รับสูงสุด 4,100 AIRASIA POINTS เมื่อลงทะเบียนและซื้อแบบประกัน AIA ที่ร่วมรายการ

ลงทะเบียนรับสิทธิ์

error icon
เกิดข้อผิดพลาด โปรดลองอีกครั้ง
info icon
You are inquiring about

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการรับคะแนน AirAsia Points จำนวน 100 คะแนน จาก airasia rewards (ต่อที่ 1)

 1. ผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมตามแคมเปญนี้จะต้องเป็นสมาชิกแอร์เอเชีย ที่มีสัญชาติไทย
 2. สำหรับสมาชิกแอร์เอเชียที่ลงทะเบียนบนหน้าเว็บไซต์นี้ ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน –   30 มิถุนายน 2567 จะได้รับของขวัญเป็นคะแนน airasia points จำนวน 100 คะแนน
 3. สงวนสิทธิ์การให้ของขวัญเฉพาะสมาชิกแอร์เอเชีย 1 ท่าน / 1 สิทธิเท่านั้น ตลอดระยะเวลาแคมเปญ (รวมทุกช่องทาง)
 4. สงวนสิทธิ์สำหรับท่านที่มีชื่อ และนามสกุล และ airasia member ID จากการลงทะเบียนหน้าเว็บไซต์ ตรงกันกับชื่อสมาชิก และ airasia member ID ในระบบของแอร์เอเชีย เท่านั้น
 5. เอไอเอจะมอบคะแนน airasia points ภายใน 60 วัน หลังจากสิ้นสุดแคมเปญ โดยจะจัดส่งคะแนน airasia points ด้วยระบบอัตโนมัติ ในรูปแบบของคะแนน airasia points โดยสมาชิกสามารถตรวจสอบคะแนนที่ได้รับผ่านแอปพลิเคชัน airasia
 6. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับรองว่าข้อมูลที่ใช้ยืนยันการรับสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมของตนเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและตรงกันเท่านั้น หากบริษัท บิ๊กไลฟ์ (ประเทศไทย) จํากัด ตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จหรือไม่ใช่ข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเอง บริษัท บิ๊กไลฟ์ (ประเทศไทย) จํากัด ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้คะแนน airasia points หรือเรียกคะแนนคืน รวมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมรายนั้นทันที
 7. รายละเอียดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท เอไอเอ จำกัดและบริษัท บิ๊กไลฟ์ (ประเทศไทย) จํากัด กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก แก้ไขรายละเอียดหรือเงื่อนไขต่างๆ โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านทางช่องทางการสื่อสารของบริษัท
 8. สิทธิประโยชน์ หรือของขวัญไม่มีมูลค่าเป็นเงินสด และไม่สามารถโอน แลกเปลี่ยนขาย หรือจำหน่าย และไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้
 9. กรณีมีคำถามและข้อสงสัยเกี่ยวกับเงื่อนไขการรับของขวัญ กรุณาติดต่อ airasia reward ที่เว็บไซต์ https://www.airasia.com/rewards/th/th

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการรับคะแนน AirAsia Points จำนวน 1,000 คะแนน หรือ 4,000 คะแนน จาก airasia rewards (ต่อที่ 2)

แบบประกันที่เข้าร่วมโครงการ:ทั้งแบบประกันภัยหลัก และสัญญาเพิ่มเติมทุกประเภท

ยกเว้น ประกันกลุ่ม, ประกันชีวิตควบการลงทุน (UNIT LINKED) และประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)

