โครงการสิทธิพิเศษ

โครงการสิทธิพิเศษ สเปอร์ส สกิลส์แอนด์ดริลส์ ชาเล้นจ์ (SPURS’ SKILLS AND DRILLS CHALLENGE)

กฎเกณฑ์และเงื่อนไข

 • กรมธรรม์ใหม่ เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการเท่านั้น ยกเว้นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตในกลุ่มยูนิต ลิงค์ (Unit Linked) และแผนประกันอุบัติเหตุ ที่อนุมัติ และชำระค่าเบี้ยประกันภัยเรียบร้อยแล้ว ภายในระยะเวลาโครงการ ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2564
 • โครงการนี้สำหรับผู้ที่ซื้อกรมธรรม์ใหม่ของเอไอเอในระยะเวลาที่กำหนด โดยนำส่ง อนุมัติ และชำระเบี้ยภายใน 1 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2564
 • ขอสงวนสิทธิ์มอบสิทธิตามโครงการนี้เฉพาะผู้เอาประกันภัยที่ชำระเบี้ยประกันภัยรายปีเท่านั้น
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการร่วมกิจกรรมเป็นไปตามที่เอไอเอกำหนดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/37WTMuq
 • เอไอเอขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อกำหนดการให้บริการโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียดและเงื่อนไขสำหรับการได้รับของที่ระลึกจากสโมสรท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์

 • สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://bit.ly/3av64Ml และชำระค่าเบี้ยประกันภัยแบบรายปีระหว่าง วันที่ 1 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2564 โดยจำกัดสิทธิ 1,000 ท่านแรกเท่านั้น
 • จำกัดสิทธิเสื้อแข่งท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ ฤดูกาล 2019 - 2020 สำหรับ 50 ท่านแรก ที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต โดยมีเบี้ยประกันภัยรวมต่อฉบับตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป
 • สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่มีข้อมูลชื่อและนามสกุลจากการลงทะเบียน ตรงกับชื่อและนามสกุลในแบบประกันที่ได้รับอนุมัติเท่านั้น
 • สงวนสิทธิ์สำหรับการขายกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางตัวแทน โดยไม่ร่วมกับแผนประกันอุบัติเหตุ และผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ (Unit Linked)
 • เอไอเอจะจัดส่งของที่ระลึกจากสโมสรท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ ให้ตามที่อยู่ของลูกค้าที่ระบุในกรมธรรม์โดยตรง โดยจะจัดส่งภายใน 60 วัน หลังจากที่กรมธรรม์อนุมัติ
 • สงวนสิทธิ์การมอบของที่ระลึกโครงการส่งเสริมการขาย 1 ท่าน ต่อ 1 รางวัล ต่อ 1 รายการตลอดระยะเวลาโครงการเท่านั้น โดยจะได้รับของที่ระลึกที่มีมูลค่าสูงสุดเท่านั้น
 • ขนาดของเสื้อแข่งท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ ฤดูกาล 2019 - 2020 มีจำนวนจำกัด สงวนสิทธิ์การเลือกขนาดเสื้อตามลำดับก่อนหลัง โดยทางเอไอเอ จะจัดส่ง SMS ให้สำหรับผู้ที่ได้รับของรางวัลเพื่อดำเนินการ

ลงชื่อเพื่อรับข่าวสารจากเอไอเอ

ขอบคุณสำหรับข้อมูล

รับข่าวสารจากเอไอเอ ในการปกป้องสุขภาพและความมั่งคั่งของคุณ

warning icon
กรุณากรอกข้อมูลอีเมลให้ถูกต้อง