คลิกปุ๊บ รับปั๊บ ลงทะเบียนรับสิทธิวันนี้​ รับฟรี ความคุ้มครองประกันชีวิตกลุ่ม 50,000 บาท​

คลิกปุ๊บ รับปั๊บ ลงทะเบียนรับสิทธิวันนี้​ รับฟรี ความคุ้มครองประกันชีวิตกลุ่ม 50,000 บาท​

ข่าวดี! ขยายระยะเวลารับสิทธิถึง 31 ก.ค. 2566​

สิทธิประโยชน์และความคุ้มครอง​

การประกันชีวิตกลุ่มให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตกรณีเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ จำนวนเงิน 50,000 บาท​

คุณสมบัติของสมาชิกที่ได้รับสิทธิ​

1. สมาชิก (ไม่รวมคู่สมรสและบุตร) ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มแบบนายจ้างลูกจ้าง ทั้งกรมธรรม์ปีแรก​ และกรมธรรม์ปีต่ออายุที่กรมธรรม์ดังกล่าวมีประกันสุขภาพกลุ่มแบบผู้ป่วยใน  ซึ่งมีวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ หรือวันครบรอบปีกรมธรรม์ ตั้งแต่ 1–31 มกราคม 2566 เท่านั้น​

2. เฉพาะกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มแบบไม่สำเร็จรูป (Non-package) ไม่รวมกรมธรรม์แบบสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ​

3. สมาชิกที่มีสัญชาติไทย และมีอายุตั้งแต่ 15 ปี และไม่เกิน 64 ปี จำกัด 1 สิทธิต่อรายชีวิต

ระยะเวลาคุ้มครอง​

ความคุ้มครองจะเริ่มในวันที่ 1 สิงหาคม 2566 หรือวันถัดไปหลังจากลงทะเบียนรับสิทธิแคมเปญ แล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นภายหลัง และบริษัทฯ อนุมัติให้เข้าร่วมการประกันภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยความคุ้มครองสิ้นสุดในวันที่ 31 กรกฎาคม 2567