บทความ

อยากประสบความสำเร็จ ต้องมีทั้งแผน "เชิงรุก" และ "เชิงรับ" ให้สมดุล

ประกันสุขภาพ ประกันโรคร้าย ประกันผู้ป่วยนอก ประกันคุ้มครองรายได้ ข้อดีของการทำประกัน เทคนิคบริหารเงิน ประกันควบการลงทุน การบริหารจัดการความเสี่ยง ประกันมะเร็ง

เรามาดูกันว่า มีรูปแบบประกันใดที่เหมาะสำหรับคนที่อยากจะลุยไปข้างหน้าได้อย่างเต็มกำลัง โดยไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลัง ช่วยให้เราโอนย้ายความเสี่ยงและไปถึงเป้าหมายตามที่เราต้องการได้  ตัวอย่างเช่น
 


หมายเหตุ

• ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์

• ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์