บทความ - Good Health

ติดโควิด-19 พบแพทย์ออนไลน์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย พร้อมส่งยาถึงบ้าน

3 นาที
ประกันโรคร้ายแรง สัญญาเพิ่มเติม ประกันสุขภาพ

กรณีติดเชื้อโควิด-19 สามารถปรึกษาแพทย์และเคลมประกันเอไอเอ กับบริการพบแพทย์ออนไลน์ ผ่านแอปฯ MorDee (หมอดี) ได้โดยไม่ต้องสำรองจ่าย

• ประกันครอบคลุมทั้งค่าปรึกษาแพทย์ และค่ายา

• บริการส่งยาถึงบ้าน ฟรี* (โปรดตรวจสอบเงื่อนไขการจัดส่งที่นี่)

• สะดวก ไม่ต้องไปโรงพยาบาล

• ติดตามอาการจนหายดี

5 ขั้นตอนง่ายๆ ในการใช้งาน 

1. ดาวน์โหลดแอปฯ MorDee (หมอดี) และลงทะเบียนเข้าใช้งาน 

2. ผูกสิทธิประกันเอไอเอ โดยเลือกเมนู เชื่อมสิทธิพิเศษ แล้วกด เพิ่มสิทธิพิเศษ จากนั้นเลือกประกันเอไอเอ แล้วทำการกรอกข้อมูล ยืนยันตัวตนให้เรียบร้อย 

3. เลือกเมนู หน้าแรก กดแถบค้นหา เลือกแผนกโควิด หรือโรคทั่วไป แล้วเลือกแพทย์ที่ต้องการปรึกษาจากรายชื่อแพทย์ที่มีโลโก้เอไอเอ 

4. ทำนัดหมาย โดยเลือกวันที่ เวลา และเลือกรูปแบบการปรึกษาเป็นวิดีโอคอล แล้วเลือกใช้สิทธิเคลมประกันเอไอเอได้ทันที โดยไม่ต้องสำรองจ่าย

5. เมื่อถึงเวลานัดหมาย เข้าห้องสนทนาในแอปฯ  เพื่อปรึกษาแพทย์ จากนั้นรอแพทย์ส่งสรุปผลการปรึกษาพร้อมใบสั่งยา (ถ้ามี) สามารถสั่งซื้อยาโดยใช้สิทธิเคลมประกันเอไอเอเพื่อ แล้วรอรับยาที่บ้าน
 

รายละเอียดบริการพบแพทย์ออนไลน์ คลิกที่นี่

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line ID: @mordeeapp 
 

* โปรโมชัน ฟรีค่าส่งยา จำกัดถึง 30 มิถุนายน 2566 และเป็นรายการส่งเสริมการขายที่ได้รับการสนับสนุนจากทรู ดิจิทัล กรุ๊ป เอไอเอไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางและขนส่งต่างๆ เช่น การเดินทางของบุคลากรทางการแพทย์ การจัดส่งยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือทางการแพทย์ สิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและเอกสารต่างๆ เป็นต้น (โปรดตรวจสอบเงื่อนไขการจัดส่งที่นี่
 

หมายเหตุ

- สำหรับลูกค้าเอไอเอทั้งกรมธรรม์รายเดี่ยวและรายกลุ่มที่มีความคุ้มครองผู้ป่วยนอก (OPD) 

- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกรายละเอียด ข้อกำหนด หรือเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- การบริการอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม สมาชิกผู้เอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียด ข้อกำหนด หรือเงื่อนไขต่าง ๆ เพิ่มเติม

- บริการพบแพทย์ออนไลน์เป็นชื่อทางการตลาดของการรักษาพยาบาลโดยการแพทย์ทางไกลหรือโทรเวช (Telemedicine)

- ผู้เอาประกันภัยหลักสามารถใช้บริการผ่านแอปพลิเคชัน AIA iService เพื่อลงทะเบียนยืนยันตัวตนและเข้าสู่ระบบของแอปพลิเคชัน MorDee

- ผู้อยู่ในอุปการะสามารถติดตั้งและลงทะเบียนยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน MorDee ได้โดยตรง

- บริษัท ชีวีบริรักษ์ จำกัด ผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาล ชีวีบริรักษ์ คลินิกเวชกรรม (“ชีวี”) และ บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด (“ทรูดิจิทัล”) เป็นบริษัทนอกกลุ่มบริษัทเอไอเอที่มีความเป็นอิสระ กลุ่มบริษัทเอไอเอไม่มีความเกี่ยวข้องกับ ชีวี หรือ ทรูดิจิทัล ในแง่ของการถือหุ้นและผู้บริหาร และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจใดๆ ของ ชีวี หรือ ทรูดิจิทัล

- สิทธิและเงื่อนไขในการรับบริการเป็นไปตามเงื่อนไขที่กลุ่มบริษัทเอไอเอ ชีวี และ ทรูดิจิทัล กำหนด โดยเงื่อนไขและระยะเวลาการให้บริการอาจปรับเปลี่ยนได้

- ตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลหรือคลินิกที่มีข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัทในการจ่ายผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยนอกสำหรับการรักษาพยาบาลโดยการแพทย์ทางไกลหรือโทรเวช (Telemedicine) ได้ที่นี่

- สำหรับลูกค้าที่ถือกรมธรรม์รายเดี่ยวและสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพที่มีความคุ้มครองผู้ป่วยนอก (OPD) สามารถตรวจสอบรายการบันทึกสลักหลังขยายความคุ้มครองสำหรับการรักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอกแบบการแพทย์ทางไกลหรือโทรเวช (Telemedicine) ได้ที่นี่

- ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครอง รวมทั้งข้อยกเว้นไม่คุ้มครองของผลิตภัณฑ์ประกันภัย และเงื่อนไขที่เอไอเอประกาศ ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง