บัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า แพลทินัม

เฉพาะลูกค้าสมัครใหม่ บัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า แพลทินัม

รับสิทธิพิเศษ แบบจัดเต็ม

ชำระเบี้ยประกันเอไอเอ ปีแรก และปีต่ออายุ ผ่านบัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า

(ยกเว้นผลิตภัณฑ์ประกันในกลุ่มยูนิต ลิงค์)

รูดเต็ม เมื่อชำระเบี้ยประกันเอไอเอผ่านบัตรเครดิตครบตามเงื่อนไข

· รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,000 บาท1 พร้อมพอยต์สะสม (ไม่ต้องลงทะเบียน)

· แลกพอยต์รับเครดิตเงินคืน 15%1

· รับบัตรกำนัลโปรแกรมปรนนิบัตรผิวพรรณ พร้อมชุดน้ำชายามบ่าย ที่โรงแรมสินธร เคมปินสกี้ กรุงเทพ สำหรับ 2 ท่าน มูลค่า 7,297 บาท1 มี.ค. 67 – 31 ก.ค. 67

รูดผ่อน เมื่อชำระเบี้ยประกันเอไอเอ ปีแรก พร้อมสมัครบริการหักบัญชีบัตรเครดิตอัตโนมัติแบบต่อเนื่อง (AUTOPAY) ผ่านบัตร

· แบ่งจ่าย 0%2 นาน 6 เดือน พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 6,000 บาท2

สิทธิพิเศษ รับของสมนาคุณ เฉพาะสมาชิกบัตรใหม่ ที่บัตรได้รับการอนุมัติตั้งแต่ 1 มิ.ย. 67 – 30 ก.ย. 67

เมื่อใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเพียง 9,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วันหลังบัตรได้รับการอนุมัติ 

สำหรับสมาชิกสมัครบัตรใหม่ใบแรก

รับกระเป๋าเดินทางล้อลาก CAGGIONI ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 3,190 บาท*

CAGGIONI

เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรครบ 15,000 บาทขึ้นไป* ภายใน 30 วันหลังบัตรได้รับการอนุมัติ

พิเศษ! เมื่อสมัครรับใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ (e-statement) ใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเพียง 12,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วันหลังบัตรได้รับการอนุมัติ

พิเศษ! เมื่อสมัครรับใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ (e-statement) ใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเพียง 12,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วันหลังบัตรได้รับการอนุมัติ
 

สำหรับสมาชิกปัจจุบันที่สมัครบัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า แพลทินัม เพิ่ม

รับกระเป๋า FILA Nylon Tote Bag มูลค่า 1,190 บาท* (ขนาดกว้าง 7 x ยาว 19 x สูง 16 นิ้ว) 

CAGGIONI

เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรครบ 5,000 บาทขึ้นไป* ภายใน 30 วันหลังบัตรได้รับการอนุมัติ


พิเศษ! เมื่อสมัครรับใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ (e-statement) ใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเพียง 4,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วันหลังบัตรได้รับการอนุมัติ

ยอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรหลักไม่นับรวม รายการยอดถอนหรือบริการเงินสดผ่านทุกช่องทาง, ยอดใช้จ่ายหมวดประกันทุกประเภท (บริษัทประกันนอกเหนือจากเอไอเอ) และผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตในกลุ่มยูนิต ลิงค์ (Unit Linked), ยอดใช้จ่ายหมวดกองทุนรวมทุกประเภท, การซื้อหน่วยลงทุนต่างๆ, การทำธุรกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) และคริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency) รวมถึงโบรคเกอร์ซื้อขายหุ้นต่างๆ, ดอกเบี้ย, ค่าธรรมเนียมต่างๆ, ค่าปรับ, รายการใช้จ่ายที่ยกเลิกหรือยอดค่าใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าในภายหลัง

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1เงื่อนไข รูดเต็ม เบี้ยประกันภัยเอไอเอ ปีแรก และปีต่ออายุ

· สงวนสิทธิ์การรับเครดิตเงินคืน (ไม่ต้องลงทะเบียน) เมื่อชำระเบี้ยประกันภัยของเอไอเอ (ทั้งเบี้ยประกันปีแรก และเบี้ยปีต่ออายุ) ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 67 – 31 ธ.ค. 67 ทุก 10,000 บาท/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 0.5% สูงสุด 2,000 บาท/บัญชีบัตรหลัก/ปีปฏิทิน สำหรับบัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า แพลทินัม และสูงสุด 1,000 บาท/บัญชีบัตรหลัก/ปีปฏิทิน สำหรับบัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า

