175455171
มุ่งมั่นเดินหน้าสู่การเป็นองค์กรผู้นำด้าน ESG

Environmental, Social and Governance

เอไอเอ ประเทศไทย ดำเนินธุรกิจด้วยการสร้างความยั่งยืนให้แก่ชุมชนมาโดยเสมอ

เอไอเอ ประเทศไทย ดำเนินธุรกิจด้วยการสร้างความยั่งยืนให้แก่ชุมชนมาโดยเสมอ โดยในช่วงปีที่ผ่านมา เรามีหลายโครงการได้จัดทำขึ้นเพื่อให้เราเดินหน้าสู่การเป็นผู้นำด้าน ESG ด้วยความมุ่งมั่นดังกล่าวนี้ทำให้เมื่อปีที่ผ่านมา เอไอเอ ประเทศไทย ได้รับรางวัล ESG Excellence Award จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. ที่ได้จัดมอบรางวัลนี้เป็นครั้งแรก นับเป็นความภาคภูมิใจของชาวเอไอเอทุกคน และเป็นย่างก้าวที่สวยงามสำหรับการเดินหน้าสู่การเป็นผู้นำด้าน ESG อย่างแท้จริง ที่พร้อมสนับสนุนให้ผู้คนและชุมชนได้มีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้นตามพันธกิจของเรา ได้แก่ Healthier, Longer, Better Lives  

ภาพรวมโครงการ ESG ของ เอไอเอ ประเทศไทย

 เพื่อความยั่งยืนในการช่วยผู้คนให้มีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น 

AIA One Billion

มุ่งสนับสนุนให้ผู้คนกว่าพันล้านคนมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้นภายในปี 2030

AIA Healthiest Schools

โครงการแข่งขัน "สุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี"