ไม่ต้องรอ PAY DAY เอไอเอจัดให้

รับฟรี! ประกันชีวิตกลุ่ม 50,000 บาท

ลงทะเบียนรับสิทธิได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2567

ลงทะเบียนสนใจซื้อผลิตภัณฑ์​

error icon
เกิดข้อผิดพลาด โปรดลองอีกครั้ง
info icon
You are inquiring about

สิทธิประโยชน์และความคุ้มครอง

ประกันชีวิตกลุ่มให้ความคุ้มครองการเสียชีวิต เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท

คุณสมบัติขององค์กรที่ได้รับสิทธิ

    1. องค์กรที่มีกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มเอไอเอแบบสวัสดิการนายจ้างลูกจ้าง (กรมธรรม์ฯ) ทั้งกรมธรรม์ปีแรก และกรมธรรม์ปีต่ออายุ ที่มีความคุ้มครองประกันสุขภาพกลุ่มแบบผู้ป่วยใน และองค์กรตอบรับเข้าร่วมโครงการพิเศษสำหรับลูกค้าประกันภัยกลุ่ม

    2. สำหรับกรมธรรม์ที่การขายผ่านช่องทางตัวแทน การขายตรง และนายหน้าที่เข้าร่วมโครงการนี้เท่านั้น

คุณสมบัติของสมาชิกที่ได้รับสิทธิ

    1. สมาชิก (ไม่รวมคู่สมรสและบุตร) ที่มีสัญชาติไทยซึ่งมีอายุตั้งแต่ 15 ปีและไม่เกิน 64 ปี คุ้มครองถึงอายุ 65 ปี และจำกัด 1 สิทธิต่อรายชีวิต

    2. เฉพาะสมาชิกที่ลงทะเบียนรับสิทธิแคมเปญใน AIA+ ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2567

ระยะเวลาคุ้มครอ

ความคุ้มครองจะเริ่มในวันถัดไปหลังจากวันที่ลงทะเบียนรับสิทธิแคมเปญ และเอไอเออนุมัติให้เข้าร่วมการประกันภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยความคุ้มครองสิ้นสุดในวันที่ 30 มิถุนายน 2568