โปรโมชั่นประจำเดือน

โรงพยาบาลเปาโล

ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2565