บริการพบแพทย์ออนไลน์ (Telemedicine)

เริ่มต้นใช้บริการพบแพทย์ออนไลน์

คลิกเลย

(ใช้บริการผ่านโทรศัพท์มือถือได้เท่านั้น)

     

 

รับชมตัวอย่างประสบการณ์ใช้งานจริง

  • รายการส่งเสริมการขายต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันกลุ่ม เป็นการสนับสนุนจากทรู ดิจิทัล กรุ๊ป เอไอเอไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางและขนส่งต่าง ๆ
  • โค้ดปรึกษาแพทย์ฟรี สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าทุกท่านที่ลงทะเบียนเพิ่มสิทธิประกันกลุ่ม ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 โดยมีอายุการใช้งานถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
  • โค้ดปรึกษาแพทย์ฟรี จะถูกจัดส่งทาง SMS หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ลูกค้าลงทะเบียนกับแอปพลิเคชัน MorDee (หมอดี) ภายใน 7 วันทำการ
  • โค้ดปรึกษาแพทย์ฟรี ครอบคลุมเฉพาะค่าบริการพบแพทย์ออนไลน์ไม่จำกัดสาขาแพทย์ผ่านแอปพลิเคชัน MorDee (หมอดี) จำนวน 1 ครั้งเท่านั้น กรณีมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากการใช้บริการ เช่น ค่ายา ค่าบริการส่งยา หรือค่าใช้จ่ายอื่นใด ๆ นอกเหนือจากค่าพบแพทย์ออนไลน์ ผู้ใช้บริการต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเหล่านี้ด้วยตนเอง
  • โปรโมชัน ฟรี ค่าจัดส่งยา จำกัดถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 เป็นรายการส่งเสริมการขายที่ได้รับการสนับสนุนจากทรู ดิจิทัล กรุ๊ป เอไอเอไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางและขนส่งต่าง ๆ เช่น การเดินทางของบุคลากรทางการแพทย์ การจัดส่งยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือทางการแพทย์ สิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและเอกสารต่าง ๆ เป็นต้น
  • e-voucher Lotus’s มูลค่า 50 บาท สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้า 20 ท่านแรกที่ลงทะเบียนเพิ่มสิทธิประกันกลุ่ม ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 โดยมีอายุการใช้งานถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เพียงส่งภาพหน้าจอยืนยันการเพิ่มสิทธิประกันกลุ่มมาที่ Line ID: @MORDEEAPP (หลังผูกสิทธิประกันกลุ่มในแอปพลิเคชัน MorDee (หมอดี) แล้วไปที่โปรไฟล์)
  • บริการพบแพทย์ออนไลน์เป็นชื่อทางการตลาดของการรักษาพยาบาลโดยการแพทย์ทางไกลหรือโทรเวช (Telemedicine) การบริการอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม สมาชิกผู้เอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียด ข้อกำหนด หรือเงื่อนไขต่าง ๆ เพิ่มเติม
  • บริษัท ชีวีบริรักษ์ จำกัด ผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาล ชีวีบริรักษ์ คลินิกเวชกรรม (“ชีวี”) และ บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด (“ทรูดิจิทัล”) เป็นบริษัทนอกกลุ่มบริษัทเอไอเอที่มีความเป็นอิสระ กลุ่มบริษัทเอไอเอไม่มีความเกี่ยวข้องกับ ชีวี หรือ ทรูดิจิทัล ในแง่ของการถือหุ้นและผู้บริหาร และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจใด ๆ ของ ชีวี หรือ ทรูดิจิทัล
  • รายละเอียดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่เอไอเอ ชีวี และ ทรูดิจิทัล กำหนด โดยเงื่อนไขและระยะเวลาการให้บริการอาจปรับเปลี่ยนได้
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก แก้ไข รายละเอียดหรือเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า