รับสิทธิผ่อน 0% สูงสุด 6 เดือน สำหรับเบี้ยประกันภัยปีแรก

รับสิทธิผ่อนชำระ 0% นาน 6 เดือน สำหรับเบี้ยประกันภัยปีแรก เมื่อสมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติแบบต่อเนื่อง (AutoPay) ตั้งแต่ 3,500 บาทขึ้นไป ผ่านบัตรเครดิตในเครือกรุงศรี คอนซูมเมอร์, บัตรเครดิต KTC, บัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย, บัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์, บัตรเครดิตธนาคารทหารไทยธนชาต และบัตรเครดิตธนาคารยูโอบี

ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2567

หมายเหตุ
- เฉพาะกรมธรรม์ที่มีงวดการชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายปี และมีเบี้ยประกันภัยปีแรกตั้งแต่ 3,500 บาทขึ้นไปเท่านั้น

- ยกเว้นแบบประกันชีวิตแบบชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว แบบประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) และผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตในกลุ่มยูนิต ลิงค์ (Unit Linked)

- ผู้ถือบัตรเครดิตจะไม่ได้รับคะแนนทุกประเภทจากยอดแบ่งจ่ายผ่านบัตรในเครือกรุงศรี คอนซูมเมอร์ บัตรเครดิต KTC, บัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย, บัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์, บัตรเครดิตธนาคารทหารไทยธนชาต และบัตรเครดิตธนาคารยูโอบี

- ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นบัตรที่ไม่สามารถเข้าร่วมรายการเพื่อรับสิทธิประโยชน์ได้แก่ บัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE, บัตรเครดิต KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ, บัตรเครดิต KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, บัตรเครดิต KTC CASH BACK และบัตรกดเงินสด KTC PROUD ทุกประเภท

- ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้น บัตรเครดิต SCB M ของธนาคารไทยพาณิชย์

- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก รายละเอียด ข้อกำหนด เงื่อนไข และ/หรือสิทธิประโยชน์ใด ๆ ของรายการนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านทางช่องทางสื่อสารของธนาคาร และ/หรือ เอไอเอ

 

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก