โปรโมชั่นประจำเดือน

ห้องอาหารเกาหลีคองจู (KONGJU)

1 มีนาคม – 31 ธันวาคม 2565 dot ช่วงเวลา 11.30 น. – 14.00 น. และ 17.30 น. – 22.00 น.