ประกันสะสมทรัพย์ออนไลน์ AIA iSave 5/10

 ออมเงินในรูปแบบประกันวันนี้ ชีวิตดีวันหน้า! รับเงินก้อนใหญ่ ได้เงินคืนรวมสูงสุด 500% ของจำนวนเงินเอาประกันเริ่มต้น แถมได้ความคุ้มครองชีวิตตลอดสัญญา 10 ปี ใช้ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

#ซื้อง่าย #จ่ายจบบนออนไลน์


โปรโมชันพิเศษ

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 1. โครงการนี้สำหรับลูกค้าที่ซื้อแบบประกันสะสมทรัพย์ AIA iSave ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยซื้อระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 66 – 31 ธ.ค. 66 และกรมธรรม์ยังมีผลบังคับ ณ วันที่บริษัททำการจัดส่ง Central E-Voucher เท่านั้น
  • ซื้อเบี้ยประกันภัย 20,000 – 50,000 บาท ผ่านช่องทางออนไลน์ รับบัตรกำนัล Central e-Voucher มูลค่า 1,000 บาท 
  •  พิเศษเฉพาะลูกค้า KTC! ซื้อเบี้ยประกันภัย 30,000 – 50,000 บาท ผ่านช่องทางออนไลน์ เลือกจ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC รับบัตรกำนัล Central e-Voucher มูลค่า 1,500 บาท 
 2. Central E-Voucher จะถูกส่งให้กับลูกค้าในช่วงวันที่ 16 ม.ค. 67 - 31 ม.ค. 67 ผ่านทางอีเมลที่ระบุไว้ในใบคำขอเอาประกันชีวิต 
 3. รายการส่งเสริมการขาย  (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC (“สมาชิก”) ที่ตกลงซื้อแบบประกันสะสมทรัพย์ AIA iSave ของ  AIA ผ่านช่องทางออนไลน์ที่กำหนด ด้วยบัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”) ภายในช่วงระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 66 – 31 ธ.ค. 66 (“ระยะเวลารายการ”) ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
 4. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE, KTC-ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ และบัตรกดเงินสด KTC PROUD ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 5. Central e-Voucher มีระยะเวลาการใช้งานตั้งแต่ 1 ม.ค. 67 – 31 ธ.ค. 67 โดยสามารถนำไปใช้ได้กับร้านค้าในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ป อาทิ เซ็นทรัล, เซน, มาร์คแอนด์สเปนเซอร์, มูจิ, เซ็นทรัล ฟู้ดฮอลล์, ท๊อปส์, ซูเปอร์คุ้ม, อีทไทยโซนตลาด, Thai Favorites, เซกาเฟรโดซาเนตติ เอสเพราโซ, เพาเวอร์บาย, ซูเปอร์สปอร์ต, บีทูเอส, โรบินสัน, ไทวัสดุ, บ้านแอนด์บียอน, มัทสึโมโตะ คิโยชิ, และออฟฟิศเมท ตามมูลค่าที่แสดง (ยกเว้นร้านค่าเช่าพื้นที่, พื้นที่ศูนย์อาหาร)
 6. Central E-Voucher นี้ไม่สามารถใช้ชำระค่าสินค้าประเภทบัตรโทรศัพท์ บัตรเติมเงินทุกประเภท บัตรเงินสด บัตรกำนัล บัตรของขวัญ สินค้าขายส่ง สินค้ากลุ่มโครงสร้างบางรายการ สินค้าหรือบริการอันเป็นการฝ่าฝืนข้อห้าม หรือข้อกำหนดของกฎหมาย เช่น สุรา, บุหรี่, ยา, อาหารสำหรับทารก อาหารสำหรับเด็กเล็กและอาหารเสริมสำหรับทารก ซึ่งบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน หรืออาจจะมีขึ้นในอนาคตได้ โปรดตรวจสอบกับผู้ให้บริการก่อนชำระค่าสินค้า  
 7. ขอสงวนสิทธิ์ในการรับ การคืน การขอยกเลิก Central E-Voucher หรือ ชดเชยความเสียหาย กรณีที่ บาร์โค้ด ชำรุด รวมถึงกรณีสูญหาย หรือหมดอายุ
 8. Central E-Voucher ที่หมดอายุแล้ว และไม่ได้นำมาใช้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าผู้ได้รับสละสิทธิ์และไม่สามารถขอคืนได้
 9. ขอสงวนสิทธิ์การมอบ Central e-Voucher 1 สิทธิ์ต่อ 1 ท่านตลอดระยะเวลารายการ
 10. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 11. KTC ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพิจารณาการรับประกันชีวิต และการให้ความคุ้มครองตามเงื่อนไขประกันชีวิตตามรายการนี้ โปรดสอบถามรายละเอียดผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ AIA โทร. 1581
 12. กรณีมีคำถามและข้อสงสัยเกี่ยวกับเงื่อนไขการรับของขวัญ กรุณาติดต่อ เอไอเอ คอลเซ็นเตอร์ โทร. 1581
 13. ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครอง รวมทั้งข้อยกเว้นไม่คุ้มครองของผลิตภัณฑ์ประกันภัย และเงื่อนไขที่เอไอเอประกาศ ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 14. เงื่อนไขโปรโมชันเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก แก้ไขรายละเอียดหรือเงื่อนไขต่าง ๆ โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

ข้อดีและจุดเด่นของผลิตภัณฑ์


ตัวอย่างแพ็กเกจ


ซื้อประกัน AIA ออนไลน์ ง่ายใน 3 ขั้นตอน

ข้อมูลแบบประกัน

ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

 • เอไอเอ ไอเซฟ เป็นชื่อทางการตลาดของแบบประกันสะสมทรัพย์ 10 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปี (ไม่มีเงินปันผล) 
 • สิทธิการขอยกเลิกกรมธรรม์ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัท 
 • เมื่อมีมูลค่าเวนคืนในปีกรมธรรม์ใด ผู้เอาประกันภัยสามารถใช้สิทธิเวนคืนกรมธรรม์หรือเปลื่ยนกรมธรรม์เป็นมูลค่าใช้เงินสำเร็จ หรือแปลงเป็นกรมธรรม์แบบ ขยายเวลา หรือกู้เงินตามเงื่อนไขของกรรมธรรม์ 
 • ระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัย 31 วัน • กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ผู้รับประโยชน์จะต้องรีบแจ้งให้บริษัททราบภายใน 14 วันนับแต่วันที่เสียชีวิต 
 • กรณีที่บริษัทจะไม่คุ้มครอง
  •  ผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริงหรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทอาจจะบอกล้างสัญญาและไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์ได้ 
  • กรณีฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์หรือตามการต่ออายุครั้งสุดท้าย> 
  • ผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความเป็นจริง และบริษัทพิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัย อายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัท

ข้อยกเว้นสำหรับความคุ้มครองชีวิต

 • กรณีฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย
 • บริษัทจะไม่โต้แย้งหรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกันภัยนี้ เมื่อกรมธรรม์มีผลบังคับในขณะที่ ผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่เป็นเวลาตั้งแต่สองปี (2 ปี) ขึ้นไป นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ 

เบี้ยประกันภัยของแบบประกันหลัก เฉพาะส่วนที่เข้าเงื่อนไขตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 172) สามารถหักลดหย่อน ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท เบี้ยประกันสุขภาพ (ถ้ามี) เฉพาะส่วนที่เข้าเงื่อนไขสามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

https://distributionsit.aia.co.th/content/dam/th/digital-products/Beneift%20pro5P10%20DDP.doc

Q1. แบบประกัน 5Pay10 เหมาะกับใคร

A1: ผู้ที่ต้องการประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์เพื่อลดหย่อนภาษีระยะสั้น หรือผู้ที่ต้องการ การออมเงินอย่างเป็นระบบเพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเงินระยะสั้น พร้อมทั้งรับความคุ้มครองตลอดสัญญา

Q2. อายุรับประกัน ระยะเวลาคุ้มครอง และเบี้ยประกันของแบบประกัน 5Pay10

A2: สามารถสมัครทาประกันได้ตั้งแต่อายุ 16 – 60 ปี ระยะเวลาคุ้มครอง 10 ปี และจ่ายเบี้ยประกันคงที่ตลอด 5 ปี

Q3. จุดเด่น และข้อดีของ 5Pay10

A3:

• ชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 5 ปี รับความคุ้มครอง 10 ปี

• รับความคุ้มครองชีวิตเพิ่มขึ้นปีละ 100% สูงสุดที่ 500% ของจานวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น ณ ปีกรมธรรม์ที่ 5 จนครบสัญญา บริษัทจ่ายผลประโยชน์นี้กรณีผู้เอาประกันเสียชีวิต

• รับเงินคืน 4% ของจำนวนเงินเอาประกันเริ่มต้นทุกสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2 – 9 รวม 8 ครั้ง และรับเงินครบสัญญา 468% ของจำนวนเงินเอาประกันเริ่มต้น รวมผลประโยชน์เงินคืน 500% ของจำนวนเงินเอาประกันเริ่มต้น บริษัทจ่ายผลประโยชน์นี้ให้ผู้เอาประกันขณะมีชีวิตอยู่

• รับสิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ตามที่กฎหมายกาหนด

Q4: เลือกค่าเบี้ยอย่างไร

A4: เบี้ยประกันคือ จำนวนเงินที่ผู้สมัครเอาประกันภัยจ่ายเพื่อได้รับผลประโยชน์และความคุ้มครองจากบริษัทประกันชีวิตหรือบริษัทประกันภัย ควรเลือกเบี้ยประกันที่ให้ความคุ้มครอง หรือทุนประกัน ตามความเสี่ยงที่เราประมาณการไว้ โดยคานึงถึงจำนวนเงินที่จะต้องจ่ายในแต่ละงวด และระยะเวลาชำระเบี้ยประกัน

Q5. กรณีใดบ้างที่ทำให้กรมธรรม์ 5Pay10 สิ้นผลบังคับลง

A5: ผู้เอาประกันภัยมิได้ชำระเบี้ยประกันภายในระยะเวลาผ่อนผัน หรือผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต หรือกรมธรรม์ครบกำหนดสัญญา

Q6. เมื่อกรมธรรม์ครบกำหนดสัญญา จะได้รับผลประโยชน์อะไรบ้าง

A6: รับเงินครบสัญญา 468% ของจำนวนเงินเอาประกันเริ่มต้น รวมผลประโยชน์เงินคืน 500% ของจำนวนเงินเอาประกันเริ่มต้น บริษัทจ่ายผลประโยชน์นี้ให้ผู้เอาประกันขณะมีชีวิตอยู่ [AIA – INTERNAL]

Q7: สิทธิการขอยกเลิกกรมธรรม์ (Free Look) คืออะไร

A7: ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ที่ออกโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จากบริษัท หากผู้เอาประกันประสงค์จะยกเลิกกรมธรรม์ สามารถติดต่อมาที่ AIA Call Center: 1581 บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยที่ได้รับมาเต็มจานวนโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยได้ใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนแล้ว ผู้เอาประกันภัยไม่มีสิทธิยกเลิกกรมธรรม์

ทั้งนี้หากมีการชำระเบี้ยประกันภัยมาจนถึงเวลาที่มีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์และกรมธรรม์ยังมีผลบังคับ ผู้เอาประกันภัยย่อมมีสิทธิจะบอกเลิกสัญญาได้ โดยขอเวนคืนกรมธรรม์และรับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ตามจานวนที่กาหนดไว้ในตารางมูลค่ากรมธรรม์กับผลประโยชน์อื่นๆ อันพึงจะได้รับ (ถ้ามี) หักด้วยจำนวนหนี้สินใดๆ ที่ค้างชาระอยู่ (ถ้ามี)

Q8: ช่องทางติดต่อรับบริการหลังการขาย การเรียกร้องสินไหม รายละเอียดกรมธรรม์ ได้อย่างไรบ้าง

A8: บริการลูกค้าผ่านทางเว็บไซต์เอไอเอ https://www.aia.co.th/th/help-support.html หรือ AIA Call Center: 1581

การเรียกร้องสินไหม ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหม ได้ที่ https://www.aia.co.th/th/help-support/claim-services.html

ลูกค้าสามารถตรวจสอบความคุ้มครองที่มีอยู่และสถานะกรมธรรม์ของท่านได้ที่ AIA Call Center: 1581 หรือ Mobile Application AIA iService หรือผ่านทางเว็บไซต์ https://iservice.aia.co.th/th/my-aia/my-aia-login.html 

 • แบบประกัน AIA iSave เป็นชื่อทางการตลาดของแบบประกันสะสมทรัพย์ 10 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปี (ไม่มีเงินปันผล)
 • ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว​ โปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