· ยกเว้นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตในกลุ่มยูนิต ลิงค์ (Unit Linked) และการชำระเบี้ยประกันแบบผ่อนชำระ

· เครดิตเงินคืนจะถูกคำนวณแล้วโอนเข้าบัตรเครดิตบัตรหลักภายในวันถัดไป หลังจากใช้จ่ายผ่านบัตรครบตามเงื่อนไข ทั้งนี้ เครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นคะแนนสะสมได้

เงื่อนไขการแลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืน 15%

· สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า แพลทินัม และบัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า เท่านั้น

· เครดิตเงินคืนจะคำนวณจากเบี้ยประกันภัยทั้งปีแรกและปีต่ออายุ ที่ชำระระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 67 – 30 มิ.ย 67 โดยมีเงื่อนไขดังนี้

· จำกัดแลกคะแนนสะสมตั้งแต่ 1 - 200,000 คะแนน/หมายเลขบัตร/เซลล์สลิป สำหรับยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 10,000 บาท/เซลล์สลิป เพื่อรับเครดิตเงินคืน 15% ของคะแนนที่แลก โดยจำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 200,000 คะแนน/บัญชีบัตรหลัก/เดือน เพื่อรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 30,000 บาท/บัญชีบัตรหลัก/เดือน รวมสูงสุด 1,000,000 คะแนน/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ เพื่อรับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 150,000 บาท/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ

· สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืน เฉพาะสมาชิกบัตรที่ทำรายการผ่านโทรศัพท์มือถือ ก่อนหรือหลังทำรายการใช้จ่าย ภายในเดือนที่ทำรายการ โดยกดรหัสผ่านมือถือ USSD พิมพ์: *465* 11748*หมายเลขบัตร 4 หลักสุดท้าย*พอยต์ที่ต้องการแลกตามความประสงค์# กดโทรออก  (ค่าบริการขึ้นอยู่กับเครือข่ายบริการของลูกค้า) และรอรับข้อความยืนยันจากระบบ

· บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดคะแนนสะสมทันทีในวันที่ทำรายการ และขอยกเลิกการแลกคะแนนหากมีการกดรหัสเพื่อแลกคะแนนไม่ถูกต้องตามเงื่อนไข หรือคะแนนไม่เพียงพอ

· เครดิตเงินคืน บริษัทฯ จะโอนเครดิตเงินคืน เข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 45 วันทำการหลังสิ้นสุดเดือนที่ทำรายการแลกคะแนน เมื่อมีการใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่ระบุในสื่อนี้เท่านั้น (กรณีบัตรเสริมยอดใช้จ่ายจะนับรวมกับยอดใช้จ่ายของบัตรหลัก และเครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น)

· ยกเว้น บริการผ่อนชำระ Krungsri Smart Plan, กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit Linked), ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก และยอดใช้จ่ายที่มีการยกเลิกในภายหลัง

· ขอสงวนสิทธิ์ในการให้เครดิตเงินคืน เฉพาะสมาชิกบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิกอยู่ และมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่โอนเครดิตเงินคืนในบัญชีบัตรหลักของท่าน

· ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสิทธิ์แลกคะแนนสะสมเฉพาะบัตรหลักเท่านั้น หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ทำการแลกคะแนนต้องตรงกับหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ระบุในระบบของบริษัทฯ เท่านั้น

· ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเครดิตเงินคืนจากสมาชิกบัตร ในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการของรายการส่งเสริมการขายนี้

· รายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้

· บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯมีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการ และเซลล์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบในกรณีจำเป็น

· บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรงเท่านั้น

· ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด
 

เงื่อนไขการรับบัตรกำนัลโปรแกรมปรนนิบัติผิวพรรณพร้อมชุดน้ำชายามบ่าย ที่โรงแรมสินธร เคมปินสกี้

· สิทธิพิเศษเมื่อชำระเบี้ยประกันเอไอเอแบบรูดเต็ม ทั้งปีแรกและปีต่ออายุ สะสมครบตั้งแต่ 800,000 บาทขึ้นไป/ตลอดรายการ

