บทความ - Best Wealth

ลดหย่อนภาษีแสนสุขใจ มีประกัน AIA ลดหย่อนภาษีได้เป็น 100,000

 5 นาที
ประกันโรคร้ายแรง ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ภาษี ลดหย่อนภาษี ประกันชีวิตแบบบำนาญ ประกันชีวิตควบการลงทุน ประกันสะสมทรัพย์

🥳 แสนสุขใจกับชีวิตเกษียณแสนสำราญ เพราะมีเงินบำนาญไว้ใช้จ่ายในอนาคตที่แสนมั่นคง! พร้อมลดหย่อนภาษีสูงสุด 300,000 บาท

รู้หรือไม่?
โดยทั่วไปประกันชีวิตแบบบำนาญสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 200,000 บาท หรือถ้าหากคุณยังไม่มีประกันชีวิตใด ๆ เลย ก็สามารถซื้อประกันชีวิตแบบบำนาญเพื่อลดหย่อนภาษีเพียงอย่างเดียวได้สูงสุดถึง 300,000 บาท

แบบประกันที่แนะนำ
 ประกันชีวิตแบบบำนาญ AIA Annuity Fix
✅ ออกแบบรายรับหลังเกษียณด้วยแผนบำนาญที่คุณเลือกเองได้
✅ การันตีเงินคืนช่วงรับบำนาญ ไม่จ่ายเบี้ยทิ้ง
✅ ทำได้ตั้งแต่อายุ 20-55 ปี รับผลประโยชน์สูงสุดถึงอายุ 85 ปี
สนใจคลิก >> http://bit.ly/3FBYa3o

 

🥳 แสนสุขใจกับสุขภาพที่ดีในชีวิต เพราะมีประกันสุขภาพที่แสนอุ่นใจ ไว้คอยดูแลในวันที่เจ็บไข้หรือต้องป่วย! พร้อมลดหย่อนภาษีสูงสุด 100,000 บาท โดยทำประกันชีวิตพร้อมแนบสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ และ/หรือสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง ก็สามารถนำเบี้ยประกันสุขภาพมาลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาทต่อปี และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตก็จะสามารถลดหย่อนได้สูงสุดถึง 100,000 บาทต่อปี

แบบประกันที่แนะนำ

  ประกันชีวิตเพื่อความคุ้มครอง AIA Pay Life Plus (Non Par)
✅ เลือกจ่ายได้ 3 แบบ (10 ปี 15 ปี 20 ปี)
✅ รับเงินสูงสุด 90% หากอยู่ในภาวะป่วยระยะสุดท้าย
✅ ยิ่งซื้อทุนประกันสูง ยิ่งได้ส่วนลดค่าเบี้ยเพิ่ม
สนใจคลิก >> http://bit.ly/3Y3NL7L

  สัญญาเพิ่มเติม AIA Health Happy เหมา เบิ้ล คุ้ม อุ่นใจทุกการรักษา
✅ เหมา - จ่ายสูงสุด 25 ล้านบาท/รอบปีกรมธรรม์
✅ เบิ้ล - ผลประโยชน์สูงสุดเป็นสองเท่ากรณีเป็นโรคร้ายแรง
✅ คุ้ม - ด้วยบริการพบแพทย์ออนไลน์ (Telemedicine) และสิทธิพิเศษจาก AIA Vitality เช่น ส่วนลดค่าฟิตเนส ส่วนลดค่าอาหารสุขภาพ
สนใจคลิก >> http://bit.ly/3FaF1nF

  สัญญาเพิ่มเติม AIA Multi-Pay CI Plus โรคร้าย เจอ จ่าย หลายจบ ครบถึงการดูแล
✅ เจอ จ่าย รับเงินก้อนทันที ไม่ยุ่งยาก
✅ ครั้งแรกของไทยที่ให้คุณเคลมซ้ำบนโรคเดิมได้สำหรับ 3 โรคร้ายแรงยอดฮิต*
✅ ครอบคลุมโรคร้ายแรงรวม 62 โรค/การรักษา เคลมได้สูงสุดถึง 11 ครั้ง ผลประโยชน์สูงสุด 800% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย**
สนใจคลิก >> https://bit.ly/3MsXtfI

