บัตรเครดิตกสิกรไทย

ชำระเบี้ยประกันเอไอเอทั้งปีแรกและปีต่ออายุ รับคุ้ม 2 ต่อ*

(ยกเว้นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตในกลุ่ม ยูนิต ลิงค์)

วันที่ 1 พ.ย. 66 – 31 ธ.ค. 66

ต่อที่ 1 ชำระเต็มจำนวนรับคะแนน K Point เพิ่มสูงสุด 35,000 คะแนน*  

ใช้จ่ายครบ...บาท/เซลส์สลิป

รับคะแนน K Point พิเศษเพิ่ม*  

20,000-49,999 บาท

1,400 คะแนน = เครดิตเงินคืน 140 บาท

50,000-99,999 บาท

3,500 คะแนน = เครดิตเงินคืน 350 บาท

100,000-299,999 บาท

7,000 คะแนน= เครดิตเงินคืน 700 บาท

300,000-499,999 บาท

21,000 คะแนน = เครดิตเงินคืน 2,100 บาท

500,000 บาทขึ้นไป

35,000 คะแนน = เครดิตเงินคืน 3,500 บาท

ลงทะเบียนผ่าน SMS พิมพ์ IS เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888

(ค่าบริการครั้งละ 3 บาท) ตัวอย่าง IS 123456789101

ต่อที่ 2  รับเครดิตเงินคืน 12%**เมื่อใช้คะแนน K Point แลกเท่ายอดชำระเบี้ยประกัน 

วิธีการแลกคะแนน

SMS พิมพ์ KIR (เว้นวรรค) หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย (วรรค) จำนวนยอดชำระเบี้ยประกัน (ไม่ใส่ตัวเลขหลังจุดทศนิยม) ส่งมาที่ 4545888 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท)

ตัวอย่าง คุณ ก. ใช้จ่ายผ่านบัตร 12,500.50 บาท ด้วยบัตรหมายเลข XXXX123456789999

คุณ ก. ต้องส่ง SMS พิมพ์  KIR 123456789999 12500  แล้วส่งมาที่ 4545888

*เงื่อนไข ต่อที่ 1 การรับคะแนนสะสม K Point

วิธีลงทะเบียน :สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ โดยสามารถลงทะเบียน ผ่าน SMS พิมพ์ IS เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 และได้รับข้อความตอบกลับ

• ยอดใช้จ่ายที่ร่วมรายการ: • ธนาคารจะคำนวณยอดคะแนนสะสมจากยอดใช้จ่ายในหมวดประกันโดยยึดตาม MCC Code ร้านค้าที่ Visa และ MasterCard International กำหนดดังนี้ 00063, 05960, 06300 ภายใต้บัตรหมายเลขเดียวกัน ชื่อ – สกุลเดียวกัน ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 66 – 31 ธ.ค. 66

• วิธีการคำนวณคะแนน K Point พิเศษ : •ธนาคารจะคำนวณยอดการใช้จ่ายจากบัตรเครดิตที่ลงทะเบียนเท่านั้น • จำกัดยอดใช้จ่ายสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท หรือคะแนนสะสมเพิ่มสูงสุด 35,000 คะแนน/ท่าน/ตลอดรายการ

• วิธีการคำนวณคะแนน K Point ปกติ:  • การคิดคะแนนสะสมคือ ยอดใช้จ่ายทุก 25 บาท จะได้รับคะแนนสะสมปกติ 1 คะแนน ยกเว้นบัตรเครดิตเดอะแพสชั่นกสิกรไทย ยอดใช้จ่ายทุก 25 บาท จะได้รับคะแนนสะสมปกติ 2 คะแนน

• ตัวอย่างการคำนวณคะแนน K Point พิเศษ : • ตัวอย่างการคิดคะแนนสะสม เช่น ผู้ถือบัตรซื้อประกันด้วยบัตรแพลทินัม 38,500 บาท (คะแนนสะสมพิเศษ 1,400 คะแนน และ 38,500/25= 1,540 คะแนนปกติ  รวมคะแนนสะสมทั้งหมดของยอดซื้อ 38,500 บาท ที่จะได้รับรวม 2,940 คะแนน • ตัวอย่างการคิดคะแนนสะสม เช่น ผู้ถือบัตรซื้อประกันด้วยบัตรแพชชั่น 55,500 บาท (คะแนนสะสมพิเศษ 3,500 คะแนน และ 55,500/25*2= 4,440 คะแนนปกติ  รวมคะแนนสะสมทั้งหมดของยอดซื้อ 55,500 บาท ที่จะได้รับรวม 7,940 คะแนน

• ระยะเวลาที่จะได้รับคะแนนสะสม K Point: ผู้ถือบัตรจะได้รับคะแนน K Point ปกติ โดยจะแสดงตามใบแจ้งยอดบัญชีบัตรของเดือนนั้นๆ และ ผู้ถือบัตรจะได้รับคะแนน K Point พิเศษ ในบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตร ภายใน 60 วันหลังจบโครงการ • กรณีที่ผู้ถือบัตร มีการลงทะเบียนหมายเลขบัตรเครดิต มากกว่า 1 ใบ ธนาคารขอสงวนสิทธิเข้าคะแนนสะสมพิเศษในบัตรเครดิตที่มียอดใช้จ่ายสูงสุดในโครงการ •

