กิจกรรมลูกค้า / Health & Wellness

งานสัมมนาด้านสุขภาพ “อัลไซเมอร์ ไม่ใช่แค่ความจำเสื่อม” ณ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 2019