บัตรเครดิตยูโอบี

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,000 บาท*  เมื่อจ่ายค่าเบี้ยประกันผ่านบัตรฯ แบบเต็มจำนวน 

*เงื่อนไขธนาคาร

• ธนาคารจะคำนวณยอดการซื้อผลิตภัณฑ์ประกัน หรือการชำระค่าเบี้ยประกันแบบเต็มจำนวน ผ่าน MCC 5960 และ MCC 6300 ของ Visa และ Mastercard®  เท่านั้น โปรดตรวจสอบ MCC กับผู้ให้บริการ ก่อนทำรายการ

• การซื้อผลิตภัณฑ์ประกัน เฉพาะร้านค้าที่เป็นสมาชิกกับธนาคาร เท่านั้น โปรดตรวจสอบเงื่อนไข ณ จุดขายกับผู้ให้บริการก่อนทำรายการ

• สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตยูโอบี บัตรเครดิต TMRW และบัตรเครดิตภายใต้แบรนด์ซิตี้ ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น

• ลูกค้าธนาคารยูโอบีที่ถือบัตรเครดิตภายใต้แบรนด์ซิตี้สามารถเข้าร่วมโปรโมชันนี้ได้ และจำกัดสิทธิ์รวมกัน

• หลังจากจบรายการ ธนาคารจะรวบรวมยอดใช้จ่ายที่ครบตามเงื่อนไขที่กำหนดเพื่อมาคำนวณมูลค่าเครดิตเงินคืน โดยคำนวณจากยอดชำระเต็ม (รวมทุกประเภทบัตร ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม)

• ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดรายการ โดยจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลัก

• สมาชิกบัตรเครดิตยูโอบี/ บัตรเครดิต TMRW/ บัตรเครดิตภายใต้แบรนด์ซิตี้ ต้องคงสถานภาพสมาชิกบัตร จนถึง ณ วันที่ธนาคารทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี

• ธนาคารไม่ได้ชี้ช่องให้มีการทำประกันภัย/ประกันชีวิตหรือเป็นตัวแทนหรือเป็นนายหน้าในการให้ประกันวินาศภัย/ประกันชีวิตแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมกับบริษัทประกันภัยก่อนซื้อประกันวินาศภัย/ประกันชีวิต

• ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา ตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้

• โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

• เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ผู้ให้บริการ/ บริษัทประกันภัย/ ประกันชีวิตกำหนด โปรดตรวจสอบรายละเอียดก่อนชำระเงิน

• กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องการคำนวณยอดเงินเครดิตคืน สมาชิกบัตรหลักต้องติดต่อธนาคาร เพื่อขอตรวจสอบ ความถูกต้องภายใน 3 เดือนนับจากวันสุดท้ายของเดือนที่สมาชิกบัตรฯ ลงทะเบียน

• ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในสินค้าและบริการ หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง

• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี 0-2285-1555

 

สำหรับการซื้อประกันผ่านช่องทาง Online หรือการสแกนจ่ายผ่าน QR Code

กรณีที่ลูกค้าซื้อประกันผ่านช่องทาง Online หรือการสแกนจ่ายผ่าน QR Code แล้วชำระเงินด้วยบัตรเครดิตยูโอบี หรือบัตรเครดิตภายใต้แบรนด์ซิตี้ ต้องสอบถามบริษัทประกันนั้นๆว่าการจ่ายผ่านช่องทาง Online หรือผ่าน QR Code นั้นมี MCC Code ที่ตรงกับเงื่อนไขของโปรหรือไม่ (6300,5960)
 

ร้านค้าที่ร่วมรายการ ยอดชำระเต็มจำนวน

• ร้านค้าที่จดประเภทธุรกิจกับทาง Visa และ Mastercard® ด้วย MCC 5960 และ 6300 (ธุรกิจประกันภัย)

• MCC Code คือประเภทธุรกิจที่ทางร้านค้ายื่นแจ้ง เมื่อสมัครบริการร้านค้ารับบัตรฯกับธนาคารต่างๆ
 

สำหรับการชำระเบี้ยประกัน AIA

• รวมทั้งการจ่ายเบี้ยประกันปีแรก และการจ่ายเบี้ยประกันปีต่ออายุ

• ยกเว้นการชำระเบี้ยประกันชีวิตในกลุ่ม Unit Linked