธรรม์ที่คุณซื้อไว้ เช่น ข้อมูลสถานะกรมธรรม์ จำนวนเงินเอาประกันภัย ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ต่างๆ การรับเงินปันผล/เงินคืน/ค่าสินไหม วันครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย จำนวนเบี้ยประกันภัย ที่ต้องชำระ หรือข้อมูลตัวแทนที่ให้บริการ เป็นต้น

 

วิธีตรวจสอบความคุ้มครองผ่านแอปพลิเคชัน AIA+ (เอไอเอ พลัส)​

1.ลงทะเบียน และเข้าสู่ระบบ​

2.เลือกเมนู “กรมธรรม์”​

3.คุณสามารถตรวจสอบภาพรวมความคุ้มครองทั้งหมด ที่หัวข้อ “ภาพรวมความคุ้มครองของคุณ” ​ หรือเลือกเฉพาะกรมธรรม์ที่ต้องการ ไปที่เมนู “ดูกรมธรรม์ทั้งหมด”