· จำกัดของรางวัล 1 สิทธิ์ ต่อ หมายเลขบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ / จำกัดจำนวนสมาชิกบัตรฯ 80 ท่านแรกที่มียอดชำระเบี้ยประกันเอไอเอสะสมครบตามเงื่อนไขที่กำหนด ตามลำดับขั้นสูงสุดเพียงลำดับเดียว และต้องลงทะเบียนภายในระยะเวลาส่งเสริมการขาย ระหว่างวันที่ 1 มี.ค. 67 – 31 ก.ค. 67 ผ่านแอป UCHOOSE เท่านั้น โดยพิมพ์คำค้นหาหน้าโปรโมชั่นว่า AVS รอรับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการ (ฟรีค่าบริการ) ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอดรายการ

· ยกเว้น ยอดใช้จ่ายสะสมจากการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit Linked) และการชำระเบี้ยประกันแบบผ่อนชำระ

· เงื่อนไขบัตรกำนัลโปรแกรมปรนนิบัติผิวพรรณพร้อมชุดน้ำชายามบ่าย ที่โรงแรมสินธร เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ สำหรับ 2 ท่าน (มูลค่า 7,297 บาท) รับบริการ ดังต่อไปนี้

· เปิดประสบการณ์การปรนนิบัติผิวพรรณด้วยตนเองอย่างเป็นส่วนตัว ผสานคุณประโยชน์ของการบำบัดฟื้นฟูด้วยโคลน ความร้อน และไอน้ำในห้องทรีตเมนต์ราซูล

· รับประทานชุดน้ำชายามบ่ายที่ล็อบบี้ เลานจ์

· สงวนสิทธิ์รางวัลบัตรกำนัลโปรแกรมปรนนิบัติผิวพรรณพร้อมชุดน้ำชายามบ่าย ที่โรงแรมสินธร เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ 1 สิทธิ์ สำหรับ 2 ท่าน มูลค่า 7,297 บาท สำหรับผู้ที่มียอดใช้จ่ายเบี้ยประกันเอไอเอ สะสมสูงสุดครบ 800,000 บาท สำหรับบัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า ทุกประเภท จำนวน 80 ท่านแรกตลอดรายการ รวม 80 สิทธิ์ มูลค่ารวม 583,760 บาท

· ยอดใช้จ่ายสะสมจะคำนวณจากการใช้จ่ายบัตรหลักและบัตรเสริมรวมกัน

· ยอดใช้จ่ายที่เข้าร่วมรายการไม่นับรวม ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ, ยอดค่าใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก, ยอดใช้จ่ายสกุลเงินต่างประเทศ, ยอดจากการแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ(FX), การเติมเงินเข้า E-wallet, การทำธุรกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset), คริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency), ยอดค่าใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าในภายหลัง, ยอดใช้จ่ายซื้อสินค้าผ่อนชำระ Krungsri Smart Plan  และการชำระเบี้ยประกันของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit Linked) (ยอดใช้จ่ายของบัตรเสริมจะถูกนับรวมกับยอดใช้จ่ายของบัตรหลัก)

· ผู้ได้รับรางวัลจะถูกคัดเลือกโดยบัตรเครดิต กรุงศรี และการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด ทั้งนี้กรณีที่มีผู้ถือบัตรฯ มียอดใช้จ่ายสะสมเท่ากันตลอดรายการ บริษัทฯ จะใช้เกณฑ์การพิจารณาจากลำดับของวันและเวลาที่ทำธุรกรรมผ่านบัตร ที่ปรากฏในระบบของบริษัทฯ โดยจะมอบรางวัลให้กับผู้ที่มียอดชำระเบี้ยประกันสะสมครบตามเงื่อนไข 80 ท่านแรก ก่อนเป็นผู้ได้รับรางวัล

· บริษัทฯ จะประกาศผลผู้ที่มียอดชำระเบี้ยประกันสะสม 80 ท่านแรก ภายใน 15 วันหลังจากจบรายการ ทางเว็บไซต์ www.krungsricard.com และส่งมอบของรางวัลผ่านทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารภายใน 60 วันหลังจากจบรายการ

· สงวนสิทธิ์การรับรางวัลสูงสุดเพียง 1 สิทธิ์/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ

· บัตรกำนัลสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 67 – 20 ธ.ค. 67

· บริษัทฯ สงวนสิทธิ์นำรายละเอียดผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลออกโฆษณาประชาสัมพันธ์ทั้งภาพและเสียง และ/หรือ นำไปใช้ในการอื่นเพื่อธุรกิจของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรโดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทน

