ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรม "โหลด-ใช้-ได้ลุ้น" จากแอป AIA+​

สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ที่นี่ คลิก 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเข้าร่วมและรับรางวัลจากกิจกรรม คลิก

วิดีโอแนะนำ

สำหรับผู้ถือกรมธรรม์ เอไอเอ ที่เข้าร่วมโครงการและสถานะกรมธรรม์ยัง “มีผลบังคับ” จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 และดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน AIA+ พร้อมลงทะเบียนใช้งาน สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 66 - 31 ธ.ค 66

• ผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตรายเดี่ยว ซึ่งจะได้รับสิทธิลุ้นรางวัลสูงสุด 6 สิทธิ  • ผู้ถือกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุรายเดี่ยว ซึ่งจะได้รับสิทธิลุ้นรางวัลสูงสุด 5 สิทธิ (ไม่รวมกิจกรรมการสมัคร AUTOPAY)  • สมาชิกผู้เอาประกันภัยภายใต้ประกันกลุ่มของบริษัท เอไอเอ จำกัด ซึ่งจะได้รับสิทธิลุ้นรางวัลสูงสุด 1 สิทธิเมื่อดาวน์โหลด ลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชัน AIA+ และกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียน เพื่อสมัครเข้าร่วมกิจกรรมนี้ในช่วงระยะเวลาแคมเปญ ทั้งนี้ ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องเป็นบุคคลธรรมดา ไม่จำกัดสัญชาติ ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น นิติบุคคลไม่สามารถร่วมกิจกรรมได้

โดยสามารถทำธุรกรรมเพื่อรับสิทธิในแต่ละช่วงเวลาดังต่อไปนี้

1. ภายในวันที่ 1 ต.ค. 66 – 31 ธ.ค. 66 ดาวน์โหลดและลงทะเบียน/เข้าใช้งานแอปพลิเคชัน AIA+ และลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมผ่านแอปพลิเคชัน

• ได้รับ 1 สิทธิ

2. ภายในวันที่ 1 ต.ค. 66 – 31 ธ.ค. 66 สมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติแบบต่อเนื่อง (Autopay) ผ่านแอปพลิเคชัน AIA+ หรือช่องทางออนไลน์อื่นๆ

 • ได้รับ 1 สิทธิ

3. ภายในวันที่ 1 – 31 ธ.ค. 66 รับ 1 สิทธิ เมื่อสมัครใช้บริการธุรกรรมกรมธรรม์ออนไลน์แต่ละประเภทที่เข้าร่วมรายการผ่านแอปพลิเคชัน AIA+ หรือช่องทางออนไลน์อื่น ๆ ดังนี้

• บริการรับเงินผลประโยชน์ผ่านบัญชีธนาคาร (AIAPAY)

• แจ้งใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี (Tax consent)

• เปลี่ยนอีเมล 

• เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นผู้ถือกรมธรรม์ AIA ประเทศไทย เท่านั้น

มีสิทธิได้ลุ้นรางวัลเช่นกัน หากทำการกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนเพื่อสมัครเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ในช่วงระยะเวลาแคมเปญ 

สมัครใช้บริการ AIAPAY ผ่านแอปพลิเคชัน AIA iService ภายในเดือนธันวาคม 2566 มีสิทธิได้ลุ้นรางวัล เมื่อกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนเพื่อสมัครเข้าร่วมกิจกรรมผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ (Banner) ในแอปพลิเคชัน AIA+ แล้วเท่านั้น (ผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน AIA iService และแอปพลิเคชัน AIA Vitality Thailand สามารถใช้อีเมลและรหัสผ่านเดิมเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน AIA+ ได้ โดยไม่ต้องสมัครใหม่)

