บทความ

สร้างทุนประกันชีวิตสูง ด้วยเบี้ยประกันที่เข้าถึงได้ กับเอไอเอ อิสระ พลัส (ยูนิต ลิงค์)

ประกันควบการลงทุน ประกันยูนิตลิงค์ วางแผนการเงิน วางแผนเกษียณ

วันนี้คุณมีทุนประกันชีวิตเพียงพอแล้วหรือยัง?

แต่โดยส่วนมากคนยังมีทุนประกันที่ไม่เพียงพอ เพราะว่าหากต้องการทุนประกันชีวิตสูง ในแบบประกันทั่วๆ ไปจะมีต้องจ่ายเบี้ยประกันสูงมาก แต่สำหรับแบบประกัน เอไอเอ อิสระ พลัส (ยูนิต ลิงค์) จะทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงทุนประกันที่สูง ได้ง่ายกว่าที่เคย

ลูกค้าอายุ 30 ปี สามารถมีทุนความคุ้มครอง 10 ล้านบาทได้ ด้วยเบี้ยประกันชีวิตเริ่มต้นเพียง 40,000 บาทต่อปีเท่านั้น*

อีกทั้งเมื่อภาระค่าใช้จ่ายลดลงแล้วก็สามารถลดทุนความคุ้มครอง เพื่อทำให้กรมธรรม์เล่มเดิมกลายเป็นเงินออมเพื่อการเกษียณได้อีกด้วย