· ของรางวัลมีจำนวนจำกัดและไม่สามารถแลก/เปลี่ยนเป็นเงินสดได้

· มูลค่าของรางวัล เป็นมูลค่าที่กำหนดโดยผู้จำหน่ายสินค้า/ผู้ให้บริการ

· สิทธิพิเศษเฉพาะยอดใช้จ่ายที่เป็นสกุลเงินบาทไทย

· บริษัทฯ จะงด/ระงับการให้สิทธิประโยชน์ หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ (รวมทั้งคะแนนสะสม) หรือเรียกเก็บเงินจากบัญชีบัตรเครดิตของสมาชิกบัตรตามมูลค่าของสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกบัตรได้รับ ในกรณีที่มีการให้สิทธิประโยชน์ไปโดยผิดหลง หรือกรณีที่สมาชิกบัตรยกเลิก/ปฏิเสธรายการหรือการชำระเงินในภายหลัง หรือกรณีที่ยอดใช้จ่ายเกิดจากการใช้วงเงินที่ชำระไว้เกิน หรือวงเงินชั่วคราว หรือกรณีมีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการโดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉลเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ หรือกรณีใช้บัตรเครดิตเพื่อผลประโยชน์ทางการค้า/หรือใช้บัตรเครดิตซื้อสินค้า/บริการของร้านค้าซึ่งสมาชิกผู้ถือบัตรมีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือใช้บัตรผิดวัตถุประสงค์ของการใช้บัตรเครดิตเพื่อซื้อสินค้า/บริการหรือไม่เป็นไปตามสัญญาบัตรเครดิตหรือสัญญาสินเชื่อส่วนบุคคล (แล้วแต่กรณี) หรือการทำธุรกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) หรือคริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency)

· บริษัทฯ ถือเอาข้อมูลที่มีอยู่ในระบบเป็นสำคัญ สมาชิกควรเก็บหลักฐานและเซลล์สลิปไว้ตรวจสอบ กรณีจำเป็น

· เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

· บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อเอไอเอโดยตรง

· ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด

เงื่อนไขการใช้บัตรกำนัลโปรแกรมปรนนิบัติผิวพรรณพร้อมชุดน้ำชายามบ่าย ที่โรงแรมสินธร เคมปินสกี้

· บัตรกำนัลนี้มีอายุการใช้งานตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 67 - 20 ธ.ค. 67

· กรุณาสำรองการใช้บริการล่วงหน้า ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

· ชุดน้ำชายามบ่าย - ให้บริการทุกวัน ระหว่างเวลา 14.00 - 17.00 น. ณ ล็อบบี้ เลาจน์ กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้า 3 วัน โทร 0 2095 9999 หรือ อีเมล์ fb.sindhorn@kempinski.com

· ราซูล - ให้บริการทุกวัน ระหว่างเวลา 10.00 - 22.00 น. ณ สินธร เวลเนส ชั้น 9 กรุณาติดต่อสินธร เวลเนส เพื่อทำการจองล่วงหน้า 3 วัน โทร 0 2095 9933

· กรุณาแสดงบัตรกำนัลฉบับจริงก่อนเข้าใช้บริการ

· บัตรกำนัลนี้ใช้ได้สำหรับการทำธุรกรรมเพียงครั้งเดียวเท่านั้น ยอดคงเหลือของบัตรกำนัลไม่สามารถคืนเป็นเงินสดได้

· บัตรกำนัลนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดบางส่วนหรือเต็มจำนวนได้

· บัตรกำนัลนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น ๆ ได้

· โรงแรมสินธร เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

2เงื่อนไข รูดผ่อน เบี้ยประกันภัยเอไอเอ ปีแรก (1 ม.ค. 67 – 31 มี.ค. 67)
หมายเหตุ สิทธิพิเศษทั้ง 2 ต่อนี้ สงวนสิทธิ์ให้เฉพาะผู้ทำรายการผ่อนชำระเบี้ยประกันของ เอไอเอ เฉพาะปีแรก และต้องสมัครบริการ AutoPay ด้วยเท่านั้นสอบถามรายละเอียดกรมธรรม์ที่ร่วมรายการผ่านตัวแทนหรือที่สำนักงานเอไอเอ เท่านั้น

