บริการพบแพทย์ออนไลน์ (Telemedicine)

แคมเปญพิเศษ

 

สำหรับลูกค้าเอไอเอที่ถือกรมธรรม์ประกันภัยรายเดี่ยว ที่มีความคุ้มครองผู้ป่วยนอก (OPD)

เพียงลงทะเบียนและเพิ่มสิทธิประกันเอไอเอใน แอปพลิเคชัน MORDEE (หมอดี)

จำกัดสิทธิ 2,000 ท่านแรก

 

1. รับ TRUE MONEY E-VOUCHER 50 บาท

2. สำหรับผู้ลงทะเบียนลำดับที่ 10, 20, 30, … 2,000 รับ TRUE MONEY E-VOUCHER 300 บาท

ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 นี้เท่านั้น

 

E-VOUCHER จะถูกจัดส่งทาง SMS ที่ลงทะเบียน กับแอปพลิเคชั่นหมอดีภายใน 3 วันทำการ

คลิกเพื่อเริ่มลงทะเบียน

(ใช้บริการผ่านโทรศัพท์มือถือได้เท่านั้น)

รับชมตัวอย่างประสบการณ์ใช้งาน TELEMEDICINE

  • รางวัล True Money e-voucher สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้า 2,000 ท่านแรกที่ลงทะเบียนเพิ่มสิทธิประกันเอไอเอในแอปพลิเคชัน MorDee (หมอดี) ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2565 โดยมีอายุการใช้งานถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 
  • สงวนสิทธิ์จำนวนรางวัลสูงสุด 1 รางวัลต่อลูกค้า 1 ท่าน  
  • รางวัล True Money e-voucher จะถูกจัดส่งทาง SMS หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ลูกค้าลงทะเบียนกับแอปพลิเคชัน MorDee (หมอดี) ภายใน 3 วันทำการ 
  • บริการพบแพทย์ออนไลน์เป็นชื่อทางการตลาดของการรักษาพยาบาลโดยการแพทย์ทางไกลหรือโทรเวช (Telemedicine) การบริการอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ผู้เอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียด ข้อกำหนด หรือเงื่อนไขต่าง ๆ เพิ่มเติม 
  • บริษัท ชีวีบริรักษ์ จำกัด ผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาล ชีวีบริรักษ์ คลินิกเวชกรรม (“ชีวี”) และ บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด (“ทรูดิจิทัล”) เป็นบริษัทนอกกลุ่มบริษัทเอไอเอที่มีความเป็นอิสระ กลุ่มบริษัทเอไอเอไม่มีความเกี่ยวข้องกับ ชีวี หรือ ทรูดิจิทัล ในแง่ของการถือหุ้นและผู้บริหาร และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจใด ๆ ของ ชีวี หรือ ทรูดิจิทัล 
  • รายการส่งเสริมการขายต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากความคุ้มครองภายใต้เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย เป็นการสนับสนุนจากทรู ดิจิทัล กรุ๊ป รวมถึงเอไอเอไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางและขนส่งต่าง ๆ เช่น การเดินทางของบุคลากรทางการแพทย์และการจัดส่งยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือทางการแพทย์ สิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ และเอกสารต่าง ๆ เป็นต้น 
  • รายละเอียดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่เอไอเอ ชีวี และ ทรูดิจิทัล กำหนด โดยเงื่อนไขและระยะเวลาการให้บริการอาจปรับเปลี่ยนได้ 
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก แก้ไข รายละเอียดหรือเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า