กิจกรรมลูกค้า / Health & Wellness

งานสัมมนาด้านสุขภาพ “เบาหวานดีขึ้นได้ แค่ปรับพฤติกรรม” ศูนย์ดูแลสุขภาพตรัยญา ปี 2019