ข่าวประชาสัมพันธ์

เอไอเอ ประเทศไทย จับมือ ดีป้า (DEPA) ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ด้านโค้ดดิ้ง AIA CODING SCHOOL จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

24 สิงหาคม 2565