 

🥳 แสนสุขใจกับอนาคตที่แสนมั่นคง เพราะมีประกันชีวิตเพื่อความคุ้มครอง ประกันชีวิตควบการลงทุน และประกันชีวิตเพื่อการสะสมทรัพย์ ไว้เพื่อต่อยอดเงินออมที่มีให้งอกเงย! พร้อมลดหย่อนภาษีสูงสุด 100,000 บาท

แบบประกันที่แนะนำ

  ประกันชีวิตควบการลงทุน AIA Issara Plus (Unit Linked)
✅ มอบความคุ้มครองสูง และควบคู่การลงทุนกองทุนรวมได้พร้อมกัน
✅ ปรับเปลี่ยนได้ตามใจ ยืดหยุ่นได้สูงทุกช่วงชีวิต
✅ โอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่าประกันชีวิตทั่วไป
✅ ตอบโจทย์แผนการเงินรอบด้าน ทั้งชีวิต สุขภาพ และการลงทุน
สนใจคลิก >> http://bit.ly/3iOo4YZ

  ประกันชีวิตเพื่อการสะสมทรัพย์ AIA Excellent (Non Par)
✅ รับเงินคืนรายงวด 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้นทุก 4 ปี
✅ ยิ่งถือนาน ยิ่งคุ้มครองชีวิตเพิ่มขึ้น
✅ คุ้มครองยาวนาน 20 ปี
สนใจคลิก >> http://bit.ly/3Hkc77x

   ประกันชีวิตเพื่อความคุ้มครอง AIA Legacy Prestige Plus (Non Par)
✅ เหมาะกับการทำเพื่อส่งมอบทรัพย์สินให้ลูกหลาน
✅ เลือกระยะเวลาชำระเบี้ยประกันได้
✅ คุ้มครองตลอดชีพ (ถึงอายุครบ 99 ปี)
✅ รับส่วนลดเบี้ยประกันภัย ในกรณีที่มีสุขภาพดีกว่ามาตรฐาน
สนใจคลิก >> http://bit.ly/3BlhqQ9

หมายเหตุ
- เบี้ยประกันสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
- ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครอง รวมทั้งข้อยกเว้นไม่คุ้มครอง ของผลิตภัณฑ์ประกันภัย และเงื่อนไขที่เอไอเอประกาศ ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
- ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์
 
*ผลประโยชน์การกลับมาเป็นซ้ำของโรคร้ายแรงระดับรุนแรง (Relapsed CI) หลังจากบริษัทได้จ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรงระดับรุนแรง ดังต่อไปนี้เป็นครั้งแรกแล้ว “โรคมะเร็งระยะลุกลาม” “กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด” “โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน” และต่อมาเกิดการกลับมาเป็นซ้ำของโรคร้ายแรงระดับรุนแรงที่บริษัทได้เคยจ่ายผลประโยชน์ไปแล้วภายใต้เงื่อนไขตามกรมธรรม์ บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรงระดับรุนแรงอีก ในอัตราร้อยละ 100 ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สูงสุดโรคละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ผลประโยชน์การกลับมาเป็นซ้ำของโรคร้ายแรงระดับรุนแรง (Relapsed CI) จะไม่นำระยะเวลาห้ามเคลม (No Claim Period) มาพิจารณา และการจ่ายผลประโยชน์การกลับมาเป็นซ้ำของโรคร้ายแรงระดับรุนแรง (Relapsed CI) แต่ละครั้งจะถูกนับและใช้สิทธิภายใต้จำนวนครั้งสูงสุด (6 ครั้ง)
**กรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยและหรือยืนยันจากแพทย์ว่า เจ็บป่วยเป็นโรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลาง และหรือโรคร้ายแรงระดับรุนแรงตั้งแต่ 2 โรคขึ้นไป จากสาเหตุและหรือเหตุการณ์เดียวกัน บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรงที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้สัญญาเพิ่มเติมนี้สูงที่สุดเพียง 1 โรคเท่านั้น และให้รวมถึงกรณีที่เข้าเงื่อนไขตามที่ระบุในสัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ มัลติเพย์ ซีไอ