aw-omega-newpa-1440x600-header

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล เอไอเอ

ประกันอุบัติเหตุจาก AIA คุ้มครองทั้งค่ารักษาพยาบาล พร้อมเงินชดเชยราบได้

ช่องทางการขาย

ตัวแทน

สนใจผลิตภัณฑ์นี้

error icon
เกิดข้อผิดพลาด โปรดลองอีกครั้ง
info icon
You are inquiring about
ระยะเวลาความคุ้มครอง

1 ปี

อายุผู้ขอเอาประกันภัย

15 วัน - 70 ปี​​

ระยะเวลาความคุ้มครอง

1 ปี

อายุผู้ขอเอาประกันภัย

16-60 ปี​

ความคุ้มครอง​

คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ฆาตกรรมหรือถูกทำร้าย การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ ค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ​ ​
 

ผลประโยชน์สำหรับแผน AIAPA3500​

·         กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ ​

·         ถูกฆาตกรรม หรือเสียชีวิตจากการถูกทำร้ายร่างกาย​

·         เสียชีวิตจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ ​

·         ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ​

·         ความคุ้มครองอุบัติเหตุขณะเดินทางโดยรถยนต์นั่งส่วนบุคคล* (เฉพาะแผน AIAPA3500)​

·         ความคุ้มครองอุบัติเหตุในวันหยุดนักขัตฤกษ์* (เฉพาะแผน AIAPA3500)​

·         ความคุ้มครองอุบัติเหตุอันเกิดจากภัยธรรมชาติ* (เฉพาะแผน AIAPA3500)​

·         ผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล* (เฉพาะแผน AIAPA3500)​

·         ค่าเลี้ยงดูสำหรับบุคคลในครอบครัวเป็นรายเดือน* (เฉพาะแผน AIAPA3500)​
 

​ผลประโยชน์สำหรับแผน AIAPA2000​

·         กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ ​

·         ถูกฆาตกรรม หรือเสียชีวิตจากการถูกทำร้ายร่างกาย​

·         เสียชีวิตจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ ​

·         ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ​

·         ค่าชดเชยกรณีกระดูกแตกหัก* (เฉพาะแผน AIAPA2000)​

·         ผลประโยชน์ค่าปลงศพ* (เฉพาะแผน AIAPA2000)​

การประกันภัยอุบัติเหตุ คืออะไร​

การประกันที่ให้ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บทางร่างกายจนต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล หรือส่งผลให้ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ หรือเสียชีวิต เอไอเอจะแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล​

เบี้ยประกัน คืออะไร​

จำนวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องชำระให้แก่บริษัทตามสัญญา เพื่อที่จะได้รับเงินผลประโยชน์หรือค่าสินไหมทดแทนเมื่อเสียชีวิต

 • การพิจารณารับประกันภัยให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด​

 • ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษา อ่าน และทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้วโปรดศึกษารายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์​

 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์​

 • เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้เฉพาะส่วนที่เข้าเงื่อนไขสามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด​

คุณสมบัติ *เงื่อนไขการรับประกันภัย​

 • สำหรับแผน AIAPA2000 ชาย/หญิง อายุ 15 วัน  - 70 ปี​

 • สำหรับแผน AIAPA3500 ชาย/หญิง อายุ 16-60 ปี​

 • รับประกันสำหรับขั้นอาชีพ 1  และ 2​

สำหรับขั้นอาชีพ 1  ตัวอย่าง ผู้บริหารระดับสูง เจ้าของกิจการขนาดใหญ่ นายแพทย์ พยาบาล บุรุษพยาบาล ผู้พิพากษา อัยการ ทนายความ ผู้บริหาร ครู อาจารย์ แม่บ้าน ช่างเสริมสวย เจ้าของกิจการ ขายทอง อัญมณี ขายยา ภัตตาคาร สนามกอล์ฟ ปั้มน้ำมัน สถาปนิก วิศวกร นักออกแบบ​

สำหรับขั้นอาชีพ 2 ตัวอย่าง เจ้าของกิจการ ร้านอาหาร รับซื้อของเก่า อู่ซ่อมรถ โรงกลึง ปะยาง เจ้าของนา สวน ไร่ ฟาร์ม พนักงานทำความสะอาด สัตวแพทย์ คนขับรถบรรทุกเล็กส่งของ หัวหน้าคนงาน ช่างสี ไม้ ปูน ปฏิมากรภาพผนัง หาบเร่ นักดนตรี พนักงานขับรถ พนักงานเก็บค่าโดยสาร​

 • ต่ออายุกรมธรรม์ได้ถึง อายุ 75 ปี​

 • ชำระเบี้ยประกันแบบรายปี​


ข้อควรรู้ ข้อควรรู้ทั่วไปของการประกันภัยอุบัติเหตุนี้​

 • ความคุ้มครองจะเริ่มมีผลบังคับเมื่อผู้ขอเอาประกันภัยได้รับการพิจารณารับประกันภัยจากบริษัท​

 • กรณีเกิดอุบัติเหตุในต่างประเทศ ให้นำใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลและใบรับรองแพทย์ นำกลับมาเบิกค่าสินไหมที่บริษัท​

 • จำนวนเงินเอาประกันภัยซื้อได้สูงสุดขึ้นอยู่กับรายได้ต่อปีของผู้ขอเอาประกันภัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์การพิจารณาของบริษัท​

ข้อยกเว้น ตัวอย่างข้อยกเว้นทั่วไป การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง​

 • การกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือ ยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ คำว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา“ นั้น  ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป​

 • การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง​

 • การได้รับเชื้อโรค ปรสิต เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ำ ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ได้รับมาจากอุบัติเหตุ​

 • การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว้นแต่ที่จำเป็นจะต้องกระทำ  เนื่องจากได้รับบาดเจ็บซึ่งได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ และได้กระทำภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย ​

 • การแท้งลูก​

 • การรักษาฟันหรือการรักษารากฟัน เว้นแต่การรักษาที่ได้เกิดขึ้นภายใน 7 วันนับจากวันเกิดอุบัติเหตุ ​

 • การเปลี่ยนหรือใส่ฟันปลอม การครอบฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์​

 • อาหารเป็นพิษ​

 • การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาท (Disc herniation) กระดูกสันหลังเคลื่อน (Spondylolisthesis)  หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม (Degenerative disc disease) กระดูกสันหลังเสื่อม (Spondylosis) และภาวะที่มีรอยแตก (Defect)  หรือพยาธิสภาพที่กระดูกสันหลังส่วน  Pars  interarticularis (Spondylolysis) เว้นแต่มีการแตกหัก (Fracture) หรือเคลื่อน (Dislocation) ของกระดูกสันหลังอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ​