บทความ

คุ้ม 3 ต่อ เมื่อลดหย่อนภาษีด้วยประกันสะสมทรัพย์

3 นาที
ลดหย่อนภาษี ประกันชีวิต ประกันสะสมทรัพย์ วางแผนการเงิน

ประโยชน์ 3 ต่อ ของประกันสะสมทรัพย์ ความมั่นคงที่มาพร้อมกับการลดหย่อนภาษีได้

    การทำประกันชีวิตสะสมทรัพย์เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการออมในรูปแบบประกันชีวิต โดยเมื่อเราจ่ายเบี้ยประกันภัยอย่างสม่ำเสมอตามระยะเวลาที่กำหนด ก็จะได้รับผลตอบแทนตามเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์เมื่อครบสัญญา ประกันในลักษณะนี้จึงมีประโยชน์ในการสร้างวินัยในการออมเงินระยะยาวให้เรามีเงินสำรองสำหรับใช้ในอนาคต การทำประกันชีวิตสะสมทรัพย์จึงช่วยคุ้มครองเงินต้น ทั้งยังช่วยให้เงินออมของเรางอกเงยได้อีกด้วย

    ขณะเดียวกันเบี้ยประกันภัยที่เราจ่ายไปแต่ละปีก็ยังสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้อีก โดยประกันชีวิตสะสมทรัพย์สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้ตามเบี้ยฯ ที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน 100,000 ต่อปี ตามหลักเกณฑ์ที่สรรพากรกำหนด แต่ต้องเลือกทำประกันชีวิตสะสมทรัพย์ที่ให้ความคุ้มครอง 10 ปีขึ้นไปเท่านั้นจึงจะลดหย่อนภาษีได้

    นอกจากนี้ด้วยความที่ประกันชีวิตสะสมทรัพย์เป็นประกันชีวิตรูปแบบนึง ผู้เอาประกันภัยจึงจะได้รับผลประโยชน์ความคุ้มครองชีวิตด้วย ทำให้แม้เมื่อเกิดเหตุไม่คาดคิดก็ยังมีเงินก้อนไว้ให้ครอบครัวไม่ลำบาก ช่วยลดภาระทางการเงินได้

รวมประกันชีวิตสะสมทรัพย์ที่น่าซื้อไว้ลดหย่อนภาษีจาก AIA

    ประกันชีวิตสะสมทรัพย์เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับคนที่ต้องการออมเงินในรูปแบบประกันควบคู่ไปกับความคุ้มครองชีวิต และการลดหย่อนภาษี โดยหากเราอยากทำประกันชีวิตสะสมทรัพย์เพื่อลดหย่อนภาษีสำหรับรายได้ที่ได้รับในปีนี้ ก็ต้องรีบซื้อประกันให้ทันก่อนสิ้นปี ซึ่ง AIA มีประกันชีวิตสะสมทรัพย์ที่ใช้ลดหย่อนภาษีได้มาแนะนำ 2 แบบด้วยกัน

1. AIA Endowment 15/25 (Non Par) | ประกันชีวิตเพื่อการสะสมทรัพย์ 15/25 (ไม่มีเงินปันผล)

    ประกันชีวิตสะสมทรัพย์ที่ให้คุณกำหนดเป้าหมายการออมในระยะกำลังดีที่ 15 ปี พร้อมรับความคุ้มครองชีวิตถึง 25 ปี ให้คุณและคนที่คุณรักได้อุ่นใจกับการมีเงินก้อนไว้ใช้ในอนาคต

สรุปโดยย่อ สิ่งที่คุณจะได้รับ

 • ชำระเบี้ยประกันภัย 15 ปี ระยะเวลาความคุ้มครองชีวิต 25 ปี
 • รับเงินคืนตามเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์รวม 144% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • รับสิทธิ์ยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัยของแบบประกันภัยหลักหากเกิดกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรก่อนอายุครบ 60 ปี*
 • เบี้ยประกันภัยใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ตามเบี้ยฯ ที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท

*ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ได้รับความคุ้มครอง ภายใต้สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์การยกเว้นเบี้ยประกันภัย WP (สูงสุดไม่เกิน 4 ล้านบาทต่อรายชีวิต)

2. AIA Excellent (Non Par) | ประกันชีวิตเพื่อการสะสมทรัพย์ (ไม่มีเงินปันผล)

    ประกันชีวิตสะสมทรัพย์ที่จะช่วยคุณสร้างวินัยทางการเงินที่ดี และยังอุ่นใจกับความคุ้มครองชีวิตที่มั่นคง

สรุปโดยย่อ สิ่งที่คุณจะได้รับ

 • ชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี ระยะเวลาความคุ้มครอง 20 ปี
 • รับเงินคืนรายงวด* 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น ทุก 4 ปี
 • ครบกำหนดสัญญารับผลประโยชน์ 300% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย รวมผลประโยชน์เงินคืนตลอดสัญญาทั้งสิ้น 340%
 • รับสิทธิ์ยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัยของแบบประกันภัยหลักหากเกิดกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรก่อนอายุครบ 60 ปี**
 • เบี้ยประกันภัยใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ตามเบี้ยฯ ที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท

* ในกรณีคงเงินคืนสะสมไว้กับบริษัท ผู้เอาประกันภัยจะได้รับอัตราดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามที่บริษัทประกาศกำหนดโดยสามารถตรวจสอบได้ที่ https://www.aia.co.th/th/help-support/policy-services/yield

** ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์การยกเว้นเบี้ยประกันภัย WP(สูงสุดไม่เกิน 4 ล้านบาทต่อรายชีวิต)

เคล็ด(ไม่)ลับ ซื้อประกันชีวิตสะสมทรัพย์ให้ได้ประโยชน์สูงสุด

1. ศึกษารายละเอียดของประกันนั้นให้ดี การเลือกซื้อประกันชีวิตไม่ว่าจะเป็นประกันสะสมทรัพย์หรือประกันแบบอื่น ๆ เราควรที่จะศึกษาและอ่านรายละเอียดเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ให้ชัดเจนก่อนทุกครั้ง ตั้งแต่จำนวนเบี้ยประกันภัยไปจนถึงระยะเวลาในการคุ้มครอง ข้อดี-ข้อเสีย ผลประโยชน์ที่จะได้รับ หรือความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต เพื่อที่จะได้เลือกกรมธรรม์ที่เหมาะสมกับความต้องการของเรา

2. วางเป้าหมายทางการเงิน เพื่อกำหนดว่าควรทำประกันชีวิตแบบระยะสั้นหรือยาว เช่น หากคุณมีเป้าหมายต้องการออมระยะสั้นเพราะยังต้องการความคล่องตัวทางการเงิน (ออมรูปแบบประกัน) เช่น ต้องการออมไว้เป็นเงินสำรองฉุกเฉิน ต้องการออมเงินไปดาวน์บ้านหรือลงทุนทำธุรกิจ แบบนี้จะเหมาะกับประกันชีวิตสะสมทรัพย์แบบระยะสั้นมากกว่า แต่หากคุณต้องการสำรองเงินไว้ใช้ในอนาคตในระยะยาว เช่น สำรองค่าใช้จ่ายหลังเกษียณ หรือเป็นทุนการศึกษาลูกในอนาคต ไม่ได้รีบร้อนใช้เงินและมองหาผลตอบแทนที่มากกว่าในระยะยาว การทำประกันชีวิตสะสมทรัพย์แบบระยะยาวก็จะเหมาะสมมากกว่า แถมยังได้รับความคุ้มครองชีวิตที่ยาวนานกว่าอีกด้วย ดังนั้นในการเลือกทำประกันชีวิตสะสมทรัพย์จึงควรพิจารณาจากเป้าหมายในการออมเงินของคุณเป็นหลัก

3. เลือกแบบประกันที่มั่นใจว่าจ่ายเบี้ยประกันภัยไหว ข้อนี้สำคัญมาก ควรประเมินความสามารถในการบริหารเงินของตัวเองก่อน เพื่อให้สามารถชำระเบี้ยประกันภัยได้ครบตามกำหนด ไม่หยุดกลางคัน เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องทิ้งกรมธรรม์ หรือเวนคืนก่อนครบสัญญา จนเสียผลประโยชน์ที่ควรได้รับไปอย่างน่าเสียดาย

ได้ความรู้เกี่ยวกับประกันสะสมทรัพย์กันมาเต็มอิ่มแล้ว สำหรับใครที่กำลังมองหาประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์เพื่อนำไปลดหย่อนภาษีปีนี้ อย่ารอช้า  สามารถคลิกเข้าไปดู รายละเอียดของแบบประกันสะสมทรัพย์เพิ่มเติม หรือติดต่อตัวแทน AIA ให้ช่วยวางแผนภาษีได้เลยครับ

หมายเหตุ: 

 • เบี้ยประกันชีวิตสามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 • ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครอง รวมทั้งข้อยกเว้นไม่คุ้มครอง ของผลิตภัณฑ์ประกันภัย และเงื่อนไขที่เอไอเอประกาศ ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์