อุ่นใจ หายห่วง เอไอเอจัดให้

อุ่นใจ หายห่วง เอไอเอจัดให้​

ไม่ต้องตรวจสุขภาพก่อนทำประกัน​

ลงทะเบียนรับสิทธิวันนี้ รับคุ้มอีกหลายต่อ​

เงื่อนไขสำคัญโดยย่อ​

ต่อที่ 1​

• ผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการต้องมีสัญชาติไทย และมีอายุตั้งแต่ 20 ปี และไม่เกิน 60 ปี ณ วันที่ลงทะเบียนรับสิทธิผ่านแอปพลิเคชัน AIA iService ​

• สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าบริษัทที่มีประกันกลุ่มเอไอเอที่ได้รับสิทธิในการเข้าร่วมโครงการเท่านั้น ​
• เอไอเอจะส่งรหัสเพื่อรับ True Money Wallet มูลค่า 50 บาท ผ่านหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ท่านลงทะเบียนไว้ ภายใน 30 วันทำการ หลังจากลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ​


ต่อที่ 2​

• หลังจากที่ท่านลงทะเบียนยืนยันเข้าร่วมโครงการพิเศษ “อุ่นใจ หายห่วง เอไอเอจัดให้” ท่านจะได้รับสิทธิในการซื้อกรมธรรม์และสัญญาเพิ่มเติม โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ หรือตอบคำถามสุขภาพอย่างสั้น ตามแบบประกันภัยรายบุคคลที่เข้าร่วมโครงการนี้ และจะต้องใช้สิทธินี้ ภายใน 90 วัน หลังจากวันที่ระบุในจดหมายแจ้งสิทธิถึงท่าน​


ต่อที่ 3 

• สำหรับผู้เอาประกันภัยที่ซื้อกรมธรรม์ในโครงการพิเศษ "อุ่นใจ หายห่วง เอไอเอจัดให้" และต้องได้รับอนุมัติภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566​

• แบบประกันภัยที่ร่วมรายการส่งเสริมทางการตลาดนี้ ได้แก่ แบบประกันภัยหลักและสัญญาเพิ่มเติมของเอไอเอทุกประเภท ยกเว้น แบบประกันยูนิต ลิงค์ และกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลทุกแบบ​
• เอไอเอจะจัดส่งบัตรกำนัล Lotus's มูลค่าสูงสุด 1,000 บาท ให้ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ของผู้เอาประกันภัยที่ระบุในใบคำขอเอาประกันภัย ซึ่งมีระยะเวลาในการจัดส่งภายใน 60 วัน หลังจากวันที่ออกบันทึกสลักหลัง​
• กรณีที่ของขวัญหมดลงก่อนจบโครงการ เอไอเอขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของขวัญในมูลค่าที่เทียบเท่าหรือใกล้เคียงกัน รวมถึงเงื่อนไขโดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางสื่อสารของเอไอเอ​
• สงวนสิทธิ์ในการให้ของขวัญเฉพาะผู้เอาประกันภัยที่ซื้อแบบประกันภัยที่มีที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น เพื่อประโยชน์ในการจัดส่งของขวัญให้แก่ผู้เอาประกันภัย​