หาเงินมาเท่าไหร่ ก็จ่ายไปกับภาษี

ถึงเวลา! ลดภาษี ด้วยความคุ้มครองรอบด้าน

เพิ่มความคุ้มครองให้ครบทุกด้าน

พร้อมสิทธิลดหย่อนภาษีฯ สูงสุด 100,000 บาท

สนใจผลิตภัณฑ์นี้

error icon
เกิดข้อผิดพลาด โปรดลองอีกครั้ง
info icon
You are inquiring about

 

 1. กรมธรรม์ที่นำส่งใหม่ที่ร่วมรายการ และได้รับอนุมัติภายในวันที่ 4 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2565 ​

 2. สงวนสิทธิ์สำหรับกรมธรรม์ฉบับใหม่ (ธุรกิจใหม่) เท่านั้น ​​

 3. รับเฉพาะงวดการชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายปีเท่านั้น ​

 4. ผู้เอาประกันภัยจะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยเฉพาะปีแรกเท่านั้น ​

 5. ส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยปีแรกคำนวณจากเบี้ยประกันภัยมาตรฐานก่อนหักส่วนลดเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ​

 6. ไม่จำกัดจำนวนสิทธิต่อลูกค้า ​

 7. ผู้เอาประกันภัยจะได้รับบันทึกสลักหลังส่วนลดเบี้ยประกันภัยปีแรก ซึ่งระบุจำนวนส่วนลดเบี้ยประกันภัยปีแรกของแบบประกันภัยหลัก สัญญาเพิ่มเติมหรือบันทึกสลักหลัง และเงื่อนไขความคุ้มครองแนบไปพร้อมกับกรมธรรม์ ​

 8. กรณีแนบสัญญาเพิ่มเติม/บันทึกสลักหลังข้างต้นกับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตในกลุ่มยูนิต ลิงค์ (Unit Linked) สัญญาเพิ่มเติม/บันทึกสลักหลังนั้นจะไม่เข้าร่วมโครงการฯ นี้ ​

 9. การพิจารณาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัท​

 10. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก แก้ไข รายละเอียดหรือเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า​

 

 1. ลงทะเบียนบนหน้าเว็บไซต์ และซื้อกรมธรรม์ใหม่ ที่ได้รับอนุมัติภายในวันที่ 4 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2565 โดยมีเบี้ยประกันภัยขั้นต่ำ 35,000 บาท (ยกเว้นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตในกลุ่มยูนิต ลิงค์ (Unit Linked), ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) และประกันกลุ่ม)​

 2. สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ซื้อกรมธรรม์ฉบับใหม่ (ธุรกิจใหม่) เท่านั้น ​​

 3. รับเฉพาะงวดการชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายปีเท่านั้น ​

 4. ส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยปีแรกคำนวณจากเบี้ยประกันภัยมาตรฐานก่อนหักส่วนลดเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ​

 5. สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่มีชื่อ และนามสกุล จากการลงทะเบียนหน้าเว็บไซต์ ตรงกันกับผู้เอาประกันภัยของกรมธรรม์ฉบับใหม่ที่ได้รับอนุมัติเท่านั้น​

 6. จำกัดลูกค้า 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ยังไม่ได้รับของขวัญจากโครงการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ของฝ่ายการตลาดจากการซื้อกรมธรรม์ฉบับเดียวกันเท่านั้น​

 7. เอไอเอ จะจัดส่งของรางวัลให้ตามที่อยู่ของลูกค้าที่ระบุในกรมธรรม์โดยตรง ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2566​

 8. รายละเอียดและเงื่อนไขการรับบัตร MK Gift Voucher เป็นไปตามที่เอไอเอกำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก แก้ไขรายละเอียดหรือเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า​

 9. การพิจารณาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัท​

 10. เงื่อนไขในการใช้บัตร MK Gift voucher เป็นไปตามที่ MK Restaurant กำหนด​

 11. บริษัทจะออกบันทึกสลักหลังสำหรับผู้เอาประกันภัยที่ได้รับบัตรของขวัญ แนบไปพร้อมกับกรมธรรม์​