กิจกรรมลูกค้า / Health & Wellness

งานสัมมนาด้านสุขภาพ “CANCER PREVENTION” ณ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 2018