 • แคมเปญที่ร่วมรายการเป็นการทำรายการผ่อนชำระเบี้ยประกันภัยปีแรกเฉพาะกรมธรรม์ของเอไอเอ เท่านั้น
 • รายการส่งเสริมการตลาดนี้การทำรายการผ่อนชำระเบี้ยประกันภัยจะไม่ได้รับคะแนนสะสม
 • ยอดการแบ่งจ่ายแต่ละรายการไม่สามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้
 • เฉพาะกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ ที่ชำระเบี้ยประกันชีวิตแบบรายปี เท่านั้น (ยกเว้น ประกันชีวิตแบบชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว, ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล, ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit Linked)
 • ผ่อนชำระเบี้ยประกัน 0% นาน 6 เดือน สำหรับเบี้ยประกันปีแรก ตั้งแต่ 3,500 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป พร้อมลงทะเบียนสมัครบริการหักบัญชีบัตรเครดิตอัตโนมัติแบบต่อเนื่อง(AutoPay) สำหรับกรมธรรม์รายใหม่
 • บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความคุ้มครองจากกรมธรรม์ สินค้า หรือ บริการ หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อเอไอเอ/ตัวแทน โดยตรง

เงื่อนไขรับเครดิตเงินคืน เมื่อทำรายการรูดผ่อน

 • รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 6,000 บาทต่อบัญชีหมายเลขบัตรเครดิต ตลอดรายการ เมื่อมียอดผ่อนชำระเบี้ยประกันปีแรกตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป

เมื่อมียอดแบ่งจ่าย/เซลล์สลิป ตั้งแต่

รับเครดิตเงินคืน

15,000 บาท

100 บาท

35,000 บาท

250 บาท

70,000 บาท

600 บาท

ครบทุกๆ 150,000 บาท

1,500 บาท

 

 • สงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน UCHOOSE หรือ ลงทะเบียนผ่าน SMS ก่อนทำแบ่งจ่ายเพียงรายการเพียงครั้งเดียว (ค่าบริการขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการ) พิมพ์ AIA (เว้นวรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลักติดกัน ส่งมาที่หมายเลข 061-404-5555 รอรับข้อความยืนยันตอบกลับ ก่อนทำรายการผ่อนชำระเท่านั้น


เงื่อนไขรวม รูดผ่อน

 • ช่องทางการทำรายการผ่อนชำระ การลงทะเบียน Auto Pay ด้วยระบบ iPOS+ ประสานงานติดต่อกับตัวแทนประกัน AIA เท่านั้น
 • บริษัทฯ จะคำนวณเครดิตเงินคืนและโอนเข้าบัญชีบัตรฯ ในรอบบัญชีถัดไป นับจากวันที่ทำรายการ (กรณีบัตรเสริม เครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น)
 • รายการเครดิตเงินคืนจะปรากฏในใบแจ้งยอดรายเดือนของท่าน ในกรณีสงสัยว่าไม่ได้รับเครดิตเงินคืน โปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรเครดิตภายใน 60 วัน หลังจบรายการ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเครดิตเงินคืนจากสมากชิกบัตร ในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการของรายการส่งเสริมการขายนี้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่มีการเครดิตเงินคืนในบัญชีให้กับสมาชิกบัตร
 • บริษัทฯ ถือเอาข้อมูลที่มีอยู่ในระบบเป็นสำคัญ สมาชิกบัตรควรเก็บหลักฐานและเซลล์สลิปไว้ตรวจสอบ กรณีจำเป็น
 • บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อเอไอเอ โดยตรง
 • ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด

*เงื่อนไขการรับของสมนาคุณสำหรับผู้สมัครบัตรใหม่

รับกระเป๋า CAGGIONI และ FILA Nylon Tote Bag

 • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะสมาชิกใหม่ที่ไม่เคยถือ (บัตรหลัก) บัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า แพลทินัม หรือยกเลิกบัตรมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และได้รับการอนุมัติตั้งแต่ 1 มิ.ย. 67 – 30 ก.ย. 67 เท่านั้น 

 • ท่านจะได้รับของสมนาคุณ เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรครบ 9,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วันหลังจากบัตรได้รับการอนุมัติ หรือ เมื่อสมัครรับใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ (E-STATEMENT) ใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเพียง 8,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วันหลังจากบัตรได้รับการอนุมัติ

 • สำหรับสมาชิกสมัครบัตรใหม่ใบแรก รับกระเป๋าเดินทางล้อลาก CAGGIONI ขนาด 20 นิ้ว จำนวน 1 ใบ มูลค่า 3,190 บาท  

 • สำหรับสมาชิกปัจจุบันที่สมัครบัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า แพลทินัมเพิ่ม รับกระเป๋า FILA Nylon Tote Bag ขนาดกว้าง 7 X ยาว 19 X สูง 16 นิ้ว จำนวน 1 ใบมูลค่า 1,190 บาท

 • ยอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรหลักไม่นับรวม รายการยอดถอนหรือบริการเงินสดผ่านทุกช่องทาง, ยอดใช้จ่ายหมวดประกันทุกประเภท (บริษัทประกันอื่นนอกเหนือจากเอไอเอ) และผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตในกลุ่มยูนิต ลิงค์ (Unit Linked), ยอดใช้จ่ายหมวดกองทุนรวมทุกประเภท, การซื้อหน่วยลงทุนต่างๆ, การทำธุรกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) และคริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency) รวมถึงโบรคเกอร์ซื้อขายหุ้นต่างๆ, ดอกเบี้ย, ค่าธรรมเนียมต่างๆ, ค่าปรับ, รายการใช้จ่ายที่ยกเลิกหรือยอดค่าใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าในภายหลัง

 • บริษัทฯ จะจัดส่งของสมนาคุณแก่ท่านสมาชิกตามที่อยู่ในใบแจ้งยอดบัญชี ตามกำหนดดังนี้ : 

 • สมาชิกใหม่ที่อนุมัติบัตรตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 67- 30 มิ.ย. 67 ส่งของสมนาคุณภายในวันที่ 31 ต.ค. 67

 • สมาชิกใหม่ที่อนุมัติบัตรตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 67 - 31 ก.ค. 67 ส่งของสมนาคุณภายในวันที่ 30 พ.ย. 67

 • สมาชิกใหม่ที่อนุมัติบัตรตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 67 - 31 ส.ค. 67 ส่งของสมนาคุณภายในวันที่ 31 ธ.ค. 67

 • สมาชิกใหม่ที่อนุมัติบัตรตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 67- 30 ก.ย. 67 ส่งของสมนาคุณภายในวันที่ 31 ม.ค. 68

 • สงวนสิทธิ์การรับของสมนาคุณ 1 ชิ้นต่อหมายเลขบัญชีบัตรหลักตลอดรายการ ผู้ที่ได้รับกระเป๋าล้อลาก CAGGIONI จะไม่มีสิทธิ์ได้รับกระเป๋า FILA Nylon Tote Bag

 • ของสมนาคุณและเครดิตเงินคืนไม่สามารถแลก, เปลี่ยน, ทอน หรือคืนเป็นเงินสดได้

 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ส่งของสมนาคุณให้เฉพาะผู้ที่ยังคงสภาพการเป็นสมาชิก ไม่ผิดนัดชำระหรือปฏิบัติผิดข้อกำหนดใดๆ และรับใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ (E-STATEMENT) ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้ จนถึงวันที่บริษัทฯ มอบของสมนาคุณให้ท่าน และสงวนสิทธิ์เรียกคืนมูลค่าของกำนัลหากมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายในภายหลัง โดยยึดถือข้อมูลที่ปรากฎในระบบของบริษัทฯ เป็นสำคัญ กรุณาเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการ และเซลล์สลิปไว้ตรวจสอบกรณีจำเป็น

 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

 • บริษัทฯ จะงด/ระงับการให้สิทธิประโยชน์ หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ (รวมทั้งคะแนนสะสม) หรือเรียกเก็บเงินจากบัญชีบัตรเครดิตของสมาชิกบัตรตามมูลค่าของสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกบัตรได้รับ ในกรณีที่มีการให้สิทธิประโยชน์ไปโดยผิดหลง หรือกรณีที่สมาชิกบัตรยกเลิก/ปฏิเสธรายการหรือการชำระเงินในภายหลัง หรือกรณีที่ยอดใช้จ่ายเกิดจากการใช้วงเงินที่ชำระไว้เกิน หรือวงเงินชั่วคราว หรือกรณีมีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการโดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉลเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ หรือกรณีใช้บัตรเครดิตเพื่อผลประโยชน์ทางการค้า/หรือใช้บัตรเครดิตซื้อสินค้า/บริการของร้านค้าซึ่งสมาชิกผู้ถือบัตรมีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือใช้บัตรผิดวัตถุประสงค์ของการใช้บัตรเครดิตเพื่อซื้อสินค้า/บริการหรือไม่เป็นไปตามสัญญาบัตรเครดิตหรือสัญญาสินเชื่อส่วนบุคคล (แล้วแต่กรณี) หรือการทำธุรกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) หรือคริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency)

 • เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

 • ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด