มีประกันเอไอเอ รึยังน้า ???

มีประกันโรคร้ายแรง รึยังเอ่ย ???

ซื้อประกันโรคร้ายแรงวันนี้... คุ้มเว่อร์!

โครงการ “ชิม ช้อป ชิล”

ให้คุณสามารถเลือกโปรโมชัน

ที่คุณต้องการได้เอง

ตั้งแต่วันที่ 8 ก.ค. – 30 ก.ย. 2567 เท่านั้น 

กรอกข้อมูลลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการ ชิม ช้อป ชิล

error icon
เกิดข้อผิดพลาด โปรดลองอีกครั้ง
info icon
  • ของขวัญประจำโครงการฯ* จะสายไหนก็เลือกได้เลย
    บัตรกำนัล MK
    บัตรของขวัญ Central
    บัตรเงินสดเติมน้ำมัน PTT

1.  ลูกค้าลงทะเบียน พร้อมเลือกโปรโมชันที่ต้องการผ่านเว็บไซต์เอไอเอ โดยลูกค้าสามารถเลือกโปรโมชันบัตรของขวัญได้ 1 อย่างเท่านั้น บัตรของขวัญ ได้แก่ บัตรกำนัล MK หรือ บัตรของขวัญ Central หรือ บัตรเงินสดเติมน้ำมัน PTT

2.  ลูกค้าซื้อแบบประกันโรคร้ายแรงที่ร่วมโครงการ และเบี้ยประกัน   ภัยแบบประกันโรคร้ายแรงทุกๆ 10,000 บาท รับบัตรของขวัญมูลค่า 500 บาท โดยลูกค้าสามารถรับบัตร  ของขวัญได้สูงสุด 1,000 บาทเท่านั้น

3.  นำส่งใบคำขอกรมธรรม์ใหม่ระหว่างวันที่ 8 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2567    และกรมธรรม์ที่ได้รับอนุมัติภายในวันที่ 30 กันยายน 2567

4.  เฉพาะการซื้อกรมธรรม์ผ่านช่องทางตัวแทน และงวดการชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายปีเท่านั้น

5.  สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเท่านั้น   โดยจะตรวจสอบจากชื่อและนามสกุลที่ลงทะเบียนตรงกับชื่อและนามสกุลผู้เอาประกัน  ภัยในกรมธรรม์ที่ซื้อ

6.  บริษัทจะจัดส่งบันทึกสลักหลังถึงผู้เอาประกันภัยที่ได้รับของขวัญไปยังที่อยู่ตามกรมธรรม์เล่มล่าสุด

7.  สงวนสิทธิ์ในการมอบของขวัญโครงการมูลค่าสูงสุดจากโครงการส่งเสริมการขายต่าง ๆ ของฝ่ายการตลาด จำนวน 1 ชิ้น ต่อ ลูกค้า 1 ท่าน ตลอดระยะเวลาโครงการ

8.  บริษัทจะจัดส่งบัตรของขวัญ (บัตรกำนัล MK หรือ บัตรของขวัญ Central หรือ บัตรเงินสดเติมน้ำมัน PTT แล้วแต่กรณี) ภายใน 60 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดโครงการ “ชิม ช้อป ชิล”   ผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือบริษัทขนส่ง ตามที่อยู่ที่ท่านได้ให้ไว้ในกรมธรรม์เล่มล่าสุด

9.  รายละเอียดและเงื่อนไขการรับ บัตรกำนัล MK หรือ บัตรของขวัญ Central หรือ บัตรเงินสดเติมน้ำมัน PTT เป็นไปตามที่เอไอเอกำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด ยกเลิก แก้ไขรายละเอียดหรือเงื่อนไขต่าง ๆ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

10.  การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัท

- เงื่อนไขโปรโมชันเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก แก้ไขรายละเอียดหรือเงื่อนไขต่างๆ โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท​​

- ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครอง รวมทั้งข้อยกเว้นไม่คุ้มครองของผลิตภัณฑ์ประกันภัย และเงื่อนไขที่เอไอเอประกาศ ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง​​

- ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์​​​