ข่าวประชาสัมพันธ์

เอไอเอ ประเทศไทย จัดพิธีมอบรางวัล “AIA Healthiest Schools - สุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี” เชิดชูโรงเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษา ที่โดดเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน พร้อมเดินหน้าโครงการปีที่ 2 ตามคำมั่นสัญญา “เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น” อย่างยั่งยืน

19 มิถุนายน 2566

เอไอเอ ประเทศไทย ผู้นำด้านประกันชีวิตและสุขภาพ พร้อมความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนผู้คนกว่าพันล้านคนให้มีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น ตามคำมั่นสัญญา “Healthier, Longer, Better Lives” เดินหน้าส่งมอบสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนให้กับเยาวชนไทยผ่านโครงการ “AIA Healthiest Schools - สุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี” ซึ่งได้เปิดตัวไปเมื่อเดือนตุลาคม 2565 โดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เพื่อเสริมสร้างและปลูกฝังพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ดีต่อสุขภาพของนักเรียนอายุระหว่าง 5 - 16 ปี ซึ่งได้รับความสนใจจากโรงเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการกว่า 260 โรงเรียนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยเอไอเอ ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมกันคัดเลือกโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศทั้งระดับประถมและมัธยมศึกษา รวมถึงโรงเรียนที่ได้รับรางวัลดีเด่นรวมทั้งสิ้น 34 โรงเรียน และเพื่อเชิดชูเกียรติโรงเรียนที่ถือเป็นแบบอย่างด้านการส่งเสริมด้านสุขภาพของนักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน เอไอเอ จึงได้จัดพิธีมอบรางวัลอันทรงเกียรติ “สุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี” (AIA Healthiest Schools Awards Ceremony 2023) ขึ้น ณ เอไอเอ ลีดเดอร์ชิป เซ็นเตอร์ (AIA Leadership Centre) อาคารเอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ 

ในงานได้รับเกียรติจาก ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี และเป็นหนึ่งในคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีก 4 ท่าน ได้แก่  ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) อาจารย์สง่า ดามาพงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการแผนอาหารเพื่อสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ รศ.ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคมหานคร ภายใต้ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และอดีตคณบดี
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และนางสาววัชรี สิริขจรเดชสกุล ผู้อำนวยการแผนกพัฒนาบุคลากร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เอไอเอ ประเทศไทย ได้ให้เกียรติมาร่วมมอบรางวัลแก่โรงเรียนที่ชนะ
ร่วมด้วยผู้บริหารกลุ่มบริษัทเอไอเอ นายสจ๊วต วูล์ฟอร์ด ผู้อำนวยการฝ่ายภาพลักษณ์ และคณะผู้บริหารเอไอเอ ประเทศไทย
นำโดย นายนิคฮิล แอดวานี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายเอกรัตน์ ฐิติมั่น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด พร้อมด้วย 
นายจุฑาภัทรคณะ เหล่าธรรมทัศน์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา ดิจิทัล โซลูชันส์ แอนด์ ดีไซน์ บริษัท เอไอเอ เวลเนส จำกัด  

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า “ทางกระทรวงศึกษาธิการต้องขอขอบคุณกลุ่มบริษัทเอไอเอ และเอไอเอ ประเทศไทย ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญเรื่องสุขภาพของเยาวชน และริเริ่มโครงการ “AIA Healthiest Schools - สุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี” ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการมุ่งเน้นในการสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสุขภาพและโภชนาการ เพื่อเป็นก้าวสำคัญไปสู่การยกระดับสุขภาพและคุณภาพชีวิตของเยาวชนและสังคมไทยอย่างยั่งยืน ความร่วมมือระหว่างเอไอเอและกระทรวงศึกษาธิการในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการสร้างสังคมที่เข้มแข็งด้วยสุขภาพที่แข็งแรงแล้ว ยังเป็นการขยายนโยบายของกระทรวงฯ ไปสู่โรงเรียนทั่วประเทศได้อย่างตรงจุด โครงการสุดยอดโรงเรียนสุขภาพดีในครั้งนี้ จึงไม่ได้จบลงเพียงการได้รับรางวัลเท่านั้น แต่การปลูกฝังพฤติกรรมการใช้ชีวิตจากสื่อการเรียนการสอนที่นักเรียนและบุคลากรได้รับการถ่ายทอดยังสามารถนำไปใช้ต่อในครอบครัวได้อีกด้วย สำหรับในวันนี้ขอแสดงความยินดีกับทุกโรงเรียนที่ได้รับรางวัล และหวังว่ารางวัลในวันนี้จะเป็นกำลังใจให้ทุกโรงเรียนมุ่งมั่นที่จะสร้างเยาวชนที่มีคุณภาพให้กับสังคมต่อไป”

ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กล่าวว่า “ในนามของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับเอไอเอ ในการสนับสนุนโครงการ “AIA Healthiest Schools –
สุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี” ซึ่งนับเป็นโครงการแรกๆ ของประเทศ ที่มุ่งสนับสนุนสุขภาพเด็กไทยแบบองค์รวม ปลูกฝังเรื่องการดูแลสุขภาพตั้งแต่วัยเด็ก ตลอดจนส่งเสริมให้ครอบครัวและโรงเรียนเป็นรากฐานที่สำคัญของสังคมสุขภาพดี ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสังคมที่ดีอย่างยั่งยืน ในขณะที่ depa ก็มีวิสัยทัศน์ในการทำงานเพื่ออนาคตของคนไทย และพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลไทยให้อยู่ในระดับชั้นนำของโลก ซึ่ง depa ตระหนักว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ ไม่ใช้เพียงให้ความสำคัญเฉพาะการศึกษา แต่การมีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี เลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ รวมถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องจำเป็นและส่งเสริมต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย เมื่อเอไอเอจัดโครงการดีๆ แบบนี้ขึ้นเป็นปีแรก depa จึงยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการทำให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จ อีกทั้งยังเป็นแรงบันดาลใจในการจัดทำโครงการเพื่อสังคมที่ชุมชนสามารถนำไปต่อยอดได้จริง depa ขอแสดงความยินดีกับทุกโรงเรียนที่ได้รับรางวัล และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ร่วมมือกับเอไอเอ ในการสนับสนุนโครงการ AIA Healthiest Schools ในปีต่อๆ ไป”

นายนิคฮิล แอดวานี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอ ประเทศไทย กล่าวว่า “เอไอเอ ประเทศไทย    ขอแสดงความยินดีกับทุกโรงเรียนที่ได้รับรางวัล “AIA Healthiest Schools - สุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี” ในครั้งนี้ ซึ่งเราได้เห็นถึงความตั้งใจจริงของทุกโรงเรียนที่ได้ร่วมส่งกิจกรรมเข้ามาประกวด อีกทั้งเรายังรู้สึกภูมิใจที่แต่ละโรงเรียนได้นำสื่อการเรียนการสอนของโครงการนี้ไปใช้จริง จึงนับว่าโครงการนี้ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมสุขภาพดีอย่างยั่งยืนให้กับนักเรียนและเยาวชนไทย สอดคล้องตามคำมั่นสัญญา ‘Healthier, Longer, Better Lives – เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น’ ซึ่งเป็นพันธกิจที่เอไอเอมีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างเต็มเปี่ยมในการยกระดับด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตคนไทย โดยโครงการสุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี มีเป้าหมายให้เยาวชนมีสุขภาพที่ดีและมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตเชิงบวกทั้งต่อสุขภาพตนเองและต่อสังคมที่เราอยู่ โดยเน้นหลักสำคัญ 4 ประการ ได้แก่ การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ การใช้ชีวิตอย่างกระฉับกระเฉง การมีสุขภาพใจที่ดี และการดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน เพราะเอไอเอเชื่อว่าการส่งเสริมให้ผู้คนมีสุขภาพที่ดีต้องเริ่มต้นตั้งแต่วัยเด็ก และคาดหวังว่าโครงการนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้กับเด็กไทย ตลอดจนชุมชนและสังคมไทย” 

ทั้งนี้ สำหรับโรงเรียนที่ชนะเลิศทั้งในระดับประถมและมัธยมศึกษา จะได้ไปร่วมเวทีการแข่งขันในระดับนานาชาติ กับโรงเรียน
ที่ชนะเลิศจากประเทศออสเตรเลีย เวียดนาม และฮ่องกง ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 4 กรกฎาคม นี้ ที่ประเทศมาเลเซีย ผมขอส่งกำลังใจให้กับโรงเรียนของไทย ให้สามารถคว้าชัยกลับมาได้เป็นผลสำเร็จ และอยากเชิญชวนโรงเรียนทั่วประเทศ ให้เข้าร่วมโครงการ AIA Healthiest Schools ปีที่ 2 ซึ่งจะเริ่มเปิดรับสมัครปลายเดือนสิงหาคมนี้ เพื่อมาร่วมสร้างโรงเรียนสุขภาพดีให้กับเยาวไทยด้วยกันนะครับ” นายนิคฮิล กล่าวทิ้งท้าย


สำหรับรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับรางวัล AIA Healthiest Schools – สุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี ได้แก่

รางวัลชนะเลิศระดับประถมศึกษา รับรางวัลมูลค่า 360,000 บาท

โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) ชนะเลิศการแข่งขันโครงการสุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี AIA Healthiest Schools ในระดับประถมศึกษา โดยได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพมากมายผ่านโครงการ "โรงเรียนสร้างสุข" เช่น ปลูกผักอินทรีย์ โภชนาการปลอดภัย เก็บขยะ ออกกำลังกาย สวดมนต์ และธนาคารความดี ส่งเสริมการเรียนการสอนและพฤติกรรมเชิงบวกให้กับนักเรียน และนำเทคโนโลยีมาใช้สื่อสารระหว่างทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันส่งเสริมสุขภาพที่ดีของนักเรียน และความมั่นใจในการดำเนินโครงการในระยะยาว

รางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษา รับรางวัลมูลค่า 360,000 บาท

โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร จังหวัดตาก ชนะเลิศการแข่งขันโครงการสุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี AIA Healthiest Schools ในระดับมัธยมศึกษา โดยนำสื่อการสอนจากโครงการฯ เพื่อพัฒนากิจกรรมสำหรับนักเรียน และจัดสำรวจความคิดเห็นของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง เช่น โครงการ Good Food Good Mood Project เป็นโครงการที่มุ่งเน้นเรื่องการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ตรวจสารปนเปื้อนในน้ำดื่ม ส่งเสริมการออกกำลังกาย จัดสถานที่พักผ่อนสำหรับนักเรียน นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรม “คลินิกเพื่อนใจวัยรุ่น" เพื่อคอยรับฟัง ให้คำปรึกษา และช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

รางวัลดีเด่นระดับชั้นประถมศึกษา รับรางวัลมูลค่า 180,000 บาท ต่อโรงเรียน

1. โรงเรียนบ้านกาดฮาว จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนบ้านกาดฮาวได้ดำเนินโครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ได้แก่ โครงการศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ โครงการกินอยู่อย่างรู้ค่านำพาให้ชีวิตมีสุข โครงการเด็กยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ โครงการต้นแบบเด็กไทยสุขภาพดี และโครงการวงล้อเพิ่มทักษะชีวิต นอกจากนี้ ยังจัดแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และการจัดอาหารกลางวันที่มีมาตรฐานแก่นักเรียนอีกด้วย

2. โรงเรียนบ้านพร้อมบุญ จังหวัดขอนแก่น

โรงเรียนบ้านพร้อมบุญจัดกิจกรรม Happy Time Happy Life ที่รวบรวมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น
Happy Dancing (ฝึกออกกำลังกาย) Happy Brain, Happy Time (ฝึกสมาธิ) Happy Talking (สุขภาพใจ) Happy Meal and Happy Drinking (กินอาหารที่มีประโยชน์ และดื่มน้ำให้เพียงพอ) ให้แก่นักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีสุขภาพใจที่ดี โดยส่งเสริมให้นักเรียนสามารถปฏิบัติจนเป็นกิจวัตรประจำวันได้อย่างเป็นธรรมชาติและยั่งยืน

3. โรงเรียนบ้านศาลา จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนบ้านศาลาได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพหลากหลายด้านมาอย่างต่อเนื่องซึ่งครอบคลุมทั้ง 4 หลักพื้นฐานของโครงการสุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี AIA Healthiest Schools โดยมีจุดเด่นที่มุ่งเน้นให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการปลูกผักปลอดสารพิษ ปลูกผักอินทรีย์ โภชนาการปลอดภัย รวมไปถึงกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับด้านโภชนาการ 

รางวัลดีเด่นระดับมัธยมศึกษา รับรางวัลมูลค่า 180,000 บาท ต่อโรงเรียน

1. โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช

โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษาได้เริ่มโครงการ "เปลี่ยนท่าศาลาประสิทธิ์ฯ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า" เป็นกิจกรรมที่มีนักเรียนเป็นแกนนำและมีส่วนร่วมในการออกแบบโครงการร่วมกับอาจารย์ของโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการสุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี AIA Healthiest Schools โดยมี 6 กิจกรรมย่อย ได้แก่ Healthy Heroes, BMI… Be New You, Healthy Food Good Body, Club EOB, What are your heart rate? และ DMT OLAV U ซึ่งครอบคลุมทั้ง 4 หลักพื้นฐานของโครงการ

2. โรงเรียนพานพิทยาคม จังหวัดเชียงราย

โรงเรียนพานพิทยาคม พัฒนาโครงการ "โรงเรียนเสริมสร้างสุขภาวะ" เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและดูแลสุขภาพของนักเรียน เพื่อสร้างสุขภาวะให้กับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน ทั้งด้านสุขภาพกาย เช่น การขยับร่างกาย โภชนาการที่ดี การตรวจสุขภาพประจำปี กีฬา คีตะมวยไทย และสุขภาพใจ ผ่านการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้า เป็นต้น 

3. โรงเรียนเทศบาล 2 คลองจิหลาด จังหวัดกระบี่

โรงเรียนเทศบาล 2 คลองจิหลาดจัดโครงการ "โรงเรียนส่งเสริมสร้างสุขภาพ" ที่เน้นให้นักเรียนเข้าใจความสำคัญของการอ่านฉลากโภชนาการ อาหาร ยา และเครื่องสำอาง เพื่อป้องกันโรค NCDs โดยเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้ปกครองและชุมชนผ่านกิจกรรมประชาสัมพันธ์และการเดินรณรงค์ภายนอกโรงเรียน และลงพื้นที่ร่วมกับ อย.น้อย หรือกลุ่มเยาวชนที่มีส่วนร่วมในภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยสุ่มตรวจฉลากจากผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์แก่สังคม เช่น วัด และชุมชน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมการรับประทานอาหารและผลไม้ที่มีประโยชน์ การเก็บตัวอย่างน้ำดื่มและ
แหล่งน้ำในโรงเรียน การออกกำลังกาย การกำจัดขยะ การใช้ถุงผ้า การปลูกผัก การเลี้ยงปลา การปฐมพยาบาล และอื่นๆ อีกมากมาย

รางวัลดีเด่นในแต่ละด้าน รับรางวัลมูลค่า 50,000 บาท ต่อโรงเรียน

- รางวัลดีเด่นด้านการกินอาหารที่มีประโยชน์

- โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค กรุงเทพมหานคร

- รางวัลดีเด่นด้านการใช้ชีวิตอย่างกระฉับกระเฉง

- โรงเรียนนานาชาติฮีทฟิลด์ กรุงเทพมหานคร

- รางวัลดีเด่นด้านการมีสุขภาพใจที่ดี

- โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูว์ส สาทร กรุงเทพมหานคร

- รางวัลดีเด่นด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน

- โรงเรียนบ้านท่าข้าม จังหวัดปัตตานี


รางวัลชมเชยโครงการสุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี รับรางวัลมูลค่า 36,000 บาท ต่อโรงเรียน

ระดับประถมศึกษา

- โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว จังหวัดชุมพร

- โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน จังหวัดสงขลา

- โรงเรียนบ้านโคกจำเริญ จังหวัดสุรินทร์

- โรงเรียนบ้านดอนผอุง จังหวัดอุบลราชธานี

- โรงเรียนวัดอู่ตะเภา จังหวัดสุพรรณบุรี

- โรงเรียนบ้านโกตาบารู จังหวัดยะลา

- โรงเรียนบ้านจันทัย จังหวัดอุบลราชธานี

- โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง จังหวัดบุรีรัมย์

- โรงเรียนบ้านผือพอก จังหวัดศรีสะเกษ

- โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

- โรงเรียนชุมชนบ้านตากแว้ง จังหวัดตราด

- โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

- โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี

- โรงเรียนบ้านบางแสม จังหวัดชลบุรี

- โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ จังหวัดฉะเชิงเทรา


ระดับมัธยมศึกษา

- โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ จังหวัดน่าน

- โรงเรียนนานาชาติเทร็ลล์ กรุงเทพมหานคร

- โรงเรียนแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

- โรงเรียนศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

- โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี

- โรงเรียนศรีวิไลวิทยา จังหวัดบึงกาฬ

- โรงเรียนไทยซิกข์นานาชาติ จังหวัดสมุทรปราการ

สำหรับโรงเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ “AIA Healthiest Schools – สุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี" ปีที่ 2 สามารถดู
รายละเอียดพร้อมดาวน์โหลดสื่อการเรียนการสอนได้ที่เว็บไซต์  ahs.aia.com/th/th/ โดยโรงเรียนสามารถส่งโครงการเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป