จุดเด่นผลิตภัณฑ์

*คำนวณจากเพศหญิง อายุ 50 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 50,000 บาท
**ส่วนลดสำหรับกรมธรรม์ของคู่สมรสเท่านั้น

หมายเหตุ  

•รายละเอียดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก แก้ไข รายละเอียดหรือเงื่อนไขต่าง ๆ โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางสื่อสารของบริษัทฯ
•ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครอง รวมทั้งข้อยกเว้นไม่คุ้มครอง ของผลิตภัณฑ์ประกันภัย และเงื่อนไขที่เอไอเอประกาศ ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
•ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์

กรอกรายละเอียดให้เราติดต่อกลับเลย ก่อนจะสายเกินไป

เงื่อนไขการรับประกัน
แบบประกันภัย : แบบตลอดชีพ พิเศษสำหรับผู้สูงอายุ (ไม่มีเงินปันผล) (เพื่อผู้สูงอายุ)
อายุ :  50 - 70 ปี
การพิจารณารับประกัน : การรับประกันโดยไม่ต้องตรวจสุขภาพและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพใดๆ
จำนวนเงินเอาประกันภัย :  ตั้งแต่ 50,000 ถึง 200,000 บาท
การชำระค่าเบี้ยประกันภัย : รายเดือน / รายปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย :           ครบอายุ 90 ปี
คุ้มครอง : การเสียชีวิต
ระยะเวลาคุ้มครอง : คุ้มครองตลอดชีวิต หรืออายุครบ 90 ปี
ผลประโยชน์ : ปีที่ 1-2 :
ในกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยใน 2 ปี นับแต่วันทำสัญญา จะได้รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วคืน พร้อมเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้ว 
 
กรณีเสียชีวิตโดยอุบัติเหตุ : รับเงินเท่ากับเบี้ยประกันภัยที่ชำระแล้ว พร้อมเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันดังกล่าว และรับเพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย 
 
ปีที่ 3 เป็นต้นไป : รับจำนวนเงินเอาประกันภัย
ครบกำหนดสัญญา : 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

คำถามพบบ่อย

ไม่ว่าสุขภาพของคุณเป็นเช่นไรก็สามารถสมัครประกันชีวิตอาวุโสโอเค (เพื่อผู้สูงอายุ) กับเราได้ เพื่อให้คุณได้วางแผนชีวิต และหมดห่วงเรื่องการทิ้งภาระไว้กับลูกหลาน

กรณีลูกค้าซื้อประกันอาวุโสโอเค (เพื่อผู้สูงอายุ) พร้อมกับคู่สมรส คู่สมรสจะได้รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยทันที 10% โดยจะได้รับส่วนลดตลอดไปนับแต่วันที่ซื้อกรมธรรม์

สำหรับประกันชีวิตอาวุโสโอเค (เพื่อผู้สูงอายุ) เราไม่มีการยกเลิกความคุ้มครองภายหลังแน่นอนหากคุณยังคงชำระค่าเบี้ยประกันภัยตามเงื่อนไข สบายใจได้เลยค่ะ

เนื่องจากประกันชีวิตอาวุโสโอเค (เพื่อผู้สูงอายุ) เป็นแบบประกันที่ไม่ต้องแจ้งเกี่ยวกับประวัติสุขภาพใดๆ ดังนั้นภายใน 2 ปีแรก กรณีเสียชีวิตจากเจ็บป่วย จะได้รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วคืน พร้อมเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้ว แต่ภายหลัง 2 ปี เราคุ้มครองทุกโรคโดยไม่มีการเข้าไปตรวจสอบประวัติสุขภาพย้อนหลังใดๆ ทั้งสิ้นค่ะ

- โครงการประกันชีวิตอาวุโสโอเค (เพื่อผู้สูงอายุ) เป็นชื่อทางการตลาดของการประกันภัย แบบตลอดชีพพิเศษ สำหรับผู้สูงอายุ (ไม่มีเงินปันผล) (เพื่อผู้สูงอายุ)
- หมายเหตุ: ปีที่1-2 ในกรณีที่เสียชีวิตจากการเจ็บป่วยใน 2ปี นับแต่วันทำสัญญา จะได้รับเบี้ยประกันที่ชำระมาแล้วคืน พร้อมเงินเพิ่ม 2%ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้ว กรณีเสียชีวิตโดยอุบัติเหตุ รับเพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย/ ปีที่ 3 เป็นต้นไป - กรณีเสียชีวิตทุกกรณี รับจำนวนเงินเอาประกันภัย
ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์
- ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ประกันภัย และเงื่อนไขที่เอไอเอประกาศ ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับของขวัญ STARBUCKS e-Coupon สูงสุด 500 บาท​

 • โครงการนี้สำหรับการซื้อแบบประกันชีวิตอาวุโสโอเค (เพื่อผู้สูงอายุ) ผ่านช่องทางการขายทางโทรศัพท์เท่านั้น​
 • สงวนสิทธิ์ในการมอบของขวัญเฉพาะลูกค้าที่ลงทะเบียนผ่านช่องทาง SMS และซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตอาวุโสโอเค (เพื่อผู้สูงอายุ) ผ่านช่องทางการขายทางโทรศัพท์ โดยมีเบี้ยประกันภัยขั้นต่ำ 12,000 บาท และกรมธรรม์ได้รับการอนุมัติในช่วงระยะเวลาแคมเปญวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2566 เท่านั้น โดยมีเงื่อนไขในการชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายปีและแบบรายเดือน ดังนี้​
 • ชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายปี ได้รับ STARBUCKS e-Coupon มูลค่า 500 บาท  ​
 • ชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายเดือน ได้รับ STARBUCKS e-Coupon มูลค่า 300 บาท  ​
 • บริษัท เอไอเอ จำกัด (บริษัทฯ) จะแจ้งสิทธิการรับ STARBUCKS e-Coupon ผ่านทาง SMS ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านลงทะเบียนไว้ ภายใน 90 วัน หลังจากเดือนที่ได้รับการอนุมัติกรมธรรม์ โดยกรมธรรม์จะต้องมีผลบังคับ ณ วันที่บริษัทฯ มอบ STARBUCKS e-Coupon (ตัวอย่าง กรมธรรม์ที่ได้รับการอนุมัติในเดือนพฤศจิกายน 2566 ลูกค้าจะได้รับ STARBUCKS e-Coupon ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2567)​
 • ลูกค้าจะได้รับ STARBUCKS e-Coupon ผ่านแอปพลิเคชัน AIA iService  ​
 • สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของขวัญโครงการที่มีมูลค่าเทียบเท่าโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัทฯ​
 • สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก แก้ไขรายละเอียดหรือเงื่อนไขต่าง ๆ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัทฯ​
 • กรณีมีคำถามและข้อสงสัยเกี่ยวกับเงื่อนไขการรับของขวัญ กรุณาติดต่อ เอไอเอ คอลเซ็นเตอร์ โทร. 1581​
 • ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์​
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์​