รายละเอียดสิทธิพิเศษ

 • รับฟรี LINE MAN Food Discount Code มูลค่า 50 บาท (เฉพาะค่าอาหารและเครื่องดื่มเท่านั้น) เมื่อมียอดการสั่งซื้ออาหารและเครื่องดื่มขั้นต่ำต่อออเดอร์ที่ 150 บาท (ไม่รวมค่าบริการจัดส่ง) 
 • รับฟรี 1112 Delivery e-coupon มูลค่า 50 บาท (เฉพาะค่าอาหารและเครื่องดื่มเท่านั้น)  สำหรับการสั่งซื้อผ่าน application 1112 หรือ website https://www.1112delivery.com/ เท่านั้น
 • รับสิทธิได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2565

วิธีการรับสิทธิพิเศษ

 • รับสิทธิ ผ่านแอปพลิเคชัน AIA iService เมนูสิทธิพิเศษ ทั้งนี้ รหัสที่ได้รับจากแอปพลิเคชันมีผลบังคับใช้ในระยะเวลา 30 นาที กรุณากดรับสิทธิเมื่อใช้บริการเท่านั้น
 • การกดรหัสเพื่อรับสิทธิผ่านแอปพลิเคชัน AIA iService สำเร็จถือว่าได้ใช้สิทธิในครั้งนั้นโดยสมบูรณ์ สงวนสิทธิ์การไม่ชดเชยหรือทดแทนจำนวนสิทธิกรณีเกิดข้อผิดพลาดใดๆ จากผู้ใช้สิทธิ

เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้เอกสิทธิ์พิเศษจากบริษัทพันธมิตร

 • สิทธิพิเศษนี้สามารถแลกรับสิทธิได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2565
 • สิทธิพิเศษนี้ สำหรับลูกค้าเอไอเอที่ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทรายเดี่ยวและกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุเท่านั้น
 • สงวนสิทธิ์รับฟรี LINE MAN Food Discount Code มูลค่า 50 บาท (เฉพาะค่าอาหารและเครื่องดื่มเท่านั้น)
  • จำกัด 2 สิทธิต่อท่าน ต่อเดือน จำกัดจำนวนทั้งหมด 5,000 สิทธิ ต่อเดือน
  • โค้ดส่วนลดใช้เป็นส่วนลดค่าอาหารและเครื่องดื่มในการสั่งอาหาร เฉพาะร้านอาหารที่เข้าร่วมรายการ (ร้านที่ค่าบริการจัดส่ง 0 บาท และร้านที่มีโปรโมชันค่าบริการจัดส่ง) ผ่านแอปพลิเคชัน LINE MAN เท่านั้น
  • ยอดการสั่งซื้ออาหารและเครื่องดื่มที่มีการใช้โค้ดส่วนลด สามารถชำระได้ทั้งการจ่ายในรูปแบบเงินสดและบัตรเครดิต
  • กำหนดยอดการสั่งซื้ออาหารและเครื่องดื่มขั้นต่ำต่อออเดอร์ที่ 150 บาท (ไม่รวมค่าบริการจัดส่ง) ต่อการใช้โค้ดส่วนลด 1 ครั้ง
  • โค้ดส่วนลดนี้ใช้เป็นส่วนลดเฉพาะค่าอาหาร หรือเครื่องดื่ม ไม่รวมค่าบริการจัดส่ง
 • สงวนสิทธิ์รับฟรี 1112 Delivery e-coupon มูลค่า 50 บาท (เฉพาะค่าอาหารและเครื่องดื่มเท่านั้น)
  • จำกัด 2 สิทธิต่อท่าน ต่อเดือน จำกัดจำนวนทั้งหมด 5,000 สิทธิ ต่อเดือน
  • ยอดในการสั่งซื้อ 1 ครั้ง จะต้องมียอดสั่งซื้อค่าอาหาร หรือเครื่องดื่มขั้นต่ำ เท่ากับยอดส่วนลดที่ใช้
  • โค้ดส่วนลดนี้ใช้เป็นส่วนลดเฉพาะค่าอาหาร เครื่องดื่ม ไม่รวมค่าบริการจัดส่ง
  • โค้ดส่วนลดไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลดอื่นๆ (% ส่วนลด) เว้นแต่สินค้านั้นลดราคาหน้าแอปพลิเคชัน 1112 Delivery หรือเว็บไซต์ https://www.1112delivery.com/
  • โค้ดส่วนลดไม่สามารถใช้ได้กับรายการสินค้าที่จัดส่งโดย partner service (ค่าจัดส่งโดย partner service จะคิดตามระยะทาง)
  • กรุณาระบุโค้ดส่วนลดล่วงหน้าก่อนทำการชำระเงินในแอปพลิเคชัน 1112 Delivery หรือเว็บไซต์ https://www.1112delivery.com/
  • การสั่งอาหาร 1 ครั้ง (ใบเสร็จรับเงิน 1 ใบ) สามารถใช้โค้ดส่วนลดได้เพียง 1 โค้ดเท่านั้น
  • โค้ดส่วนลดสามารถใช้ได้กับแบรนด์ The Pizza Company, Swensen’s, Bonchon, Burger King, Sizzler, Dairy Queen, The Coffee Club, S&P, Urban Pizza, Basil (แบรนด์ Songfa, Sergeant, Bread Talk รบกวนตรวจสอบกับ 1112 Delivery ก่อนเพื่อรับการยืนยันจากแบรนด์)
 • หากกรอกโค้ดส่วนลดไม่สมบูรณ์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการใช้ส่วนลด
 • โค้ดส่วนลดไม่สามารถเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
 • บริษัทไม่รับผิดชอบในการสูญหาย หรือมีผู้อื่นนำโค้ดส่วนลดดังกล่าวไปใช้ในทุกกรณี
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อกำหนดการให้บริการโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรณีมีข้อสงสัย หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการผลิตภัณฑ์ และข้อเสนอใดๆ ที่นำเสนอโดยพันธมิตรผู้ให้บริการ กรุณาติดต่อกับผู้ให้บริการโดยตรง และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเอไอเอถือเป็นที่สิ้นสุด
 • กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับสิทธิพิเศษและแคมเปญนี้ได้ที่ https://bit.ly/2SbjNBu