• วิธีการแลกคะแนน K Point เป็นเครดิตเงินคืน :

1. K Point รับเครดิตเงินคืนง่ายๆ บน K PLUS • กดปุ่ม Cash Rebate • กดเพื่อเลือกบัตร •เลือกบัตรเครดิตที่ต้องการแลกเครดิตเงินคืน • กรอกจำนวนคะแนนที่ต้องการแลกเครดิตเงินคืนระบบแสดงอัตราแลกเปลี่ยนและยืนยันเพื่อทำรยการ •กรอกรหัสผ่าน •แสดงสลิปเมื่อทำรายการสำเร็จ :

2. โทรแจ้งแลกคะแนนเป็นเครดิตเงินคืน K-Contact Center 02-888 8888

**เงื่อนไข สำหรับการใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืน 12%: สามารถตรวจสอบคะแนนคงเหลือก่อนทำรายการ ได้ที่ 02-8888888 กด 823 

• ผู้ถือบัตรต้องส่ง SMS แจ้งแลกคะแนนสะสมทุกครั้งที่ต้องการแลกรับเครดิตเงินคืน 12% โดยพิมพ์ KIR (วรรค) หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย (วรรค) จำนวนยอดใช้จ่าย (ไม่ใส่จุดทศนิยม) ส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท)

• ธนาคารจะคำนวณยอดเครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายที่ซื้อประกัน  เท่านั้น

• คะแนนสะสม K Point จะถูกตัดออกจากคะแนนสะสมของผู้ถือบัตรตามจำนวนคะแนนที่แจ้งแลกผ่านระบบ SMS 

• กรณีคะแนนสะสมไม่เพียงพอ ธนาคารจะไม่ดำเนินการแลกเครดิตเงินคืน 12% ให้กับผู้ถือบัตร

• คะแนนสะสมที่แลกไปแล้วไม่สามารถยกเลิก ขอคืน หรือเปลี่ยนแปลงได้

• ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตภายใน 7 วันทำการ • คะแนนสะสมจากบัตรเครดิตที่มีชื่อและสกุลเดียวกัน สามารถรวมกันเพื่อใช้แลกรับเครดิตเงินคืนในรายการที่กำหนด (ยกเว้นคะแนนจากบัตรเครดิตร่วมเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ-กสิกรไทย,บัตรพีทีทีบลูเครดิตการ์ด,บัตรเครดิตวันสยาม,บัตรเครดิตเดอะแพสชั่นคะแนนจากบัตรหลักและบัตรเสริมไม่สามารถนำมารวมกันได้และไม่สามารถนำมารวมกับคะแนนสะสมของบัตรอื่นได้

*/** เงื่อนไขรวม  ยอดใช้จ่ายที่ไม่ร่วมรายการ :

• ยอดค่าเบี้ยประกันชีวิตควบการลงทุน Unit Linked (MCC 6211) ยอดเรียกเก็บเป็นสกุลเงินต่างประเทศ, รายการแบ่งจ่ายรายเดือน KBank Smart Pay 0%, KBank Smart Pay By KPLUS, KBank Smart Pay By  Phone ที่เรียกเก็บเป็นรายเดือน, การซื้อหน่วยลงทุนทุกประเภท (SSF/SSFX/RMF), การชำระภาษีทุกประเภท ค่าธรรมเนียมต่างๆ รายการใช้จ่ายที่เข้าข่ายเพื่อการค้าและการพาณิชย์ ตลอดจนรายการค่าชำระสินค้า/บริการที่มีการขอคืน เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกในภายหลัง ยกเว้น •บัตรเครดิตนิติบุคคล บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดไทเทเนียมกสิกรไทย บัตรเครดิต LINE POINTS Credit Card  บัตร Fleet Card  บัตรเครดิตแฮปปี้ออนไลน์ บัตรเครดิตไทยเบฟ บัตรเครดิตวันสยามกสิกรไทย ไม่สามารถร่วมรายการได้

• ผู้ถือบัตรที่จะได้รับคะแนน K Point พิเศษ หรือ เครดิตเงินคืน จะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคาร จนถึงวันที่ได้รับ คะแนน K Point พิเศษ หรือ เครดิตเงินคืน ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ • ธนาคารจะเรียกคืนสิทธิประโยชน์หรือเรียกเก็บคะแนนสะสมพิเศษ หรือ เครดิตเงินคืน จากบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรตามมูลค่าของสิทธิประโยชน์ที่ผู้ถือบัตรได้รับ ในกรณีที่มีการให้คะแนนสะสมพิเศษ หรือ เครดิตเงินคืน ไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไข หรือกรณีที่ผู้ถือบัตรยกเลิก/ปฏิเสธรายการหรือการชำระเงินในภายหลัง

• ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

• ในกรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งใดๆ คำตัดสินของธนาคาร ถือเป็นที่สิ้นสุด

• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center 02-888 8888