ข่าวประชาสัมพันธ์

เอไอเอ ประเทศไทย จัดโครงการ AIA One Billion Trail 2023 การแข่งขันเดิน-วิ่งเทรล ประเภททีม 4 คน เพื่อระดมทุนสนับสนุนสภากาชาดไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

9 สิงหาคม 2566

เอไอเอ ประเทศไทย นำโดย นายนิคฮิล แอดวานี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายณัฐพิสิษฐ์ ครุฑครองชัย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายตัวแทนประกันชีวิต และ นางสาวรพีพร วงศ์ทองคำ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์ พร้อมด้วย นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน บริหารกิจการเหล่ากาชาด ร่วมเปิดตัวโครงการ AIA One Billion Trail 2023 การแข่งขันเดิน - วิ่งเทรล ประเภททีม 4 คน ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนบริจาคให้แก่สภากาชาดไทย ในการนำไปสนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียน ภาษาไทย เพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร ถือเป็นการสานต่อปณิธานในการร่วมพัฒนาศักยภาพเด็กไทย ให้เข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งปีที่ผ่านมา มีนักวิ่งเทรลเข้าร่วมงานกว่า 400 ทีม หรือกว่า 1,600 คนจากทั่วประเทศ สำหรับการแข่งขัน AIA One Billion Trail 2023 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคม 2566 ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นการแข่งขันประเภททีม ทีมละ 4 คน มีระยะทางให้นักวิ่งได้เลือกลงแข่งทั้งสิ้น 4 ระยะทาง ได้แก่ 100, 50, 25 และ 10 กิโลเมตร 

ทั้งนี้ AIA One Billion Trail 2023 เกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นของเอไอเอ ที่ต้องการสนับสนุนผู้คนกว่าหนึ่งพันล้านคนทั่วเอเชีย ให้มีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น ตามคำมั่นสัญญา ‘Healthier, Longer, Better Lives’ โดยมุ่งเน้นการสร้างความสามัคคีและความร่วมมือร่วมใจในหมู่นักกีฬา และยังมีจุดมุ่งหมายในการเสริมสร้างสุขภาพกายและสุขภาพจิตใจอย่างยั่งยืน ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้คนมีวิถีการดำเนินชีวิตแบบผู้รักการออกกำลังกาย (Active Lifestyle) เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ สร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) ซึ่งนับเป็นกิจกรรมเดิน – วิ่งเทรล ประเภททีมหนึ่งเดียวในประเทศไทย โดยผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน AIA One Billion Trail 2023 สามารถสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ทางเว็บไซต์ https://aiaonebilliontrail.run/ หรือ สแกน QR Code  

สำหรับผู้ที่ต้องการร่วมบริจาคโครงการส่งเสริม และพัฒนาการพูด อ่าน เขียน ภาษาไทย โดยสภากาชาดไทย สามารถร่วมบริจาคได้ทางเว็บไซต์ https://donate.aiaonebilliontrail.run/ หรือสแกน QR Code 

หากต้องการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม หรือติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวของโครงการ AIA One Billion Trail 2023 สามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์ https://aiaonebilliontrail.run/ และ Facebook Fanpage: aiaonebilliontrail