ข่าวประชาสัมพันธ์

เอไอเอ ร่วมงานประชุมสัมมนาวิชาการด้านการประกันภัย ประจำปี 2566

นายโยฮัน ดีทอย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน เอไอเอ ประเทศไทย และนายดันคัน ลี ผู้อำนวยการฝ่าย Investment Environmental, Social & Governance กลุ่มบริษัทเอไอเอ ร่วมบรรยายในงานประชุมสัมมนาวิชาการด้านการประกันภัย ประจำปี 2566 ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในหัวข้อ “เส้นทางการดำเนินงานตามหลัก ESG อย่างยั่งยืน” เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการผนวกแนวความคิดด้านความยั่งยืนตามหลัก ESG (Environmental, Social and Governance) เข้ากับกระบวนการทางธุรกิจขององค์กรประกันภัย ภายในงานมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของคปภ. ผู้บริหารจากบริษัทประกัน อาจารย์มหาวิทยาลัย ตลอดจนสื่อมวลชน ร่วมงานในรูปแบบ Hybrid กว่า 350 คน ทั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจาก ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ให้การต้อนรับ พร้อมร่วมรับฟังการบรรยาย

 

โดยเอไอเอ มุ่งมั่นอย่างยิ่งในการพัฒนาธุรกิจภายใต้กรอบนโยบาย ESG ด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) ภายในปี 2593 ทั้งนี้ยังเป็นการตอกย้ำถึงคำมั่นสัญญาของเอไอเอ ที่จะมุ่งมั่นดูแลให้ทุกคนมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น - ‘Healthier, Longer, Better Lives’