โปรแรงส่งท้ายปี โปรดีคุ้ม2ต่อ

#คุ้มครองให้ดีต้องมี 3ล้าน 👌

เพราะค่าใช้จ่ายเมื่อป่วยเป็นโรคร้ายแรงอาจมีมากกว่าที่คิด

ไม่ใช่แค่ค่ารักษา แต่...ยังรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆหลังออกจากโรงพยาบาล อีกด้วย

“ทำก่อนจะสาย หนักแค่ไหนก็ไปต่อได้”

📆 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 66

ซื้อประกันโรคร้ายแรงกับเอไอเอ “รับเลย 2 ต่อ”


*บันทึกสลักหลัง AIA CI Top Up เพื่อแนบสัญญาเพิ่มเติม AIA CI Plus โดยจำนวนเงินเอาประกันภัยต้องเท่ากับ 40% ของสัญญาเพิ่มเติม AIA CI Plus

**ตั้งแต่วันที่ 1 – 25 ต.ค. 66 สามารถใช้โค้ดส่วนลดได้สำหรับแบบประกันโรคร้ายแรง AIA Multi-Pay CI และ ตั้งแต่วันที่ 26 ต.ค. – 31 ธ.ค. 66 สามารถใช้โค้ดส่วนลดได้สำหรับแบบประกันโรคร้ายแรง AIA Multi-Pay CI Plus (AIA Multi-Pay CI + AIA Total Care)

หมายเหตุ
- ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครอง รวมทั้งข้อยกเว้นไม่คุ้มครอง ของผลิตภัณฑ์ประกันภัย และเงื่อนไขที่เอไอเอประกาศ ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง​
- ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์​
- เงื่อนไขโปรโมชันเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก แก้ไขรายละเอียดหรือเงื่อนไขต่างๆ โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท​

++โปรโมชัน และสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม++

สำหรับประกันคนรักสุขภาพ เอไอเอ ไวทัลลิตี้

1. ใช้โค้ดส่วนลดเพื่อรับสิทธิส่วนลดเบี้ยประกันภัยปีแรก เมื่อซื้อกรมธรรม์ใหม่ที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยนำส่งใบคำขอเอาประกันชีวิต ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31  ธันวาคม 2566 ​ และได้รับอนุมัติกรมธรรม์ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ​

2. 1 โค้ด สำหรับซื้อกรมธรรม์ใหม่ 1 ฉบับเท่านั้น สามารถใช้โค้ดส่วนลดนี้เพื่อซื้อกรมธรรม์ฉบับใหม่ให้กับตัวเองหรือส่งต่อให้ผู้อื่นได้​

3. กรุณาแจ้งโค้ดส่วนลดที่ท่านได้รับกับตัวแทนของท่านเพื่อรับสิทธิ​

4. เฉพาะการซื้อกรมธรรม์ผ่านช่องทางตัวแทน และงวดการชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายปีเท่านั้น

5. ส่วนลดเบี้ยประกันภัยปีแรกคำนวณจากเบี้ยประกันภัยมาตรฐานปีแรกก่อนหักส่วนลดเบี้ยประกันภัยแรกเข้าจากโครงการ เอไอเอ ไวทัลลิตี้​

6. เฉพาะกรณีแนบสัญญาเพิ่มเติมที่เข้าร่วมโครงการกับแบบประกันชีวิตรายสามัญเท่านั้น และสามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมอื่นๆ นอกโครงการได้ แต่จะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยปีแรกเฉพาะแบบประกันภัยหลัก สัญญาเพิ่มเติมและ/หรือบันทึกสลักหลังที่เข้าร่วมโครงการฯ เท่านั้น​

7. สัญญาเพิ่มเติม และ/หรือบันทึกสลักหลังที่เข้าเงื่อนไขโครงการฯ จะสามารถแนบแบบประกันภัยอื่นๆ ได้ (ยกเว้นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตในกลุ่มยูนิต ลิงค์ (Unit Linked), แบบบำนาญ มั่นคง, แบบสะสมทรัพย์ 10 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปี (ไม่มีเงินปันผล), เอไอเอ กำหนดระยะเวลา 80 (ไม่มีเงินปันผล), เอไอเอ ซีเนียร์ แฮปปี้, ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) และประกันกลุ่ม)​​

8. ผู้เอาประกันภัยจะได้รับบันทึกสลักหลังส่วนลดเบี้ยประกันภัยปีแรก ซึ่งระบุจำนวนส่วนลดเบี้ยประกันภัยปีแรกของแบบประกันภัยหลัก สัญญาเพิ่มเติมหรือบันทึกสลักหลัง และเงื่อนไขความคุ้มครองแนบไปพร้อมกับกรมธรรม์ ​​

9. ใช้กฎเกณฑ์การพิจารณาธุรกิจใหม่ โดยการพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามกฎเกณฑ์ปกติของบริษัท ​

