ลูกค้ายื่น AIA iClaim ปุ๊บ ตัวแทนได้ลุ้นรางวัลปั๊บ

ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านที่ได้รับรางวัลจาก

โครงการ “ลูกค้ายื่น AIA iClaim ปุ๊บ ตัวแทนได้ลุ้นรางวัลปั๊บ”

ระยะเวลาโครงการ 15 พ.ย. 66 – 31 ม.ค. 67

รางวัลจะถูกจัดส่งไปที่อยู่ตามหน่วยของท่านภายในวันที่ 31 มี.ค. 67

**********************

ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการลดโลกร้อนและรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการแนะนำลูกค้าเอไอเอ เรียกร้องสินไหมออนไลน์ (AIA iClaim) ผ่านแอปพลิเคชัน AIA iService หรือ AIA+ แทนการเรียกร้องสินไหมแบบกระดาษ และลุ้นรับรางวัลมากมายกว่า 300 รางวัล ระหว่างวันที่ 15 พ.ย. 66 ถึง 31 ม.ค. 67

รายละเอียดโครงการ

ทุกๆ การเรียกร้องสินไหมออนไลน์ (AIA iClaim) ของลูกค้าแต่ละครั้งผ่านแอปพลิเคชัน AIA iService หรือ AIA+ เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 – 31 มกราคม 2567 ตัวแทนจะได้รับ 1 สิทธิลุ้นการจับรางวัล

กฎเกณฑ์และเงื่อนไข

1. ไม่จำกัดจำนวนเคสในการเรียกร้องสินไหมออนไลน์ (AIA iClaim) ภายใต้ตัวแทนบริการแต่ละท่าน

2. กรณีที่ลูกค้ามีตัวแทนบริการหลายท่าน ตัวแทนแต่ละท่านที่ดูแลกรมธรรม์นั้น จะได้รับคนละ 1 สิทธิ โดยจะนับสิทธิเฉพาะสัญญาเพิ่มเติมที่มีการเรียกร้องสินไหมผ่านการเรียกร้องสินไหมออนไลน์ (AIA iClaim) เท่านั้น เช่น กรณีมีการยื่นเรียกร้องค่ารักษาพยาบาล(HS) และ ค่าชดเชยรายวันสำหรับการรักษาในโรงพยาบาล (HB) โดยมีตัวแทนบริการ 2 ท่าน ตัวแทนทั้ง 2 ท่าน จะได้คนละ 1 สิทธิลุ้นรางวัล

3. ไม่รวมการเรียกร้องสินไหมออนไลน์ภายใต้กรมธรรม์ของตัวแทน และไม่รวมการเรียกร้องสินไหมของลูกค้าประกันกลุ่ม

4. บริษัทจะจับรางวัลในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 และประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ทางช่องทางสื่อสารของบริษัท โดยของรางวัล มีดังต่อไปนี้

ของรางวัล

จำนวนรางวัล

บัตรกำนัล CenPay มูลค่า 5,000 บาท

10

บัตรกำนัล CenPay มูลค่า 3,000 บาท

30

บัตรกำนัล CenPay มูลค่า 2,000 บาท

50

บัตรกำนัล CenPay มูลค่า 1,000 บาท

50

บัตรกำนัล Starbucks มูลค่า 700 บาท

50

บัตรกำนัล Starbucks มูลค่า 500 บาท

50

บัตรกำนัล Starbucks มูลค่า 200 บาท

100

5. ผู้โชคดีมีสิทธิได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว และรางวัลดังกล่าวไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นรางวัลอื่น หรือทอนเป็นเงินสดได้

6. ผู้ที่ได้รับรางวัลมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล

7. เงื่อนไขในการใช้บัตรกำนัลเป็นไปตามข้อกำหนดของ CenPay และ Starbucks

8. สัญญาตัวแทนประกันชีวิตจะต้องมีผลบังคับอยู่ ณ วันที่สรุปผลการแข่งขันและแจกรางวัล

9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก แก้ไข รายละเอียดหรือเงื่อนไขต่างๆ โดยจะแจ้งให้ทราบผ่านช่องทางสื่อสารของบริษัท

10. หลักเกณฑ์และการพิจารณาการจ่ายสินไหมเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

หมายเหตุ

  • โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียกร้องสินไหมออนไลน์ (AIA iClaim) แทนการเรียกร้องสินไหมแบบกระดาษ เพื่อช่วยลดมลพิษในการขนส่งเอกสาร ลดความเสี่ยงในการสูญหายของเอกสารและเช็ค พร้อมทั้งเพิ่มความสะดวกในการรับเงินสินไหมผ่านบัญชีธนาคารโดยตรง
  • หากท่านมีข้อโต้แย้งใดๆ บริษัทจะรับพิจารณาภายในวันที่ 31 มีนาคม 2567 เท่านั้น หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับข้อโต้แย้ง และให้ถือผลการพิจารณาของบริษัทเป็นที่สิ้นสุด
  • ใบอนุญาตเลขที่ 1748 / 2566 ออกให้ ณ กรมการปกครอง ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566

ศึกษารายละเอียดการเรียกร้องสินไหมออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/iclaimweb