ไม่ว่าจะเข็มที่เท่าไหร่...ก็ต้องชัวร์ก่อนฉีด!

ฟรี! ประกันผลกระทบในการฉีดวัคซีน โควิด-19

BE TOGETHER FOR YOU

ฟรี! ประกันผลกระทบในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

เมื่อซื้อแผนประกันชีวิต BE TOGETHER FOR YOU

รายละเอียดความคุ้มครองเพิ่มเติม

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับประกันแพ้วัคซีนโควิด-19

  • สิทธิพิเศษนี้ สงวนสิทธิเฉพาะลูกค้าที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ และทำการซื้อกรมธรรม์ Be Together for You ผ่านโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ ระหว่างวันที่  22 มี.ค. 65 - 30 พ.ย. 65
  • ลูกค้าจะได้รับแจ้งการได้รับสิทธิทาง SMS ไปยังโทรศัพท์มือถือที่ให้ไว้ตอนซื้อกรมธรรม์ ภายใน 3 วันทำการหลังจากทำรายการซื้อกรมธรรม์สำเร็จ

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขความคุ้มครองกรณีได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

  • สำหรับผู้เอาประกัน Be Together For You ที่กรมธรรม์มีผลบังคับก่อนการเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในประเทศไทยเท่านั้น
  • คุ้มครองกรณีเสียชีวิตหรือเริ่มเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากอาการแพ้หรือผลกระทบข้างเคียงจากการได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 นับตั้งแต่วันที่กรมธรรม์ Be Together for You มีผลบังคับ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
  • เอไอเอขอสงวนสิทธิหนึ่งท่านต่อหนึ่งสิทธิเท่านั้น (รวมทุกช่องทาง)
  • ผู้เอาประกันสามารถตรวจสอบรายละเอียดความคุ้มครองได้ตามลิงก์ที่แนบในข้อความ (SMS) จากเอไอเอ ภายใน 3 วันทำการหลังจากซื้อกรมธรรม์สำเร็จ
  • รายละเอียดความคุ้มครองและข้อกำหนด/เงื่อนไขเป็นไปตามที่ระบุในบันทึกสลักหลังผลประโยชน์พิเศษเพิ่มเติมจากกรณีได้รับผลกระทบในการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) 
  • เอไอเอจะจ่ายผลประโยชน์ข้างต้น เมื่อเอไอเอได้รับหลักฐานแสดงถึงเหตุแห่งการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตเป็นที่ยอมรับของเอไอเอแล้ว
  • ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพกับเอไอเอ การพิจารณาจ่ายสินไหมจะเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาเพิ่มเติมนั้นๆ