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถลงทะเบียนได้เพียงครั้งเดียวต่อ 1 ผู้ใช้งาน โดยไม่สามารถลงทะเบียน 1 กรมธรรม์ ต่อ 1 สิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรม ยกเว้น กิจกรรมการสมัคร AUTOPAY จะได้รับเพิ่ม บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์จาก Shopee มูลค่า 500 บาทต่อกรมธรรม์ (ไม่จำกัดสิทธิ) เฉพาะกรมธรรม์ที่เข้าเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ aia.co.th/autopay

- สงวนสิทธิ์เฉพาะกรมธรรม์ที่ซื้อผ่านช่องทางตัวแทน และช่องทางธนาคารกรุงเทพ ที่ได้รับการอนุมัติ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 และยังไม่เคยสมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติแบบต่อเนื่อง (AUTOPAY) เท่านั้น

ประเภทกรมธรรม์ที่ไม่เข้าร่วมโครงการ

- ไม่รวมกรมธรรม์ใหม่ที่ร่วมแคมเปญผ่อนชำระ 0% นาน 7 เดือน กับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ

- ไม่รวมกรมธรรม์ใหม่สำหรับแบบประกัน ยูนิต ลิงค์

- ไม่รวมแบบประกันอุบัติเหตุ แบบประกันชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว และแบบประกันที่มีงวดการชำระเบี้ยประกันแบบรายเดือน

- ลูกค้าจะสามารถสมัคร AUTOPAY บนกรมธรรม์ที่เข้าเงื่อนไข โดยไม่มีการจำกัดสิทธิ์การได้รับ Shopee e-Voucher ยิ่งสมัครมาก ยิ่งได้ Shopee e-Voucher มาก

- ลูกค้าสามารถหักบัญชีอัตโนมัติ (AUTOPAY) ได้ทั้งผ่านบัตรเครดิต และผ่านบัญชีธนาคาร ได้ทุกธนาคาร แต่มูลค่า Shopee e-Voucher ที่ได้รับจะต่างกัน ตามตารางด้านบน

- แคมเปญการแจก Shopee โค้ดให้ลูกค้าที่สมัคร AUTOPAY เริ่มตั้งแต่ 1 ก.ค. 66 ลูกค้าที่สมัครหลังจาก 1 ก.ค. 66 จะสามารถได้รับ Shopee e-Voucher เช่นเดียวกัน แต่การได้รับสิทธิลุ้นรับของรางวัลพิเศษในแคมเปญ โหลด-ใช้-ได้-ลุ้น จะได้เฉพาะผู้ที่สมัคร AUTOPAY ในช่วง 1 ต.ค. 66 – 31 ธ.ค. 66 เท่านั้น

- ตั้งแต่ 1 ต.ค. 66 ถึง 31 ธ.ค. 66 ลูกค้าสามารถได้รับ Shopee e-Voucher จากการสมัคร AUTOPAY บนกรมธรรม์ Unit Linked ที่เข้าเงื่อนไขตามข้อ 7 ได้ แต่ไม่นับรวมการสมัคร AUTOPAY พร้อมกรมธรรม์ใหม่ของ Unit Linked กรณีที่ซื้อกรมธรรม์ Unit Linked ใหม่ภายในช่วง Campaign period ลูกค้าสามารถสมัคร AUTOPAY หลังจากที่กรมธรรม์อนุมัติแล้ว ผ่านแอปพลิเคชัน AIA+ หรือช่องทางออนไลน์อื่น ๆ ได้

- ลูกค้าจะได้รับ Shopee code ผ่าน SMS ของหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียนแอปพลิเคชัน AIA+ หรือ AIA iService ภายใน 2 เดือนหลังจากสมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติแบบต่อเนื่องสำเร็จ

- กรณีที่หมายเลขโทรศัพท์มือถือปัจจุบันของลูกค้าไม่ตรงกับหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ใช้ในการลงทะเบียน แอปพลิเคชัน AIA+ / AIA iService แนะนำให้ลูกค้าทำการอัปเดตหมายเลขโทรศัพท์ด้วยตัวเอง ง่าย ๆ และปลอดภัย เพียง 3 ขั้นตอน ได้ที่เว็บไซต์ https://www.aia.co.th/th/help-support/policy-services/customer-contact-update

ผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน AIA+ สามารถได้รับสูงสุด 6 สิทธิในการจับรางวัล โดยสามารถทำธุรกรรมดังต่อไปนี้เพื่อรับจำนวนสิทธิ

1. ภายในวันที่ 1 ต.ค. 66 – 31 ธ.ค. 66 ดาวน์โหลดและลงทะเบียน/เข้าใช้งานแอปพลิเคชัน AIA+ และลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมผ่านแอปพลิเคชัน

• ได้รับ 1 สิทธิ

2. ภายในวันที่ 1 ต.ค. 66 – 31 ธ.ค. 66 สมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติแบบต่อเนื่อง (Autopay) ผ่านแอปพลิเคชัน AIA+ หรือช่องทางออนไลน์อื่นๆ

• ได้รับ 1 สิทธิ

3. ภายในวันที่ 1 ธ.ค. 66 – 31 ธ.ค. 66 รับ 1 สิทธิ เมื่อสมัครใช้บริการธุรกรรมกรมธรรม์ออนไลน์แต่ละประเภทที่เข้าร่วมรายการผ่านแอปพลิเคชัน AIA+ หรือช่องทางออนไลน์อื่น ๆ ดังนี้

• บริการรับเงินผลประโยชน์ผ่านบัญชีธนาคาร (AIAPAY) ​

• แจ้งใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี (Tax consent)​

• เปลี่ยนอีเมล ​

• เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์

ประเภทกรมธรรม์ที่เข้าร่วมโครงการในข้อ 3

1.ประกันชีวิตรายเดี่ยว

2.ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

1. สำหรับ 60,000 ท่านแรกที่สมัคร 1 ใน 4 ประเภทธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชัน AIA+ หรือช่องทางออนไลน์อื่น ๆ รับเลย Shopee e-Voucher มูลค่า 100 บาท 1 สิทธิ ต่อ 1 ผู้ใช้งานเท่านั้น

• สมัครรับเงินผลประโยชน์ผ่านบัญชีธนาคาร (AIAPAY)

• แจ้งความประสงค์ใช้สิทธิลดหย่อนภาษี (Tax Consent)

• เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์

• เปลี่ยนอีเมล

 

2. ผู้ใช้งานที่ปฏิบัติตามกฏเกณฑ์และเงื่อนไขการได้รับบัตรแทนเงินสดอิเล็กทรอนิกส์จาก Shopee มูลค่า 100 บาท จะได้รับบัตรแทนเงินสดอิเล็กทรอนิกส์จาก Shopee ทางอีเมลที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมเท่านั้น

ได้รับทั้ง 2 รางวัล

ได้รับทั้ง 2 รางวัล

เฉพาะลูกค้ากรมธรรม์ประกันชีวิตและอุบัติเหตุรายบุคคล

ก่อนทำการยืนยันข้อมูลที่ท่านลงทะเบียนในระบบ โปรดทำการตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อยอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าอีเมลที่ระบุมานั้นถูกต้อง หากลูกค้าไม่ได้รับเลขรหัสลงทะเบียนจากทางอีเมล ให้ทำการตรวจสอบผ่าน Junk mailbox กรณีที่ลูกค้าพบว่าได้ทำการกรอกอีเมลไม่ถูกต้อง สามารถทำการลงทะเบียนซ้ำได้ โดยระบบจะทำการส่งเลขรหัสลงทะเบียนไปยังอีเมลที่ถูกต้อง

หมายเหตุ กรณีที่ลูกค้ามีการลงทะเบียนซ้ำแต่ใช้อีเมลไม่เหมือนกัน และได้รับเลขรหัสลงทะเบียนมากกว่า 1 รหัส ทางระบบจะนับจากเลขรหัสลงทะเบียนแรกที่ลูกค้าได้รับเท่านั้น