 1. โครงการนี้สำหรับการซื้อแบบประกันภัยผ่านช่องทางตัวแทนประกันชีวิตเท่านั้น โดยผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมคือ AIA PAY LIFE PLUS (NON PAR), AIA 20 PAY LIFE (NON PAR), AIA HEALTH HAPPY, AIA HEALTH SAVER, AIA H&S (NEW STANDARD), AIA H&S EXTRA (NEW STANDARD), AIA MULTI-PAY CI PLUS,  AIA CI SUPERCARE 10/99 (NON PAR), AIA CI SUPERCARE 20/99 (NON PAR), AIA CI PLUS, AIA CI TOP UP, AIA LEGACY PRESTIGE, AIA LEGACY PRESTIGE PLUS, AIA CI SUPERCARE PRESTIGE, AIA EXCELLENT (NON PAR), AIA ENDOWMENT 15/25 (NON PAR), AIA SAVING SURE (NON PAR), AIA ANNUITY FIX และ AIA ANNUITY SURE (ยกเว้น ประกันภัยกลุ่ม, ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit Linked) และประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA))
 2. สงวนสิทธิ์การให้ของขวัญเป็นคะแนนสะสมเฉพาะลูกค้าที่เป็นสมาชิกแอร์เอเชียเท่านั้น
 3. สำหรับลูกค้าใหม่ที่ลงทะเบียนบน หน้าเว็บไซต์ของเอไอเอ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2567 และซื้อกรมธรรม์ใหม่ตามเงื่อนไขที่กำหนดผ่านช่องทางตัวแทนประกันชีวิต  และกรมธรรม์ได้รับการอนุมัติในช่วงระยะเวลาแคมเปญตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน –  30 มิถุนายน 2567  เท่านั้น
 4. ลูกค้าจะได้รับของขวัญคะแนน airasia points ตามเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อ 1 เลขกรมธรรม์ตลอดระยะเวลาแคมเปญ
  • จำนวน 1,000 คะแนน เมื่อซื้อแบบประกันที่ร่วมรายการ และมีเบี้ยประกันภัยขั้นต่ำ 10,000 บาท หรือ
  • จำนวน 4,000 คะแนน เมื่อซื้อแบบประกันที่ร่วมรายการ และมีเบี้ยประกันภัยขั้นต่ำ 30,000 บาท
   ทั้งนี้ไม่จำกัดจำนวนกรมธรรม์ต่อ 1 สมาชิกแอร์เอเชียตลอดระยะเวลาแคมเปญ
 5. กรณีกรมธรรม์ที่เข้าร่วมโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ เบี้ยประกันภัยที่นำมาคำนวณจะเป็นเบี้ยประกันภัยก่อนได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยแรกเข้า
 6. สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่มีชื่อ และนามสกุล จากการลงทะเบียนหน้าเว็บไซต์ ตรงกันกับชื่อผู้เอาประกันภัยของกรมธรรม์ฉบับใหม่ที่ได้รับอนุมัติเท่านั้น
 7. คะแนน airasia points จะถูกส่งให้ภายใน 60 วัน หลังจากสิ้นสุดแคมเปญ และกรมธรรม์ต้องได้รับการอนุมัติเรียบร้อย โดยจะจัดส่งคะแนน airasia points แก่ลูกค้าด้วยระบบอัตโนมัติ ในรูปแบบของคะแนน airasia points โดยสมาชิกสามารถตรวจสอบคะแนนที่ได้รับผ่านแอปพลิเคชัน airasia
 8. ลูกค้าผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับรองว่าข้อมูลที่ใช้ยืนยันการรับสิทธิเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายของตนเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและตรงกันเท่านั้น หากบริษัท บิ๊กไลฟ์ (ประเทศไทย) จํากัด ตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จหรือไม่ใช่ข้อมูลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายเอง บริษัท บิ๊กไลฟ์ (ประเทศไทย) จํากัด ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้คะแนน airasia points หรือเรียกคะแนนคืน รวมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรายนั้นทันที
 9. รายละเอียดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท เอไอเอ จำกัด และบริษัท บิ๊กไลฟ์ (ประเทศไทย) จํากัด กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก แก้ไขรายละเอียดหรือเงื่อนไขต่างๆ โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านทางช่องทางการสื่อสารของบริษัท
 10. กรณีมีคำถามและข้อสงสัยเกี่ยวกับเงื่อนไขการรับของขวัญ กรุณาติดต่อ เอไอเอ คอลเซ็นเตอร์ โทร. 1581
 11. ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์
 12. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์
 13. การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขที่เอไอเอกำหนด