บัตรเครดิตเคทีซี

เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัยของ AIA แบบเต็มจำนวน ทั้งเบี้ยประกันภัยปีแรกและปีต่ออายุ ผ่านทุกช่องทาง ด้วยบัตรเครดิต KTC  รับสิทธิพิเศษสุดคุ้ม 2 สิทธิ 

*ยกเว้นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตในกลุ่มยูนิต ลิงค์ เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด  

รายละเอียดโปรโมชัน

สิทธิพิเศษที่ 1: เลือกรับสิทธิพิเศษที่ตรงใจ คะแนนพิเศษ หรือเครดิตเงินคืน โดยไม่จำกัดยอดรับสูงสุดตลอดรายการ

เลือกรับสิทธิพิเศษ

Option 1

Option 2

ยอดชำระเบี้ยประกันภัย/
เซลล์สลิป

คะแนนพิเศษ

เพิ่มจากคะแนนปกติ

เครดิตเงินคืน*

Tier 1: >= 100,000 บาท

40%

0.80%

Tier 2: 50,000 – 99,999 บาท

30%

0.70%

Tier 3: 10,000 - 49,999 บาท

25%

0.60%

หมายเหตุ: 
- สมาชิกต้องลงทะเบียนเข้าร่วมรายการเพื่อรับสิทธิ์ตามที่ KTC กำหนด และหากสมาชิกลงทะเบียนซ้ำกันทั้ง 2 รหัส (คะแนนพิเศษ หรือเครดิตเงินคืน) KTC จะยึดการลงทะเบียนครั้งหลังสุดเพื่อมอบสิทธิพิเศษ
- สมาชิกที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เครดิตเงินคืน จะไม่ได้รับคะแนนทุกประเภทจากยอดชําระค่าเบี้ยประกันที่นํามาคํานวณเพื่อมอบเครดิตเงินคืนตามรายการนี้

สิทธิพิเศษที่ 2 : คะแนน KTC FOREVER ทุก 1,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน 13% หรือ 130 บาท

เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัย AIA ทั้งเบี้ยประกันภัยปีแรก และปีต่ออายุ ผ่านบัตรเครดิต KTC ทุก 1,000 บาท/เซลส์สลิป รับสิทธิ์ใช้คะแนน KTC FOREVER ทุก 1,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน 13% หรือ 130 บาท คืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต

หมายเหตุ: 
- ลูกค้าสามารถใช้คะแนน KTC FOREVER ได้ตามจํานวนที่ต้องการแลกรับเครดิตเงินคืน สูงสุดไม่เกินยอดชําระค่าเบี้ยประกันผ่านบัตรฯ/เซลส์สลิป
- ลูกค้าต้องลงทะเบียนเข้าร่วมรายการเพื่อรับสิทธิ์ตามที่ KTC กำหนด