บัตรเครดิตซิตี้

อภิสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,000 บาท*  เมื่อจ่ายค่าเบี้ยประกันผ่านบัตรฯ แบบเต็มจำนวน 

ยอดใช้จ่ายสะสม (บาท) / ตลอดรายการ

รับเครดิตเงินคืน (บาท)

50,000 - 99,999

300

100,000 - 299,999

700

300,000 ขึ้นไป

2,000

พิเศษ สำหรับการจ่ายค่าเบี้ยประกัน 500,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป

ยอดใช้จ่าย (บาท) / เซลส์สลิป

รับเครดิตเงินคืน (บาท)

500,000 ขึ้นไป/เซลส์สลิป

4,000

*จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,000 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ (รวมทุกประเภทบัตร ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม)

เงื่อนไข

• การซื้อผลิตภัณฑ์ประกัน หรือการชำระค่าเบี้ยประกันแบบเต็มจำนวน ธนาคาร จะเช็คยอดจาก Visa และ Mastercard®  ที่ผ่าน MCC 5960 และ MCC 6300 เท่านั้น ตรวจสอบ MCC กับผู้ให้บริการฯ ก่อนทำรายการ 

• การซื้อผลิตภัณฑ์ประกัน เฉพาะร้านค้าที่เป็นสมาชิกกับธนาคาร เท่านั้น โปรดตรวจสอบเงื่อนไข ณ จุดขายกับผู้ให้บริการก่อนทำรายการ

• ลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายผ่าน SMS ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. – 31 มี.ค. 67 เท่านั้น (ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว)

• หลังจากจบรายการธนาคาร จะรวบรวมยอดใช้จ่ายที่ครบตามเงื่อนไขที่กำหนดเพื่อมาคำนวณมูลค่าเครดิตเงินคืน โดยคำนวณจากยอดชำระเต็ม (รวมทุกประเภทบัตร ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม)

• จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,000 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ (รวมทุกประเภทบัตร ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม)

• ธนาคาร จะทำการเครดิตเงินคืนภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดรายการ โดยจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลัก 

• สมาชิกบัตรฯ ซิตี้ ต้องคงสถานภาพสมาชิกบัตร จนถึง ณ วันที่ทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี

• ธนาคารไม่ได้ชี้ช่องให้มีการทำประกันภัย/ประกันชีวิตหรือเป็นตัวแทนหรือเป็นนายหน้าในการให้ประกันวินาศภัย/ประกันชีวิตแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมกับบริษัทประกันภัยก่อนซื้อประกันวินาศภัย/ประกันชีวิต 

• ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้

• สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้ ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น

 

สำหรับการซื้อประกันผ่านช่องทาง Online หรือการสแกนจ่ายผ่าน QR Code

กรณีที่ลูกค้าซื้อประกันผ่านช่องทาง Online หรือการสแกนจ่ายผ่าน QR Code แล้วชำระเงินด้วยบัตรเครดิตซิตี้ ต้องสอบถามบริษัทประกันนั้นๆว่าการจ่ายผ่านช่องทาง Online หรือผ่าน QR Code นั้นมี MCC Code ที่ตรงกับเงื่อนไขของโปรหรือไม่ (6300,5960)

 

สำหรับการชำระเบี้ยประกัน AIA

• รวมทั้งการจ่ายเบี้ยประกันปีแรก และการจ่ายเบี้ยประกันปีต่ออายุ

• ยกเว้นการชำระเบี้ยประกันชีวิตในกลุ่ม Unit Linked

 

ร้านค้าที่ร่วมรายการ ยอดชำระเต็มจำนวน

• ร้านค้าที่จดประเภทธุรกิจกับทาง Visa และ Mastercard® ด้วย MCC 5960 และ 6300 (ธุรกิจประกันภัย)

• MCC Code คือประเภทธุรกิจที่ทางร้านค้ายื่นแจ้ง เมื่อสมัครบริการร้านค้ารับบัตรฯกับธนาคารต่างๆ