ข่าวประชาสัมพันธ์

เอไอเอ แถลงผลประกอบการครึ่งปีแรกของปี 2565 มูลค่าธุรกิจใหม่เติบโตอย่างแข็งแกร่งในไตรมาสที่ 2 ด้วยยอดเป็นบวกในเดือนมิถุนายน เงินกองทุนส่วนเกิน (FREE SURPLUS) เพิ่มขึ้น 20.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ กำไรจากการดำเนินงานหลังหักภาษี (OPAT) สูงขึ้นร้อยละ 4 เงินปันผลระหว่างกาล เพิ่มขึ้นร้อยละ 6

25 สิงหาคม 2565