AIA e-Document บริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับลูกค้าองค์กร

เอไอเอ พร้อมให้บริการ “จัดส่งเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์” เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับลูกค้าที่ต้องการรับเอกสารผ่านเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางอีเมล ซึ่งรวดเร็ว สะดวกในการจัดเก็บ และมีความปลอดภัยของข้อมูลมากขึ้น ด้วยการกำหนดสิทธิการเข้าถึงเอกสาร​

ข้อดีของการรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์​

  • รวดเร็ว ด้วยการรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทางอีเมล​

  • ปลอดภัยเพราะจำกัดการเข้าถึงเอกสารด้วยการใส่รหัสผ่านเพื่อเปิดไฟล์​

  • มั่นใจว่าเป็นเอกสารที่จัดทำโดยเอไอเอ ตรวจสอบได้จากลายเซ็นดิจิทัล (Digital Signature)​

  • ไร้กังวลเรื่องเอกสารสูญหาย


หมายเหตุ: ผู้รับเอกสาร จะต้องเป็นผู้มีอำนาจหรือได้รับการแต่งตั้งให้สามารถรับข้อมูลและเข้าถึงข้อมูลได้​