เมื่อซื้อแบบประกันที่ร่วมรายการ

รับ 15,000 airasia points

โปรแรงสิ้นปี

กรอกข้อมูลด้านล่างเพื่อรับสิทธิ์

สนใจผลิตภัณฑ์นี้

error icon
เกิดข้อผิดพลาด โปรดลองอีกครั้ง
info icon
You are inquiring about

แบบประกันที่เข้าร่วมโครงการ:ทั้งแบบประกันภัยหลัก และสัญญาเพิ่มเติมทุกประเภท

ยกเว้น ประกันกลุ่ม, ประกันชีวิตควบการลงทุน (UNIT LINKED) และประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับของขวัญคะแนน 15,000 AIRASIA POINTS จาก AIRASIA REWARDS

1. โครงการนี้สำหรับการซื้อแบบประกันภัยผ่านช่องทางตัวแทนประกันชีวิตเท่านั้น โดยผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมคือ AIA PAY LIFE PLUS (NON PAR), AIA 20 PAY LIFE (NON PAR), AIA HEALTH HAPPY, AIA H&S (NEW STANDARD), AIA H&S EXTRA (NEW STANDARD), AIA MULTI-PAY CI,  AIA CI SUPER CARE 10/99 (NON PAR), AIA CI PLUS, AIA LEGACY PRESTIGE, AIA LEGACY PRESTIGE PLUS, AIA CI SUPER CARE PRESTIGE, AIA EXCELLENT (NON PAR), AIA ENDOWMENT 15/25 (NON PAR) และ AIA ANNUITY FIX (ยกเว้น ประกันภัยกลุ่ม, ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit Linked) และประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)) 

2. สงวนสิทธิ์ของขวัญเฉพาะเฉพาะลูกค้าที่เป็นสมาชิกแอร์เอเชีย

3. สำหรับลูกค้าใหม่ที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของเอไอเอ และซื้อกรมธรรม์ใหม่ตามเงื่อนไขผ่านช่องทางตัวแทนประกันชีวิต โดยเบี้ยประกันภัยขั้นต่ำ 30,000 บาท และกรมธรรม์ได้รับการอนุมัติระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม  2565 – 31 มกราคม 2566​ เท่านั้น 

4. กรณีกรมธรรม์ที่เข้าร่วมโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ เบี้ยประกันภัยที่นำมาคำนวณจะเป็นเบี้ยประกันภัยก่อนได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยแรกเข้า 

5. สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่มีชื่อ และนามสกุล จากการลงทะเบียนหน้าเว็บไซต์ ตรงกันกับผู้เอาประกันภัยของกรมธรรม์ฉบับใหม่ที่ได้รับอนุมัติเท่านั้น 

6. บริษัท บิ๊กไลฟ์ (ประเทศไทย) จํากัด จะมอบคะแนน airasia points ภายใน 60 วัน หลังจากเดือนที่ได้รับการอนุมัติกรมธรรม์ โดยทางบริษัท บิ๊กไลฟ์ (ประเทศไทย) จํากัดจะให้ทางเอไอเอเป็นผู้ทำการจัดส่งคะแนน airasia points แก่ลูกค้าในรูปแบบของโค้ดผ่านทางอีเมล 

7. ลูกค้าผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับรองว่าข้อมูลที่ใช้ยืนยันการรับสิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายของตนเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและตรงกันเท่านั้น หากบริษัท บิ๊กไลฟ์ (ประเทศไทย) จํากัด ตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จหรือไม่ใช่ข้อมูลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายเอง บริษัท บิ๊กไลฟ์ (ประเทศไทย) จํากัด  ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้คะแนน airasia points หรือเรียกคะแนนคืน รวมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรายนั้นทันที 

8. ลูกค้าจะสามารถแลกคะแนนจากโค้ด airasia points ได้ต่อเมื่อลูกค้ามีบัญชีสมาชิกแอร์เอเชียเท่านั้น 

9. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของขวัญโครงการที่มีมูลค่าเทียบเท่าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

10. รายละเอียดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่เอไอเอและบริษัท บิ๊กไลฟ์ (ประเทศไทย) จํากัด กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก แก้ไขรายละเอียดหรือเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

11. กรณีมีคำถามและข้อสงสัยเกี่ยวกับเงื่อนไขการรับของขวัญ กรุณาติดต่อ เอไอเอ คอลเซ็นเตอร์ โทร. 1581

12. ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์ 

13. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์