ข่าวประชาสัมพันธ์

เอไอเอ ประเทศไทย จัดพิธีเทคอนกรีตปิดงาน โครงสร้างอาคาร "เอไอเอ อีสต์ เกตเวย์"