10. โค้ดส่วนลดไม่มีมูลค่าเป็นเงินสด และไม่สามารถโอน แลกเปลี่ยน ขาย หรือจำหน่าย และไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้​

11. กรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ ต้องนำส่งข้อโต้แย้งให้บริษัทพิจารณาภายในเดือนมกราคม 2567 เท่านั้น หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับข้อโต้แย้ง หรือพิจารณาการอุทธรณ์​

12. กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สิ้นสุด​

13. เอไอเอขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนด เงื่อนไข และระยะเวลาของสิทธิประโยชน์เหล่านี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางสื่อสารของบริษัท

1. ลงทะเบียนบนหน้าเว็บไซต์ เมื่อซื้อแบบประกันโรคร้ายแรงโดยมีจำนวนเงินเอาประกันภัยรวม ตั้งแต่ 3,000,000 บาทขึ้นไป และมีเบี้ยประกันภัยปีแรกรวม 35,000 บาทขึ้นไป โดยคำนวณยอดเบี้ยประกันภัย ก่อนหักส่วนลดจากโค้ดส่วนลดและโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้

2. นำส่งกรมธรรม์ใหม่ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2566 ​ และได้รับอนุมัติภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 (ยกเว้นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตในกลุ่มยูนิต ลิงค์ (Unit Linked), ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) และประกันกลุ่ม) ​

3. เฉพาะการซื้อกรมธรรม์ผ่านช่องทางตัวแทน และงวดการชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายปีเท่านั้น ​

4. บริษัทจะจัดส่งบันทึกสลักหลังถึงผู้เอาประกันภัยที่ได้รับของขวัญ ยังที่อยู่ตามกรมธรรม์​เล่มล่าสุด

5. สงวนสิทธิ์ในการมอบของขวัญโครงการมูลค่าสูงสุดจากโครงการส่งเสริมการขายต่างๆ ของฝ่ายการตลาด จำนวน 1 ชิ้น ต่อ ลูกค้า 1 ท่าน ตลอดระยะเวลาโครงการ ​

6. บริษัทจะจัดส่ง หมอนและผ้าห่มAIA Rabbit Collection ภายใน 60 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดโครงการคุ้มครองให้ดีต้องมี 3ล้าน ผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือบริษัทขนส่ง ตามที่อยู่ที่ท่านได้ให้ไว้ในกรมธรรม์เล่มล่าสุด

7. รายละเอียดและเงื่อนไขการรับของขวัญ หมอนและผ้าห่ม AIA Rabbit Collection เป็นไปตามที่เอไอเอกำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด ยกเลิก แก้ไขรายละเอียดหรือเงื่อนไขต่าง ๆ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

8. การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัท​​

1. แบบประกันภัยที่ร่วมรายการส่งเสริมทางการตลาดนี้ได้แก่ แบบประกันภัยหลักและสัญญาเพิ่มเติมของบริษัททุกประเภท ยกเว้นแบบประกันยูนิต ลิงค์ และกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลทุกแบบ​

2. สิทธิในการรับของขวัญดังกล่าวสำหรับผู้เอาประกันภัยที่ซื้อกรมธรรม์ฉบับใหม่ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2566 เท่านั้น ​

3. กรณีที่ของขวัญหมดลงก่อนจบโครงการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของขวัญในมูลค่าที่เทียบเท่าหรือใกล้เคียงกัน โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางสื่อสารของบริษัท​

4. ผู้เอาประกันภัยต้องเป็นสมาชิกประกันกลุ่มของเอไอเอก่อนวันที่ทำประกันชีวิตรายเดี่ยว​

5. ผู้เอาประกันภัยสามารถรับของขวัญตามเงื่อนไขดังกล่าวได้เพียง 1 รายการ ต่อเดือน โดยบริษัทจะจัดส่งของขวัญภายใน 60 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดโครงการ คุ้มครองให้ดีต้องมี 3 ล้าน ผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือบริษัทขนส่ง ไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์เล่มล่าสุด​

6. สงวนสิทธิ์ในการให้ของขวัญเฉพาะผู้เอาประกันภัยที่มีที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้นเพื่อประโยชน์ในการจัดส่งของขวัญให้แก่ผู้เอาประกันภัย​

7. ในกรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สิ้นสุด​

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเอไอเอ ซึ่งเอไอเอขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ โดยท่านสามารถตรวจสอบเพิ่มเติมได้ที่แอปพลิเคชัน AIA+ หรือเว็บไซต์ https://www.aia.co.th/th/health-wellness/vitality/rewards ​

- เงื่อนไขโปรโมชันเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก แก้ไขรายละเอียดหรือเงื่อนไขต่างๆ โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท​
- ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครอง รวมทั้งข้อยกเว้นไม่คุ้มครอง ของผลิตภัณฑ์ประกันภัย และเงื่อนไขที่เอไอเอประกาศ ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง​
- ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์​​