ข่าวประชาสัมพันธ์

เอไอเอ ประเทศไทย เปิดตัวโครงการ “AIA Healthiest Schools - สุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี ปีที่ 2” ชวนโรงเรียนทั่วประเทศร่วมโครงการเพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้นของเยาวชนไทย

29 สิงหาคม 2566

เอไอเอ ประเทศไทย เปิดตัวโครงการ “AIA Healthiest Schools – สุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี ปีที่ 2” หลังจากประสบความสำเร็จอย่างสูงในปีที่ผ่านมา ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อมุ่งเสริมสร้างและปลูกฝังพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ดีต่อสุขภาพสำหรับนักเรียนอายุระหว่าง 5 - 16 ปี โดยส่งเสริมทั้งด้านการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ การใช้ชีวิตอย่างกระฉับกระเฉง รวมถึงกิจกรรมที่ทำให้มีสุขภาพใจที่ดี ตลอดจนเน้นสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนเพื่อพัฒนาสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของเยาวชนไทย ตามคำมั่นสัญญา ‘Healthier, Longer, Better Lives – เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น’

ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา มีโรงเรียนจำนวนมากจากทั่วประเทศให้ความสนใจและส่งผลงานเข้ามาประกวดในโครงการ จึงทำให้กลุ่มบริษัทเอไอเอ และเอไอเอ ประเทศไทย เดินหน้าดำเนินโครงการสุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อเปิดโอกาสให้โรงเรียนทั่วประเทศสามารถส่งผลงานเข้ามาประกวด โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนนักเรียนให้มีสุขภาพกาย สุขภาพใจ และมุ่งเน้นการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ซึ่งจะมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสถาบัน อาทิ กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ร่วมกันตัดสินผลงาน โดยโรงเรียนที่ชนะการแข่งขันจะได้รับรางวัลมูลค่ารวมสูงสุดถึง 2 ล้านบาท พร้อมทั้งอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพของนักเรียนในแต่ละโรงเรียน ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการช่วยผลักดันด้านการศึกษาและสนับสนุนกิจกรรมด้านสุขภาพต่อไป อีกทั้งยังได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในระดับภูมิภาคเอเชียเพื่อชิงรางวัลใหญ่มูลค่าถึง 3.5 ล้านบาท

สำหรับโรงเรียนระดับประถมและมัธยมที่สนใจ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันและดาวน์โหลดสื่อการเรียนการสอนทั้งหมดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่เว็บไซต์ ahs.aia.com/th/th/ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เพื่อนำไปใช้ริเริ่มกิจกรรมหรือต่อยอดโครงการของแต่ละโรงเรียน อันนำไปสู่การสร้างโรงเรียนสุขภาพดีอย่างยั่งยืน และสามารถส่งผลงานเพื่อเข้าร่วมแข่งขันได้ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2567 โดยโครงการจะประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับรางวัลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2567