รับสิทธิผ่อนชำระ 0% นาน 6 เดือน สำหรับเบี้ยประกันภัยปีแรก ผ่านบัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารทหารไทยธนชาต

ต้อนรับสิ้นปี 2566 ครั้งแรกกับการรับสิทธิผ่อนชำระ 0% นาน 6 เดือน สำหรับเบี้ยประกันภัยปีแรก ผ่านบัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารทหารไทยธนชาต

ชำระเบี้ยประกันภัยปีแรกสุดคุ้ม รับสิทธิผ่อนชำระ 0% นาน 6 เดือน เมื่อสมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติแบบต่อเนื่อง (AutoPay) ผ่านบัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารทหารไทยธนชาต

ตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2567

หมายเหตุ
- เฉพาะกรมธรรม์ที่ร่วมรายการ โดยมีงวดการชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายปี และมีเบี้ยประกันภัยปีแรกตั้งแต่ 3,500 บาทขึ้นไปเท่านั้น ยกเว้นแบบประกันชีวิตแบบชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว แบบประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) และผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตในกลุ่มยูนิต ลิงค์ (Unit Linked)

- ผู้ถือบัตรเครดิตจะไม่ได้รับคะแนนทุกประเภทจากยอดแบ่งจ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารทหารไทยธนชาต

- ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้น บัตรเครดิต SCB M ของธนาคารไทยพาณิชย์

- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก รายละเอียด ข้อกำหนด เงื่อนไข และ/หรือสิทธิประโยชน์ใด ๆ ของรายการนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านทางช่องทางสื่อสารของธนาคาร และ/หรือ เอไอเอ