รายการบันทึกสลักหลัง

รายการบันทึกสลักหลังขยายความคุ้มครองสำหรับการรักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอกแบบการแพทย์ทางไกลหรือโทรเวช

ประกันภัยกลุ่ม 

สำหรับสมาชิกผู้เอาประกันภัยกลุ่มที่มีความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก (OPD) สามารถตรวจสอบ “บันทึกสลักหลังขยายความคุ้มครองสำหรับการรักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอกแบบการแพทย์ทางไกลหรือโทรเวช (Telemedicine)" ได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของท่าน 

ประกันภัยรายบุคคล

สัญญาเพิ่มเติมที่เปิดขายอยู่ในปัจจุบัน

Marketing Name ชื่อสัญญาเพิ่มเติม File
AIA H&S Extra (new standard) สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ เอช แอนด์ เอส เอ็กซ์ตร้า (แบบมาตรฐานใหม่) แบบ 2021b
AIA H&S Extra (new standard) - UDR สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ เอช แอนด์ เอส เอ็กซ์ตร้า (แบบมาตรฐานใหม่) แบบชำระค่าการประกันภัยโดยการขายคืนหน่วยลงทุน (2021b-UDR)
AIA Health Happy* สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ เฮลธ์ แฮปปี้ แบบ 2020e
AIA Health Happy – UDR* สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ เฮลธ์ แฮปปี้ แบบชำระค่าการประกันภัยโดยการขายคืนหน่วยลงทุน (2020e-UDR)
AIA Infinite Care (new standard) สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ อินฟินิท แคร์ (แบบมาตรฐานใหม่) แบบ 2021g
สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ อินฟินิท แคร์ (แบบมาตรฐานใหม่) แบบ 2021h
สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ อินฟินิท แคร์ (แบบมาตรฐานใหม่) แบบ 2021i
สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ อินฟินิท แคร์ (แบบมาตรฐานใหม่) แบบ 2021j
สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ อินฟินิท แคร์ (แบบมาตรฐานใหม่) แบบ 2021k
สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ อินฟินิท แคร์ (แบบมาตรฐานใหม่) แบบ 2021l
Med Care สัญญาเพิ่มเติมเมดแคร์ แบบ 2020j
AIA Health Saver** สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ เฮลธ์ เซฟเวอร์ แบบ 2022a
AIA Health Saver – UDR** สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ เฮลธ์ เซฟเวอร์ แบบชำระค่าการประกันภัยโดยการขายคืนหน่วยลงทุน (2022a-UDR)
หมายเหตุ:
* เฉพาะแผน 4 ทุนประกันภัย 25 ล้าน
** เฉพาะแผน 3 ทุนประกัน 400,000 และแผน 4 ทุนประกัน 500,000

สัญญาเพิ่มเติมที่ปิดการขายไปแล้ว

Marketing Name ชื่อสัญญาเพิ่มเติม File
AIA H&S Extra สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ เอช แอนด์ เอส เอ็กซ์ตร้า แบบ 2017i
AIA H&S Extra - UDR สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ เอช แอนด์ เอส เอ็กซ์ตร้า แบบชำระค่าการประกันภัยโดยการขายคืนหน่วยลงทุน (2017i-UDR)
AIA Infinite Care สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ อินฟินิท แคร์ แบบ FDWWX
สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ อินฟินิท แคร์ แบบ FDWWU
สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ อินฟินิท แคร์ แบบ D1WWX
สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ อินฟินิท แคร์ แบบ D1WWU
สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ อินฟินิท แคร์ แบบ D3WWX
สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ อินฟินิท แคร์ แบบ D3WWU