ตลอดเวลากว่าหนึ่งศตวรรษ เอไอเอมุ่งมั่นและตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีให้แก่ลูกค้าและชุมชนของเราในประเทศต่างๆ ทั่วภูมิภาคเอเชีย เพื่อตอกย้ำถึงจุดมุ่งหมายของเราที่ต้องการช่วยให้ผู้คนได้มีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น (Healthier, Longer, Better Lives)

ภารกิจ AIA One Billion มุ่งสนับสนุนให้ผู้คนกว่าพันล้านคนมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้นภายในปี 2030 เรากำลังริเริ่มภารกิจที่จะทำให้จุดมุ่งหมายของเราอยู่ในชีวิตประจำวันของทุกคน เพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนสำหรับทุกชีวิตในสังคมของเรา เอไอเอจึงขอเชิญให้คุณมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

เหตุผลที่เอไอเอตั้งเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่นี้

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แม้ว่าผู้คนในภูมิภาคเอเชียจะมีความมั่งคั่งมากขึ้น แต่จำนวนผู้ป่วยจากโรคที่เกิดจากพฤติกรรมก็มีมากขึ้นด้วยเช่นกัน จนนับเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 70 ของการเสียชีวิตทั้งหมด (1) ปัจจัยที่เราควบคุมได้ เช่น การเคลื่อนไหวร่างกายน้อยเกินไป ภาวะโภชนาการที่ไม่ดี การสูบบุหรี่และการดื่มแอลกอฮอล ล้วนทำให้เกิดโรคกลุ่มที่ไม่ติดต่อนี้ (2) ไม่ว่าจะเป็นมะเร็ง เบาหวาน โรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ โรคหัวใจ และปัญหาสุขภาพจิตต่างๆ

ในขณะเดียวกัน อีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคต่าง ๆ คือสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีผลการวิจัยที่ชี้ให้เห็นว่า โรคกลุ่มที่ไม่ติดต่อ (NCDs) มีความเกี่ยวโยงกับปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม และเราตระหนักดีว่าภูมิภาคเอเชียได้รับผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ องค์การอนามัยโลกและคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้เตือนว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทำให้เกิดโรคและจำนวนผู้เสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาคเอเชีย (3) 

ด้วยปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ ปัจจุบันเราจึงต้องเผชิญกับสภาวะวิกฤติที่อาจส่งผลกระทบร้ายแรงด้านสาธารณสุข ในขณะที่อัตราการเกิดโรคและจำนวนผู้เสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาคเอเชียเป็นวิกฤติสำหรับอุตสาหกรรมประกันชีวิต สังคม และผู้คนทุกชีวิตที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคเอเชียที่เอไอเอดำเนินงานอยู่

การที่เราริเริ่มภารกิจสำคัญ หรือ AIA One Billion ในวันนี้เพื่อชวนให้ทุกคนดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจ และสิ่งแวดล้อม เป็นการแสดงความมุ่งมั่นในการร่วมสร้างอนาคตที่ยั่งยืนเพื่อทุกคนในสังคมของเรา

เราขอทุ่มเทในการมอบองค์ความรู้ เป็นแรงบันดาลใจ และสนับสนุนให้ผู้คนทั่วภูมิภาคเอเชียมีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี มีสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตร อีกทั้งมีสุขภาพทางการเงินที่ดีด้วย

1. WHO 5 5 70 Framework. Noncommunicable diseases (who.int) https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/noncommunicable-diseases 

2. WHO Noncommunicable diseases in SEARO (who.int) https://www.who.int/southeastasia/health-topics/noncommunicable-diseases

3. Climate change and health (who.int) https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/climate-change-and-health

ด้วยภารกิจ #AIAOneBillion เราจะมุ่งสนับสนุนให้ผู้คนมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้นในด้านต่างๆ ดังนี้

เพื่อให้คุณมีสุขภาพใจ สุขภาพกาย สิ่งแวดล้อม และสุขภาพการเงินที่ดีอย่างยั่นยืน

สุขภาพใจ

วิกฤติโควิด 19 ได้ส่งผลให้ผู้คนที่มีอาการวิตกกังวล ซึมเศร้า หรือมีภาวะทางจิตอื่นๆ มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ยิ่งไปกว่านั้น รายงานผลการสำรวจ AIA Save Smarter Study 2021 ยังพบว่าความไม่แน่นอนที่เกิดจากสถานการณ์โรคระบาดได้ส่งผลต่อความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คน โดยผู้ตอบแบบสำรวจถึงร้อยละ 70 รายงานว่าโควิด 19 ส่งผลในแง่ลบต่อการเข้าสังคม ในขณะที่ร้อยละ 39 เผยว่าโรคระบาดได้ส่งผลต่อสุขภาพจิต

สุขภาพกาย

ทุกวันนี้ โรคที่เกิดจากพฤติกรรมส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่าร้อยละ 70 ของการเสียชีวิตทั้งหมด (1) เอไอเอสนับสนุนให้ผู้คนริเริ่มหาวิธีการป้องกันโรคภัยต่างๆ ด้วยการมอบบริการด้านสุขภาพเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ทางสุขภาพที่ดีขึ้น


1) WHO 5 5 70 Framework. Noncommunicable diseases (who.int) https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/noncommunicable-diseases

การดูแลสิ่งแวดล้อม

อีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคต่างๆ คือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีผลการวิจัยที่ชี้ให้เห็นว่า โรคกลุ่มที่ไม่ติดต่อ (NCDs) มีความเกี่ยวโยงกับปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม และเราตระหนักดีว่าภูมิภาคเอเชียได้รับผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง (3) ด้วยภารกิจ #AIAOneBillion เราจะมุ่งสร้างความตระหนักรู้เรื่องความเสี่ยงของสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงที่มีต่อสิ่งแวดล้อมของเรา
 

3) Climate change and health (who.int) https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/climate-change-and-health

การดูแลสุขภาพทางการเงิน

เอไอเอต้องการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพทางการเงินของผู้คน ตลอดทั้งลดภาระค่ารักษาพยาบาลโดยการมอบความคุ้มครอง การป้องกัน และการนำเสนอบริการเฉพาะบุคคล ยิ่งไปกว่านั้น เรามุ่งมั่นส่งเสริมการให้ความรู้ด้านการวางแผนการเงินสำหรับผู้ที่ขาดโอกาส และลดช่องว่างระหว่างความคุ้มครองในทั้ง 18 ประเทศที่เราดำเนินงานอยู่

คุณจะมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างไร

สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

เอไอเอมุ่งมั่นที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล โดยเราได้วางกลยุทธ์ระยะยาวเพื่อช่วยพัฒนาชุมชนของเราอย่างยั่งยืน เราจะติดตามความเปลี่ยนแปลงและรายงานความคืบหน้าต่างๆ ในรายงานสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลของเรา และเราจะเริ่มรายงานความคืบหน้าครั้งแรกในรายงานสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลในเดือนมีนาคม ปี พ.ศ. 2566 อ่านเพิ่มเติม

กลยุทธ์เพื่อดูแลสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่

เราจะมุ่งสนับสนุนและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนดูแลสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีด้านสุขภาพกับภารกิจ #AIAOneBillion ด้วยวิธีการใหม่ๆ ตลอดทั้งกิจกรรมและเนื้อหาที่น่าสนใจ อ่านเพิ่มเติม